536-499-499 biuro@koal.com.pl

Co znaczy termin dobra reputacja?

Co znaczy termin dobra reputacja? Otrzymanie dobrej reputacji opiera się na uzyskaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (o niekaralności). Składamy wniosek plus opłatę w wys.30zł (znaczek opłaty skarbowej) Oryginał Zaświadczenia oraz druk Oświadczenia „ON” składamy obowiązkowo jako załącznik do wniosku o wydanie Licencji Wspólnotowej i Krajowej . Taki obowiązek leży po stronie właściciela przedsiębiorstwa jak i osoby posiadającej certyfikat kompetencji czyli zarządzającej transportem.

czytaj dalej

Licencja transportowa: kto jej potrzebuje i kto może ją wystawić.

Licencja transportowa: kto jej potrzebuje i kto może ją wystawić Aby otrzymać licencję transportową należy pamiętać o posiadaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych . Pozostałe warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca to Posiadanie dobrej reputacji i bazy przedsiębiorstwa. I co najważniejsze posiadanie środków pieniężnych na opłaty związane z licencją transportową. Licencja transportowa wymagana jest tylko i wyłącznie kiedy to firma transportowa odpłatnie przewozi ładunki. Zatem wystawia faktury za transport. W pozostałych przypadkach wymagane jest Zaświadczenie na potrzeby własne (transport nieodpłatny) Licencję wspólnotową ( Międzynarodową ) wydaje GITD w Warszawie . Jednak należy pamiętać, że wszystkie wnioski składamy w BOTM w Warszawie. Licencję krajową dziś zwaną Zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Starostwo oraz Urząd Miasta w zależności od siedziby przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać, że możemy ja uzyskać w GITD w Warszawie.

czytaj dalej

Dlaczego warto mieć certyfikat kompetencji zawodowych?

Dlaczego warto mieć certyfikat kompetencji zawodowych? Kurs CPC czyli dla osób zarządzających transportem ma na celu zapoznać uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem swojej działalności transportowej a przede wszystkim przygotowaniem do egzaminu państwowego który przeprowadza w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Czym jest certyfikat CPC? To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Kim są uczestnicy kursu CPC? Przedsiębiorcy, współmałżonkowie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie transportowym Kurs CPC w Polsce regulują: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97). Co ma na celu kurs CPC? Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to pomoc przy zdaniu z wynikiem pozytywnym pisemnego egzaminu państwowego. Przekażemy Ci wiedzę ze wszystkich niezbędnych dziedzin prawa oraz zagadnień z zakresu zadań problemowych z którymi się zetkniesz na egzaminie. Zagadnienia kursu obejmują informacje niezbędne w codziennie działalności gospodarczej w...

czytaj dalej

Kurs CPC – czym jest, co ma na celu , jakie przepisy regulują.

Kurs CPC - czym jest, co ma na celu , jakie przepisy regulują. Kurs CPC czyli dla osób zarządzających transportem ma na celu zapoznać uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem swojej działalności transportowej a przede wszystkim przygotowaniem do egzaminu państwowego który przeprowadza w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Czym jest certyfikat CPC? To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Kim są uczestnicy kursu CPC? Przedsiębiorcy, współmałżonkowie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie transportowym Kurs CPC w Polsce regulują: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97). Co ma na celu kurs CPC? Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to pomoc przy zdaniu z wynikiem pozytywnym pisemnego egzaminu państwowego. Przekażemy Ci wiedzę ze wszystkich niezbędnych dziedzin prawa oraz zagadnień z zakresu zadań problemowych z którymi się zetkniesz na egzaminie. Zagadnienia kursu obejmują informacje niezbędne w codziennie działalności gospodarczej w...

czytaj dalej

Czy warto zrobić certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika?

Czy warto zrobić certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika? Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - Kurs online z firmą KOAL! Prowadzenie firmy transportowej wiąże się przede wszystkim z posiadaniem wiedzy w swojej dziedzinie. Aby móc prowadzić tego typu działalność, niezbędne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.  Zacznijmy od tego, że jest to dokument, który potwierdza kwalifikacje, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, które potrzebne są do prowadzenia przedsiębiorstwa związanego bezpośrednio z transportem drogowym. Do kogo adresowany jest certyfikat kompetencji zawodowej? Obowiązek zdania egzaminu ma tylko przewoźnik – osoba zarządzająca firmą. W przypadku działalności jednoosobowej współmałżonek może być osobą zarządzającą (zgodnie z Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o Transporcie Drogowym). Zatem Twoja/Twój żona/mąż mogą bez umowy pełnić funkcję zarządzającego transportem, pod warunkiem zdania egzaminu w ITS z wynikiem pozytywnym. Ważną kwestią są również finanse. Potrzebna jest odpowiednia zdolność finansowa oraz reputacja. O złej reputacji mówimy, gdy przedsiębiorca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne (z zakresu transportu drogowego i prowadzenia działaności gospodarczej) Kiedy nie trzeba posiadać certyfikatu: Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieją przypadki, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z posiadania certyfikatu. Wyłączeni z konieczności posiadania licencji są przewoźnicy, którzy: Wykonują niezarobkowy transport drogowy przewozu nie więcej niż 9 osób z kierowcą(transport międzynarodowy) Posiadają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony(od 2022r 2,5t.) w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowych rzeczy, Zajmują się ratownictwem medycznym oraz transportem sanitarnym.  Parę lat temu obowiązywały aż 4 rodzaje certyfikatów: Krajowy transport drogowy osób Międzynarodowy transport drogowy osób  Krajowy transport drogowy rzeczy...

czytaj dalej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - Kurs online z firmą KOAL! Prowadzenie firmy transportowej wiąże się przede wszystkim z posiadaniem wiedzy w swojej dziedzinie. Aby móc prowadzić tego typu działalność, niezbędne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.  Zacznijmy od tego, że jest to dokument, który potwierdza kwalifikacje, zdobytą wiedzę oraz umiejętności, które potrzebne są do prowadzenia przedsiębiorstwa związanego bezpośrednio z transportem drogowym. Do kogo adresowany jest certyfikat kompetencji zawodowej? Obowiązek zdania egzaminu ma tylko przewoźnik – osoba zarządzająca firmą. W przypadku działalności jednoosobowej współmałżonek może być osobą zarządzającą (zgodnie z Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o Transporcie Drogowym). Zatem Twoja/Twój żona/mąż mogą bez umowy pełnić funkcję zarządzającego transportem, pod warunkiem zdania egzaminu w ITS z wynikiem pozytywnym. Ważną kwestią są również finanse. Potrzebna jest odpowiednia zdolność finansowa oraz reputacja. O złej reputacji mówimy, gdy przedsiębiorca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne (z zakresu transportu drogowego i prowadzenia działaności gospodarczej) Kiedy nie trzeba posiadać certyfikatu: Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieją przypadki, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z posiadania certyfikatu. Wyłączeni z konieczności posiadania licencji są przewoźnicy, którzy: Wykonują niezarobkowy transport drogowy przewozu nie więcej niż 9 osób z kierowcą(transport międzynarodowy) Posiadają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony(od 2022r 2,5t.) w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowych rzeczy, Zajmują się ratownictwem medycznym oraz transportem sanitarnym.  Parę lat temu obowiązywały aż 4 rodzaje certyfikatów: Krajowy transport drogowy osób Międzynarodowy transport drogowy osób  Krajowy transport drogowy rzeczy Międzynarodowy transport drogowy rzeczy Obecnie istnieje tylko 1...

czytaj dalej

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - Kurs online z firmą KOAL! Zapraszamy na kurs online ,który to zakończycie Państwo egzaminem na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nasz kurs prowadzimy z sali wykładowej. Szkolenie niczym nie odbiega jakością i formą przekazu wiedzy od szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez naszą firmę Koal przez ostatnie 15 lat. Dodatkowy materiał w formie papierowej wysyłamy pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Jedyna różnica polega na tym, że uczestnicy szkolenia stacjonarnego brali udział w zajęciach po 11 godz. dziennie (przez trzy dni). Obecnie możecie Państwo wiedzę przekazaną odtwarzać i utrwalać sobie przez 14 dni w wybranym przez siebie czasie. Trudny materiał lub zagadnienia każdy może kilkakrotnie obejrzeć . Jak uzyskać pozytywny wynik z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Jest to idealne rozwiązanie dla osób które nigdy nie pracowały w transporcie i bardzo dobre rozwiązanie/ułatwienie dla pozostałych uczestników. Dokładamy wszelkich starań, aby te osoby jak i inni uczestnicy naszego szkolenia podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali pozytywny wynik z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego . Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszym kursem proszę kliknąć" KURS ONLINE" lub zadzwonić pod numer (0048)536-499-499 Certyfikat z firmą KOAL - sprawdź nas! Kurs online Dowiedz się gdzie zdać egzamin ITS i pobierz niezbędne dokumenty: Certyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS

czytaj dalej
Druk LR1, czyli czego potrzebuje przedsiębiorca

Druk LR1, czyli czego potrzebuje przedsiębiorca

Druk LR1, czyli czego potrzebuje przedsiębiorca, by ubiegać się o licencję transportową Warto przypomnieć, że aby móc działać na mocy prawa w branży spedycyjnej, należy zarejestrować firmę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i złożyć druk LR1, który pozwoli na otrzymanie licencji na przewóz towarów, także w ujęciu międzynarodowym. Co dokładnie składa się na ten dokument? Certyfikat dla przewoźnika zaczynającego działalność Aby móc w ogóle ubiegać się o przyznanie licencji, każdy przedsiębiorca musi zdecydować się na napisanie egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Jeśli go zda otrzyma certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, który jest dokumentem niezbędnym w kontekście druku LR1. Dokumenty finansowe potrzebne do otrzymania licencji Aby móc ubiegać się o licencję spedycyjną, a więc składać druk LR1 w GITD, należy mieć nie tylko certyfikat kompetencji zawodowych potwierdzający kompetencję, ale także inne dokumentydotyczace firmy. Należy więc wykazać, że posiada się odpowiednią zdolność finansową do prowadzenia takiej działalności,  między innymi poprzez potwierdzenia bankowe oraz roczne sprawozdanie finansowe czy też polisę OCPZ oraz bazę transportową . Oświadczenia dotyczące posiadanego zaplecza Warto także nadmienić, że w druku LR1 istotne są także oświadczenia odnośnie osób zatrudnianych w firmie na stanowisku kierowcy oraz flota, którą dysponuje dana firma. To główne, choć nie wszystkie elementy, które muszą być zawarte w druku, by Główny Inspektorat Transportu Drogowego mógł wydać pozytywną decyzję i wpisać firmę do rejestru KREPTD.

czytaj dalej
Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej? Prawo jest bardzo restrykcyjne i mówi dokładnie o tym, kto może znaleźć się w rejestrze KREPTD, by otrzymać licencję umożliwiającą działanie oficjalne w spedycji. Mowa tu o tzw. dobrej reputacji, którą musi się cieszyć firma i jej właściciel. Warto jednak wiedzieć, jakie kwestie zamykają drogę do otrzymania licencji. Sankcje z powodu naruszenia przepisów odnośnie do czasu prowadzenia pojazdów Jedną ze spraw, które wykluczają dobrą reputację oraz otrzymanie licencji transportowej/spedycyjnej, jest prawo dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, o czym można przeczytać w art. 6 ust. 2 b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Mamy tu informację, że osoba, która naruszyła prawo w tym aspekcie nie może być uznawana za osobę z dobrą reputacją. Naruszenie praw przewozowych W tym kontekście mamy także naruszenie praw w zakresie dostępu do zawodu, transportu zwierząt czy posiadania i nieposiadania prawa jazdy. Dotyczy to jednak nie tylko osób prowadzących daną firmę, ale także zatrudnianych przez nie pracowników, głównie kierowców. To oznacza, że każdy przedsiębiorca z licencją transportową jest odpowiedzialny za własnych pracowników. O tym nie należy zapominać. Naruszanie prawa a licencja na transport Trzeba więc wiedzieć, że nie są to jedyne aspekty, które są brane pod uwagę przy ustalaniu dobrej reputacji u przewoźnika. Aby dowiedzieć się o nich więcej, należy przejść do rozporządzenia Unii Europejskiej 1071/2009  wspomnianego powyżej.

czytaj dalej
Licencja spedycyjna – Chcę zostać właścicielem firmy spedycyjnej, czyli co należy zrobić, by otrzymać licencję spedycyjną ( licencja na pośrednictwo w transporcie rzeczy

Licencja spedycyjna – Chcę zostać właścicielem firmy spedycyjnej, czyli co należy zrobić, by otrzymać licencję spedycyjną ( licencja na pośrednictwo w transporcie rzeczy

Chcę zostać właścicielem firmy spedycyjnej, czyli co należy zrobić, by otrzymać licencję Licencja spedycyjna z firmą Koal. Wiele osób prowadzi działalność transportową. Licencja spedycyjna - aby móc ją otrzymać  i móc działać na większą skalę, trzeba wykonać kilka kroków. Warto więc, byś – jako początkujący – wiedział, od czego zacząć. Na początek egzamin i szkolenie Oczywiście w odwrotnej kolejności. Podstawowym zaświadczeniem pozwalającym ubiegać się o licencję jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zdaje się go podczas ogólnopolskiego egzaminu, a przygotowania do testu  i zadań problemowych z zakresu transportu ładunków warto poprzedzić szkoleniem w jednej z renomowanych firm zajmujących się tym od wielu lat (np.  Koal). Złożenie druku Drugi krok to złożenie wniosku w Urzędzie Miasta lub Starostwie, oczywiście już po tym, gdy otrzymasz pozytywny wynik egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Wówczas formalnie możesz starać się o przyznanie licencji spedycyjnej Twojej firmie. Druk znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który wydaje licencje transportowe. Kwestia dobrej reputacji i przyznanie licencji transportowej Na koniec Urząd przyznaje licencję w oparciu o doniesione dokumenty oraz przepis o tzw. dobrej reputacji. Oznacza on, że osoba chcąca prowadzić działalność w zakresie spedycyjnym musi mieć zaufanie społeczne i nie mieć w kartotece karalności z zakresu praw odnoszących się do prowadzonego biznesu oraz kwestii związanych z pracą kierowców i samego transportu. Jeśli tak jest, GITD może zdecydować o wpisaniu do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego i przyznać właściwą licencję.

czytaj dalej
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Katowice

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Katowice

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego- Katowice  styczeń 2021r, Ckz Chcesz uzyskać licencję transportową czy też spedycyjną na terenie całej Unii Europejskiej ? Zapraszamy na szkolenie do  Katowic : Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych Ckz (przewoźnika drogowego rzeczy oraz  spedycja)  Firma Koal serdecznie zaprasza do Katowic na  weekendowy kurs w Katowicach   styczeń 2021r ( 3dni) -(termin może zostać przesunięty na wrzesień 2020) Celem kursu Ckz jest przygotowanie Państwa do zdania z wynikiem pozytywnym 4-ro godzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego , dzięki któremu to będziecie Państwo mogli założyć  lub zarządzać firmą transportową jak również spedycyjną, a przede wszystkim otrzymać licencję na transport rzeczy w kraju i za granica oraz licencję spedycyjną międzynarodową. Certyfikat uzyskany w Polsce ważny jest w Całej Unii Europejskiej . Kursanci firmy Koal otrzymują wszystkie niezbędne pomoce  w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2500 pytań ,  również omawiamy wszystkie przykładowe zadania, z którymi zetkną się Państwo  na egzaminie oraz wiele innych, cennych pomocy….  W odróżnieniu od amatorskich ośrodków nasza firma od 12 lat opiekuje się każdym kursantem od początku szkolenia ,aż do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu  97% ZDAWALNOŚCI ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM . Serdecznie zapraszamy na kurs Ckz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego do Kalisza osoby ,które nigdy nie miały do czynienia z transportem  - dla nas wystarczy by kursant czy też kursantka  potrafiła mówić po polsku, umiała posługiwać się kalkulatorem i miała ukończone 18 lat , gdyż jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji. Nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań by Państwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu. Zajęcia prowadzić będzie Pani Violetta Jankowska ( patrz opinie na stronie Koal). Serdecznie zapraszamy KOAL. Aktualne terminy i miasta gdzie uczymy...

czytaj dalej
certyfikat kompetencji zawodowych a Spedycja?

certyfikat kompetencji zawodowych a Spedycja?

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca spedycyjny i jak może otrzymać licencję spedycyjną? Aby działać skutecznie w branży transportowej, nie wystarczy założyć firmę. Trzeba jeszcze mieć pomysł na rozwój oraz zdobycie rynków zbytu. Poza tym długa droga do działania w tej branży wiedzie przez otrzymanie specjalnych licencji i pozwoleń. A te wiążą się ze sposobem prowadzenia dotychczasowej działalności. Warunek podstawowy – certyfikat Pierwsza kwestia to certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zdobywa się go po przejściu odpowiedniego szkolenia oraz zdaniu specjalnego testu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Następnie, po zdaniu certyfikatu kompetencji zawodowych, można ubiegać się o licencję na pośrednictwo w transporcie rzeczy/osób i wpisanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Warunek drugi – dobra reputacja Nawet zdanie egzaminu na certyfikat nie musi być wystarczające do otrzymania licencji spedycyjnej. De facto trzeba jeszcze spełniać warunki umieszczone w artykule 6 rozporządzenia dotyczącego KREPTD. Mowa w nim o dobrej reputacji, czyli o tym, by przedsiębiorca nie miał konfliktów z prawem o ruchu drogowym, prawem handlowym czy upadłościowym (ale jest ich więcej), a dodatkowo mowa o tym, by nie miał problemów z prawem jazdy, współpracą z kierowcami, czasem ich pracy czy transportem zwierząt. Dla licencji  spedycyjnej trzeba być najlepszym Pierwszym krokiem do licencji transportowej/spedycyjnej jest certyfikat kompetencji zawodowych, jednak dobra reputacja jest wymagana przez prawo, by móc zacząć działać jako przedsiębiorca transportowy, więc zwróć na to szczególną uwagę.

czytaj dalej
Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych: terminy sierpień-październik 2020

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych: terminy sierpień-październik 2020

Miejsce egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków Warszawa 2020-08-08 2020-07-25 Warszawa 2020-08-09 2020-07-26 Warszawa 2020-08-22 2020-08-08 Warszawa 2020-08-23 2020-08-09 Wrocław 2020-09-05 2020-08-22 Kielce 2020-09-05 2020-08-22 Warszawa 2020-09-05 2020-08-22 Bydgoszcz 2020-09-12 2020-08-29 Warszawa 2020-09-12 2020-08-29 Poznań 2020-09-19 2020-09-05 Warszawa 2020-09-19 2020-09-05 Katowice 2020-09-26 2020-09-12 Gdynia 2020-09-26 2020-09-12 Warszawa 2020-09-26 2020-09-12 Kraków 2020-10-10 2020-09-26

czytaj dalej
RODZAJE ZEZWOLEŃ

RODZAJE ZEZWOLEŃ

Rodzaje zezwoleń na przewóz rzeczy w transporcie drogowym Każdy przedsiębiorca, który chce założyć firmę spedycyjną czy transportową, musi przejść przez szereg etapów, by móc uzyskać konkretne licencje na działalność. Warto wiedzieć, jakie są rodzaje zezwoleń oraz jaka jest droga do ich uzyskania. Kurs i egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Zanim dana firma występuje o uzyskanie zezwolenia  na transport rzeczy lub osób, musi zostać założona. Zgodnie z prawem przedsiębiorca chcący funkcjonować na rynku transportu drogowego, musi posiadać specjalny certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Umożliwia mu on złożenie wniosku o uzyskanie pozwoleń i licencji. Przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji składa się z dwóch etapów: Kurs przygotowawczy; Egzamin państwowy Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Po zdaniu egzaminu, firma może występować o zezwolenia na działalność transportowo-spedycyjną. Następny etap to złożenie szeregu wniosków i oświadczeń i na podstawie uzyskanego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych otrzymanie licencji transportowo-spedycyjnej Trzy rodzaje zezwoleń Licencja spedycyjna czy transportowa pozwala na działanie na podstawie odpowiednich, osobnych przepisów. W polskim prawie na rok 2019 wyznaczono trzy podstawowe rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych w zakresie przewozu towarów: Zezwolenie dwustronne – czyli takie, które uprawnia do wykonania przewozu między Polską a krajem wydającym dane zezwolenie. Jest jednorazowe. Zezwolenie tranzytowe –czyli takie, które uprawnia do wykonania przewozu jednorazowego przez terytorium danego kraju. Nie ma w nim zawartego prawa do działań z towarem na terenie danego kraju. Zezwolenie ogólne – czyli takie, które daje prawo do wykonani przewozu dwustronnego lub tranzytowego[1]. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/rodzaje-zezwolen/, dostęp:...

czytaj dalej
Jakie dokumenty należy złożyć, wnioskując o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję międzynarodową?

Jakie dokumenty należy złożyć, wnioskując o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję międzynarodową?

Jakie dokumenty należy złożyć, wnioskując o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? Procedura zakładania firmy spedycyjnej jest bardzo prosta. Najpierw kurs na certyfikat kompetencji zawodowych, potem egzamin, a następnie wystąpienie o licencję i zezwolenie na wykonywanie zawodu. Jakie dokumenty są wymagane na tym ostatnim etapie? LR1-druk/wniosek Po tym jak przedsiębiorca zda egzamin państwowy, otrzymuje certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika i może ubiegać się o licencję spedycyjną czy licencję transportową. Zezwolenie otrzymuje się dzięki LR1, czyli drukowi o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy[1]. Jednak LR1 nie jest jedynym dokumentem potrzebnym w całym wniosku. Dodatkowe wymagania Sam druk o zezwolenie na pracę w charakterze przewoźnika drogowego jest podstawą do wydania pozwolenia, jednak musi być poparty dodatkowymi dokumentami. Jakie jeszcze informacje są potrzebne w GITD? Oświadczenie właściciela zarządzającego transportem – OC; Zaswiadczenie z KRK-oryginał Certyfikat kompetencji zawodowych, kserokopia; Potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Na pierwszy pojazd wynosi 9000 euro, a na każdy następny 5000 euro.- polisa druk WPC- dane pojazdu oraz inne oświadczenia dot. np.bazy przedsiębiorstwa To najważniejsze elementy wniosku, dzięki któremu przedsiębiorca może rozpocząć działalność zarobkową z licencją wspólnotową.Wszystkie druki dostępne na stronie GITD Koal [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencjezezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania/, dostęp: 2020 r.

czytaj dalej
Uprawnienia wynikające z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika

Uprawnienia wynikające z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika

Uprawnienia wynikające z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika Aby móc ubiegać się o przyznanie licencji spedycyjnej czy transportowej, trzeba otrzymać najpierw certyfikat, który przyznawany jest po zdaniu odpowiedniego egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Co daje posiadanie certyfikatu? Kurs i certyfikat Aby przystąpić do zakładania firmy spedycyjnej czy transportowej, każdy przedsiębiorca musi otrzymać specjalny certyfikat. Jest to rodzaj pozwolenia, certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika, które umożliwia założenie przedsiębiorstwa transportowego. Ten dokument „jest potwierdzeniem kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy transportowej oraz wykonywania zadań transportowych”[1]. Funkcje certyfikatu kompetencji zawodowych Jakie uprawnienia uzyskuje posiadacz certyfikatu? Może ubiegać się o uzyskanie odpowiednich, interesujących go licencji transportowych. Są to między innymi: Licencja spedycyjna; Licencja Wspólnotowa, która dawniej zwana była międzynarodową; Otrzymanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czyli tzw. licencja krajowa (zwana tak od 2013 roku). Jak więc widać, posiadanie certyfikatu umożliwia dalsze kroki, a więc nie tylko samo założenie firmy w zakresie przewodu towarów lub osób, ale także uzyskanie odpowiednich licencji i pozwoleń, które umożliwiają określenie charakteru działalności gospodarczej.

czytaj dalej
Kto powinien ubiegać się o uzyskanie certyfikatu przewoźnika drogowego?

Kto powinien ubiegać się o uzyskanie certyfikatu przewoźnika drogowego?

  Kto powinien ubiegać się o uzyskanie certyfikatu przewoźnika drogowego? Każdy przedsiębiorca, który chce zajmować się przewozem towarów lub osób, musi uzyskać pozwolenie od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jednak jakie warunki musi spełniać i kto tak naprawdę powinien starać się o uzyskanie certyfikatu? Kiedy możesz ubiegać się o pozwolenie? Prawo Unii Europejskiej – prawo wspólnotowe – określa dokładnie osoby, które mogą ubiegać się o przyznanie licencji przewoźnika. Chodzi osoby, które dysponują certyfikatem kompetencji zawodowych w odpowiednim zakresie. Aby go otrzymać, muszą spełnić poniższe warunki: Ukończyć 18 lat; Przystąpić do kursu przygotowawczego; Zdać państwowy egzamin uprawniający do zarządzania firmą lub otrzymania licencji transportowo-spedycyjnej. Warto dodać, że nie trzeba mieć obywatelstwa polskiego czy karty pobytu. Z ofert mogą korzystać na równi z obywatelami Unii Europejskiej także obywatele Ukrainy czy Białorusi lub Rosji. Kiedy powinieneś ubiegać się o certyfikat? Zgodnie z prawem każda osoba, która prowadzi firmę transportową lub spedycyjną powinna posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. To także takie osoby, jak małżonkowie właściciela firmy transportowej czy osoby, które zamierzają pełnić funkcję przynajmniej kierownika transportu. Obecne przepisy mówią wyraźnie – każdy, kto chce założyć firmę transportową czy spedycyjną, musi dysponować odpowiednimi pozwoleniami i licencjami. Dlatego lista osób, które powinny ubiegać się o odpowiednie licencje jest dość długa. Znajduje się na niej każdy, kto „w przyszłości będzie ubiegać się o licencję transportową, licencję spedycyjna czy też zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”[1]. .

czytaj dalej
UWAGA

UWAGA

Uwaga! Uprzejmie informujemy , że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników szkoleń przygotowujących do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego wszystkie kursy oraz egzaminy zostają zawieszone do odwołania!

czytaj dalej
KREPTD a CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

KREPTD a CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Dlaczego musisz wiedzieć, czym jest KREPTD? Przedsiębiorco, który masz zamiar rozpocząć swoją pracę w zakresie działalności spedycyjnej. Ty, który chcesz starać się o specjalną licencję i zacząć przewozić towary na terenie Polski lub w przesyle międzynarodowym. Ty, który liczysz na wejście do branży transportowej na różnych polach. Musisz wiedzieć, czym jest KREPTD, by zacząć działać. Czym jest KREPTD? To specjalny rejestr, w którym musi znaleźć się firma i informacje o niej oraz jej właścicielu, jeśli osoba prowadząca ją chce otrzymać licencje na przewóz towarów, czyli licencję spedycyjną/ TRANSPORTOWĄ. KREPTD jest skrótowcem, który dokładnie oznacza Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Podmiotem zarządzającym danymi jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Co znajduje się w rejestrze? Jest to rejestr tożsamy z elektronicznymi rejestrami europejskimi i wymagany prawem Unii Europejskiej. Składa się z trzech ewidencji. W pierwszej mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy już są w posiadaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W drugim znajdują się poważne naruszenia, czyli kwestie wykluczające przedsiębiorcę z możliwości posiadania licencji transportowej. Trzecia ewidencja to lista osób, które właśnie zostały uznane za niezdolne do działania w zakresie spedycji do czasu przywrócenia dobrej reputacji. W jaki sposób otrzymać wpis do KREPTD? Co ważne, do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika, który otrzymuje się po zdaniu odpowiedniego testu i przygotowaniach w dobrej firmie przeprowadzającej właściwe szkolenia. To kilka kroków do rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

czytaj dalej
Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji TRANSPORTOWEJ

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji TRANSPORTOWEJ

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji transportowej Jednym z wymogów uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników Transportu Drogowego jest tzw. dobra reputacja. Właśnie jej dotyczy wpis w ewidencji KREPTD w kwestii naruszeń oraz osób, które obecnie nie mogą otrzymać licencji ze względu na brak dobrej reputacji. Czym dokładnie jest ten wymóg? KREPTD a wymóg dobrej reputacji Zapis o tym, co dokładnie składa się na dobrą reputację znajduje się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, dokładnie rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Sprawia ono, że wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać własny KREPTD, który byłby częścią europejskiego systemu ewidencji przewoźników z licencją transportową czy też  spedycyjną. W związku z tym kwestia dobrej reputacji pojawia się w ewidencji polskiego KREPTD w odniesieniu do naruszeń oraz osób, które tych naruszeń się dopuściły. Wszystko to na podstawie artykułu 6. O czym mówi artykuł 6 rozporządzenia UE? W przypadku artykułu szóstego mamy do czynienia z określeniem, czym jest dobra reputacja oraz które firmy mogą się pochwalić takim tytułem, a więc mogą otrzymać nie tylko certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, ale także wpis do KREPTD i licencję. Najważniejszy jest tu punkt b tego aktu prawnego. W nim określono, czego nie może przewoźnik. Dokładne przypadki z artykułu 6 Mamy tu na przykład brak odebrania prawa jazdy przewoźnikowi, brak kar związanych z transportem zwierząt, z bezpieczeństwem w przewozie towarów niebezpiecznych czy z brakiem naruszenia zasad czasu pracy poszczególnych kierowców w trakcie transportu międzynarodowego czy krajowego na terenie Unii Europejskiej. Te i inne zasady trzeba spełnić, by otrzymać odpowiednie dokumenty.

czytaj dalej
Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca i jak może otrzymać licencję transportową?

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca i jak może otrzymać licencję transportową?

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca spedycyjny i jak może otrzymać licencję transportową? Aby działać skutecznie w branży transportowej, nie wystarczy założyć firmę. Trzeba jeszcze mieć pomysł na rozwój oraz zdobycie rynków zbytu. Poza tym długa droga do działania w tej branży wiedzie przez otrzymanie specjalnych licencji i pozwoleń. A te wiążą się ze sposobem prowadzenia dotychczasowej działalności. Warunek podstawowy – certyfikat Pierwsza kwestia to certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zdobywa się go po przejściu odpowiedniego szkolenia oraz zdaniu specjalnego testu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Następnie, po zdaniu certyfikatu, można ubiegać się o licencję i wpisanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Warunek drugi – dobra reputacja Nawet zdanie egzaminu na certyfikat nie musi być wystarczające do otrzymania licencji transportowej czy też licencji spedycyjnej. De facto trzeba jeszcze spełniać warunki umieszczone w artykule 6 rozporządzenia dotyczącego KREPTD. Mowa w nim o dobrej reputacji, czyli o tym, by przedsiębiorca nie miał konfliktów z prawem o ruchu drogowym, prawem handlowym czy upadłościowym (ale jest ich więcej), a dodatkowo mowa o tym, by nie miał problemów z prawem jazdy, współpracą z kierowcami, czasem ich pracy czy transportem zwierząt. Dla licencji trzeba być najlepszym Pierwszym krokiem do licencji transportowej jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, jednak dobra reputacja jest wymagana przez prawo, by móc zacząć działać jako przedsiębiorca transportowy, więc zwróć na to szczególną uwagę.

czytaj dalej
Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej lub transportowej

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej lub transportowej

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej Jednym z wymogów uzyskania wpisu/licencji do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników Transportu Drogowego jest tzw. dobra reputacja. Właśnie jej dotyczy wpis w ewidencji KREPTD w kwestii naruszeń oraz osób, które obecnie nie mogą otrzymać licencji ze względu na brak dobrej reputacji. Czym dokładnie jest ten wymóg? KREPTD a wymóg dobrej reputacji Zapis o tym, co dokładnie składa się na dobrą reputację znajduje się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, dokładnie rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Sprawia ono, że wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać własny KREPTD, który byłby częścią europejskiego systemu ewidencji przewoźników z licencją transportową / spedycyjną. W związku z tym kwestia dobrej reputacji pojawia się w ewidencji polskiego KREPTD w odniesieniu do naruszeń oraz osób, które tych naruszeń się dopuściły. Wszystko to na podstawie artykułu 6. O czym mówi artykuł 6 rozporządzenia UE? W przypadku artykułu szóstego mamy do czynienia z określeniem, czym jest dobra reputacja oraz które firmy mogą się pochwalić takim tytułem, a więc mogą otrzymać nie tylko certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, ale także wpis do KREPTD i licencję. Najważniejszy jest tu punkt b tego aktu prawnego. W nim określono, czego nie może przewoźnik. Dokładne przypadki z artykułu 6 Mamy tu na przykład brak odebrania prawa jazdy przewoźnikowi, brak kar związanych z transportem zwierząt, z bezpieczeństwem w przewozie towarów niebezpiecznych czy z brakiem naruszenia zasad czasu pracy poszczególnych kierowców w trakcie transportu międzynarodowego czy krajowego na terenie Unii Europejskiej. Te i inne zasady trzeba spełnić, by otrzymać odpowiednie dokumenty.

czytaj dalej
Czym jest KREPTD?

Czym jest KREPTD?

Czym jest KREPTD? Każdy prowadzący działalność w zakresie transportu osób lub rzeczy powinien wiedzieć, że po ostatniej nowelizacji przepisów powołano do życia tzw. KREPTD. Warto dowiedzieć się więcej, czego dotyczy oraz jakie konsekwencje z jego powołania płyną dla właścicieli firm spedycyjnych. Nowelizacja z 2016 roku Na mocy zmian w prawie powołano Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, „wykonanie przepisu (…) ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego”[1]. Oznacza to, że każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do prowadzenia rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. Trzy obszary działania Sam Krajowy Rejestr składa się z trzech fundamentów. Są one między sobą równoważne: Rejestr przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu w charakterze przewoźnika drogowego; Rejestr naruszeń o stopniu znacznym; Rejestr osób, które uznano za niezdolne do kierowania firmami transportowymi. Co znajduje się w KREPTD? Każdy nowy i już istniejący przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że w Krajowym Rejestrze znajdują się między innymi takie(jawne) informacje jak: nazwa firmy wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej, spis pozwoleń i certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych przez odpowiednie organy czy status i rodzaje licencji posiadanych przez firmę. Sam rejestr dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/, dostęp: 01.03.2020 r.

czytaj dalej
Najważniejsze wnioski wymagane do uzyskania pozwolenia na działalność przewoźnika drogowego

Najważniejsze wnioski wymagane do uzyskania pozwolenia na działalność przewoźnika drogowego

Najważniejsze wnioski wymagane do uzyskania pozwolenia na działalność przewoźnika drogowego Aby rozpocząć działalność firmową w zakresie przewozu towarów lub osób, należy wykonać szereg czynności, które mają za zadanie nie tylko sprawdzenie umiejętności danego przedsiębiorcy, ale także rzetelne działanie firm na europejskim rynku. Jakie dokumenty trzeba zatem uzyskać? Certyfikat Kompetencji Zawodowych Zanim zaczniesz myśleć o licencji transportowej czy licencji spedycyjnej, to musisz uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, który będzie potwierdzał Twoje umiejętności w zakresie zarządzania firmą transportową. Taki egzamin możesz zdać po przejściu specjalnego kursu przygotowawczego. Firma Certyfikat uprawnia Cię to do rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w którym od 2016 roku zbierane są dane o wszystkich firmach zajmujących się spedycją czy transportem. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika pozwoli Ci na pojawienie się w tym rejestrze. Licencja Na koniec możesz zacząć występować o licencje. Wśród wymaganych dokumentów do licencji transportowej międzynarodowej jest druk LR1[1]. Jest to wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy. Jest to druk dostępny na stronie GITD – zapoznaj się z nim i zacznij funkcjonowanie jako firma transportowa. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencjezezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania/, dostęp: 25-02-2020 r.

czytaj dalej
Wszystkie dokumenty /wnioski do otrzymania licencji w transporcie osób

Wszystkie dokumenty /wnioski do otrzymania licencji w transporcie osób

LO1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób I Wykaz dokumentów Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób): 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (LO1) ; 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC). 3. Kopia certyfikat kompetencji zawodowych. 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009): - roczne sprawozdanie finansowe - gwarancja bankowa - ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości: 9000 euro – na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy następny pojazd. Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł. 5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB). 6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK). 7. Informacja z Krajowego Rejestru...

czytaj dalej
Wszystkie dokumenty / wnioski potrzebne do uzyskania licencji w transporcie rzeczy

Wszystkie dokumenty / wnioski potrzebne do uzyskania licencji w transporcie rzeczy

Sprawdź jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać licencję w transporcie rzeczy. Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji transportowej: LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy I Wykazy dokumentów Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy): 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1) - oryginał 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC) - oryginał 3. Certyfikat kompetencji zawodowych - kserokopia 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości : 9000 euro – na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy następny pojazd. Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form : I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie II. Gwarancja bankowa - oryginał III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez...

czytaj dalej
Czy warto obawiać się egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Czy warto obawiać się egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Aby móc uzyskać stosowne licencje, powinieneś najpierw ukończyć kurs, a następnie zdać egzamin państwowy. Jest on dość wymagający, ale po dobrym centrum kształcenia nie będziesz miał problemu, by uzyskać minimum wymagane do zaliczenia danego testu. Czy jest się jednak czego bać? Ważny jest kurs Jeśli wybierzesz niewłaściwie i nie skupisz się na jakości kursu, a na przykład na zaoszczędzeniu pieniędzy (nie każde centrum szkolenia udostępnia materiały w cenie kursu przygotowane we własnym zakresie i dostosowane do twojego egzaminu), wówczas na egzamin pójdziesz nieprzygotowany. Oczywiście to nie oznacza, że go nie zdasz, jednak zważywszy na to, że i on jest płatny – podobnie jak i poprawki – lepiej przyłożyć się za pierwszym razem. Egzamin w Warszawie Za organizację egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika odpowiedzialny jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. ITS przeprowadza test, który składa się z dwóch części: Pytań zamkniętych, wielokrotnego wyboru, których jest 64. Odpowiadasz na nie przez 120 minut. Po zakończeniu tej części musisz oddać kartę z odpowiedziami. Pytań problemowych, w liczbie dwóch. Są one tak skonstruowane, by wymagały zastosowania wiedzy w praktyce. Wymagają liczenia, więc dozwolono mieć kalkulator. Są one bardzo ważne i również ma się na nie 120 minut. Po zdaniu egzaminu, w którym trzeba uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi, otrzymuje się certyfikat kompetencji zawodowych i można ubiegać się o licencję:  spedycyjną, transport osób, transport rzeczy. Jeśli jednak wiesz, jak wygląda egzamin oraz przejdziesz dobre szkolenie, jego zaliczenie nie będzie dla Ciebie żadnym problemem. KOAL tel.536 499 499

czytaj dalej
Najważniejsze wnioski wymagane do uzyskania pozwolenia na działalność przewoźnika drogowego

Krok po kroku do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych i licencji transportowej.

Jeśli planujesz wejść w branżę transportową i założyć biznes, musisz pamiętać, że według prawa Unii Europejskiej, nie możesz tego zrobić z ulicy. Aby zarządzać ludźmi przewożącymi towary, musisz mieć świadomość i wiedzę, którą sprawdza się na kilka sposobów. Oto krok po kroku, co musisz zrobić, by otrzymać licencję. Krok pierwszy – kurs Do otrzymania licencji transportowej niezbędny jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Ten zdobywasz po zdaniu egzaminu, a do tego przygotowuje kurs. To właśnie pierwszy etap – kilkadziesiąt godzin z zadaniami, wykładowcą, który wiele wie i dużo widział oraz nauką pod kątem zadań egzaminacyjnych. Po jego odbyciu możesz przejść dalej. Krok drugi – egzamin Następnie możesz przystąpić do egzaminu. Jest on organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy. Składa się z dwóch części – testowych pytań zamkniętych( 64 pyt.) oraz pytań problemowych 2 zad.), otwartych. Trwa około 240 minut i jest organizowany tylko w jednym miejscu. Po jego zdaniu, otrzymujesz certyfikat kompetencji zawodowych i możesz dalej starać się o licencję spedycyjną, transportową lub zostać zarządzającym w firmie transportowej osób/rzeczy. Krok trzeci – wniosek Wraz z certyfikatem składasz wniosek LR1/LO1( RZECZY/OSÓB)dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i czekasz na pozytywne jego rozpatrzenie. Jeśli spełnisz wszystkie zakładane w nim warunki, otrzymasz konkretną licencję i dzięki temu będziesz mógł legalnie zacząć pracę jako właściciel firmy transportowej. Dzięki certyfikatowi, a więc po kursie i egzaminie, masz otwartą drogę do uzyskiwania kolejnych pozwoleń na działanie.

czytaj dalej
Dlaczego warto wybrać dobre centrum kształcenia kompetencji zawodowych przewoźnika?

Dlaczego warto wybrać dobre centrum kształcenia kompetencji zawodowych przewoźnika?

Dlaczego warto wybrać dobre centrum kształcenia w celu otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika? Nie ma wątpliwości, że proces przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest bardzo ważny. Od tego egzaminu bowiem zależy to, czy dana osoba będzie mogła prowadzić firmę transportową/zarządzać firmą transportową. Warto więc poświęcić nieco więcej czasu na wybór centrum kształcenia. Zdawalność Nie da się ukryć, że to jeden z najważniejszych aspektów dla osób ubiegających się o licencję transportową. Najpierw muszą bowiem uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, a potem dopiero mogą wejść do świata transportu. Aby to zrobić, trzeba zdać egzamin, który jest państwowym testem organizowanym przez Instytut Transportu Samochodowego. Dlatego zdawalność danego centrum kształcenia ma kluczowy wpływ na wybór. Materiały Równie istotne, co zdawalność, jest to, by centrum dysponowało materiałami potrzebnymi do nauki, ale także udostępniało je swoim klientom. Są to bowiem treści potrzebne także w trakcie pracy, dlatego takie narzędzia warto mieć pod ręką nie tylko wówczas, gdy przyjdzie do uczenia się przed egzaminem, ale także w momencie gdy certyfikat kompetencji zawodowych będzie już w rękach przedsiębiorcy transportowego. Cena Nie ukrywajmy, cena ma znaczenie. Zaczynając pracę w branży transportowej, trzeba ważyć wszystko, na co się wydaje. Aby uzyskać licencję transportową, trzeba analizować i zakładać wydatki. Nie chodzi jednak o wydawanie jak najmniej, ale mądrzej. Stosunek jakości do ceny ma niebagatelny wpływ na proces kształcenia. A to gwarantuje zdany egzamin.

czytaj dalej
Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych: terminy sierpień-październik 2020

Kto może przeprowadzać egzamin ” Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego “dla przewoźników ?

Kto może przeprowadzać egzamin certyfikowany dla przewoźników? Aby móc uzyskać stosowne licencje i prowadzić firmę transportowa czy też spedycyjną  , każdy z przedsiębiorców jest zobowiązany przejść kurs przygotowawczy w odpowiednim centrum kształcenia oraz zdać egzamin. Jak jest organizowany i kto jest jego organizatorem? Jednostka w Polsce Jeśli chodzi o nasz kraj, to Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie jest, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (We) z 21 października 2009roku oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu z 1 lipca 2013 roku, odpowiedzialny za organizację egzaminu przyznającego certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. To on ma obowiązek przygotować test wielokrotnego wyboru oraz dwa pytania problemowe i wydać wyżej wspomniany certyfikat. Przepisy a centrum kształcenia Jeśli chodzi o przepisy, to są one dość jednoznaczne. Mówią bowiem o kilku zasadach, jeśli chodzi o organizatorów całego egzaminu oraz o osoby, które przygotowują przyszłych przewoźników drogowych. Oznacza to, że: Firmy szkolące nie mogą przeprowadzać egzaminu, Centra kształcenia nie mogą posiadać członków komisji egzaminacyjnej; Egzaminatorzy z Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie nie mogą być członkami firm szkolących i nie mogą przeprowadzać kursów. Takie przepisy zapewniają całkowitą pewność, że egzamin  na certyfikat kompetencji zawodowych jest uczciwy i sprawiedliwy dla wszystkich i nie wyróżnia żadnej osoby chcącej zdobyć licencję   transportową czy też spedycyjną. Koal 536-499-499 [1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 20.01.2020 r.

czytaj dalej
Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest?

Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest?

Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest? Większość przedsiębiorców wie doskonale, że aby zacząć działać w branży transportowej, muszą uzyskać specjalny certyfikat. Jednak nie tylko on jest ważny, bowiem należy zdawać sobie sprawę, że Wspólnota wprowadziła specjalny rejestr umożliwiający łatwą kontrolę danej firmy. Jest nim KREPTD. Czy wiesz, co zawiera? Czym jest KREPTD? Szybkie przypomnienie, jeśli ktoś jeszcze nie wie. KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego jest specjalną ewidencją wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali licencję transportową lub spedycyjną  na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i innych dokumentów prowadzą działalność transportową. Za funkcjonowanie w Polsce rejestru odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego a KREPTD jest połączony z ERRU, czyli ogólnoeuropejską bazą. Jakie dane zawiera KREPTD? W Krajowym Rejestrze jest wiele danych, dlatego analiza wszystkich nie ma sensu. Warto jednak wyjawić te najważniejsze, by każdy przedsiębiorcamiał świadomość tego, co wiadomo o jego firmie. Jakie dane pojawiają się w rejestrze? Adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, NIP firmy, Dane osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych- osoba zarządzająca Rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także numery seryjne wypisów zezwolenia na wykonywanie zawodu, Data udzielenia posiadanego zezwolenia oraz numer seryjny licencji wspólnotowej, Liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawody przewoźnika oraz status licencji wspólnotowej i wiele innych[1]. KREPTD to największe i najbardziej obszerne źródło wiedzy o przedsiębiorcach z zakresu transportu drogowego. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/, dostęp: 20.01.2020 r.

czytaj dalej
Zawieszenie działalności przewoźnika a certyfikat kompetencji zawodowych

Zawieszenie działalności przewoźnika a certyfikat kompetencji zawodowych

Zawieszenie działalności przewoźnika a certyfikat kompetencji zawodowych Niektórzy właściciele firm, organizując pracę przedsiębiorstwa transportowego, decyduje się na zawieszenie działalności na okres przewidziany przez ustawodawcę. Jednak wówczas powstaje pytanie, jak interpretowane są zdobyte licencje oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Zawieszenie w prawie Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:„Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy”[1]. Warto jednak nadmienić, że przewoźnik z licencją spedycyjną czy licencją transportową zawieszający wykonywanie działań transportowych musi w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zawieszenia działalności powiadomić organ, który licencje wydał. To spowoduje, że działalność zostanie zawieszona i odpowiednie informacje pojawią się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Certyfikat po egzaminie Jeśli przewoźnik drogowy otrzymał certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w wyniku poprawnie zdanego egzaminu państwowego. Wówczas zawieszenie działalności nie ma wpływu na ten certyfikat. Zgodnie z prawem jest on ważny bezterminowo i nie ma wpływu na status firmy oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorcy. To oznacza, że o uzyskany certyfikat nie trzeba się niepokoić i tym bardziej warto uzyskać ten dokument, by mieć pewność jego obowiązywania do końca działalności. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencjezezwolenie-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego/przewoz-rzeczy/zawieszenie-uprawnien/, dostęp: 20.01.2020r.

czytaj dalej
Co zrobić, gdy nie zdałeś egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? czyli wszystko, co musisz wiedzieć o poprawce..

Co zrobić, gdy nie zdałeś egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? czyli wszystko, co musisz wiedzieć o poprawce..

Co zrobić, gdy nie zdałeś egzaminu, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o poprawce   Czasami zdarza się, że certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika nie zostaje wydany z powodu zbyt małej ilości punktów. W dobrych centrach szkoleń jest to sytuacja marginalna, ale niewątpliwie się zdarza. Warto więc wiedzieć, co dokładnie wówczas należy zrobić i jakie możliwości ma przedsiębiorca, któremu noga się powinie...   Egzamin państwowy   Organizacja egzaminu leży po stronie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. To on organizuje egzamin dla osób/przewoźników drogowych składający się z dwóch części: 64 pytania testowe na 64 punkty. Możliwe jest wiele poprawnych odpowiedzi, choć większość pytań posiada tylko jedną. Czas to 120 minut, a aby zaliczyć tę część, trzeba mieć przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Dwa pytania problemowe, które wymagają liczenia, myślenia i wiedzy. Całość musi trwać znów 120 minut. 70% punktów możliwych do zdobycia daje zdanie egzaminu. Wyniki zwykle pojawiają się w przeciągu kilku dni, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni. Co zrobić, gdy nie masz wystarczającej ilości punktów?   Egzamin poprawkowy   Wówczas musisz podejść do egzaminu poprawkowego. Oczywiście liczba podejść jest nieograniczona. Warto zatem próbować, tym bardziej że certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest ważny bezterminowo. Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, należy wpłacić 500 złotych oraz złożyć wniosek do Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Warto zrobić to jak najszybciej po pierwszym egzaminie, bowiem często następują zmiany w materiale. Koal   tel 536-499-499

czytaj dalej
Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – kilka praktycznych informacji

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – kilka praktycznych informacji

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – kilka praktycznych informacji o CKZ Zgodnie z prawem, aby móc ubiegać się o uzyskanie licencji na przewóz osób lub towarów, należy najpierw zdać egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego –rzeczy lub osób organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i uzyskać stosowny certyfikat. Co powinieneś wiedzieć o egzaminie? Wyniki i forma Sam przebieg egzaminu jest prosty. Na początek 64 pytania w formie testowej, ale z wieloma możliwymi prawidłowymi odpowiedziami. Czas trwania to 120 minut. Następnie dwa pytania problemowe. Jednak nie to wielu interesuje najbardziej. Ważne jest np. kiedy otrzymasz stosowne wyniki. Zwykle trzeba czekać przynajmniej jeden tydzień, a maksymalny termin to dwa tygodnie. Jeśli dana osoba uzyskała certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, wówczas Instytut wysyła pocztą dokument –oryginał Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na adres wskazany we wniosku przez przedsiębiorcę/osobę o niego się ubiegającą. Opłaty za egzamin Równie ważną informacją są opłaty, jakie należy uiścić za egzamin. Jest to cena ustandaryzowana. Za organizację egzaminu, możliwość podejścia oraz wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego koszt wynosi 800 złotych. Jest to cena stała, ustalana przez Instytut Transportu Samochodowego odgórnie. Ważność certyfikatu Co niezwykle ważne, po zdaniu egzaminu i otrzymaniu certyfikatu każdy przedsiębiorca/osoba może ubiegać się o uzyskanie licencji spedycyjnej, transportowej. Sam certyfikat jest wydawany bezterminowo i obowiązuje przez wszystkie lata funkcjonowania danej firmy na terenie Unii Europejskiej. To oznacza, że jeden dobrze przeprowadzony kurs CKZ/dobre przygotowane uczestników do egzaminu wystarczy, by uzyskać stosowne dokumenty. Koal tel.536-499-499

czytaj dalej
Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć?

Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć?

Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć? Coraz więcej przedsiębiorców zamierza wejść na rynek transportowy i decyduje się na założenie firmy przewożącej osoby lub towary. Jednak nie każdy wie, jakie powinny być kolejne działania konkretyzujące te zamierzenia. Kurs przed egzaminem Aby móc przystępować do działania i zacząć prawidłowo funkcjonowanie firmy, należy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Jest to specjalny dokument, który pozwala ubiegać się o przyznanie licencji spedycyjnej czy transportowej. To oznacza, że najpierw trzeba zdać egzamin, który poprzedzony jest kursem. Zatem pierwsze kroki do założenia przedsiębiorstwa transportowego powinny być skierowane w stronę firmy zajmującej się szkoleniami przygotowującymi do egzaminu. Egzamin Po odbyciu kursu można przystąpić do egzaminu. Ma on charakter państwowy i jest organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. To oznacza, że należy udać się do jego siedziby i wypełnić test składający się z dwóch części – test pytań wielokrotnego wyboru oraz dwóch  zadań problemowych. Na napisanie całego egzaminu łącznie jest maksymalnie 240 minut[1](4 godz.) Licencja Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu, otrzymuje się wyżej wspomniany certyfikat i można zacząć starać się o licencję transportową czy spedycyjną w zależności od charakteru firmy oraz zakresu jej działalności. Licencja jest ostatnim sankcjonującym działanie przedsiębiorstwa etapem na drodze do sprawnego działania na rynku przewozu towarów lub osób. [1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 04.11.2019 r.

czytaj dalej
Charakterystyka zadań problemowych na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Charakterystyka zadań problemowych na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Układ egzaminu, którego wynikiem jest uzyskanie niezbędnego do funkcjonowania na rynku przewoźników transportowych certyfikatu, jest prosty. Całość podzielono na dwie części, z których jedna to 64 pytania wielokrotnego wyboru. Druga natomiast wymaga kartki i kalkulatora. Egzaminowe wymagania Kartki jednak mieć nie wolno, te zapewnia Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy, który jest organizatorem całego testu. Jednak kalkulator i przybory do pisania i rysowania każdy egzaminowany powinien mieć własne. Istotną rolę odgrywa przygotowanie. Nie da się otrzymać certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika bez przećwiczenia najbardziej zawiłych zagadnień egzaminu/ kursów. Dlatego warto szukać dobrych szkół. Ale to tak nawiasem mówiąc. Dwa zadania Zadania są dość jasne pod względem treści – mają się odnosić bezpośrednio do sposobu działania firmy przewozowej. Osoby z licencją spedycyjną będą więc miały wiedzę odnośnie do wymogów prawnych w przewozach towarów, a także pod kątem kierowców i ich praw[1]. Część pierwsza zadania to czas pracy kierowcy. Tematem jest transport ładunków w ruchu międzynarodowym z przekroczeniem granic (jednej bądź wielu, np. przy wykorzystaniu promu) przez jednego lub dwóch kierowców. Część druga zadania to płace i rentowność. Przyszły przedsiębiorca transportowy musi skupić się na zapłacie dla pracownika oraz rentowności całego przedsięwzięcia. To właśnie druga część egzaminu, a więc te dwa pytania, będzie kluczowa dla ostatecznego efektu dla zdającego. Warto się do nich przyłożyć. [1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 04.11.2019 r.

czytaj dalej
Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o kursie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o kursie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Zanim będzie można złożyć wniosek o uzyskanie licencji przewoźnika transportu, należy pamiętać o tym, by uzyskać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest certyfikat, który wskazuje, że przedsiębiorca ma podstawową, wymaganą wiedzę na temat prowadzenia firmy. A do samego egzaminu przygotowują kursy, które mogą jednak wyglądać różnie. Podstawowe informacje Najważniejsze jest to, by wiedzieć, do czego prowadzi kurs. Jest on przygotowaniem do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, który składa się z dwóch części: Test składający się z 64 pytań liczony na 64 punkty; Dwa pytania problemowe skupiające się wokół działania firmy i jej pracowników[1]. Egzamin ten, przeprowadzany w Warszawie, jest wspólny dla wszystkich, jednak przygotowaniem zajmuje się wiele firm. Warto pomyśleć, co będzie istotne z punktu widzenia kursanta. Mało materiałów Ważne jest nie tylko to, by kurs był obszerny godzinowo, czyli trwał nie mniej niż 30 godzin, ale także, by dostęp do najnowszych materiałów nie powodował dodatkowych kosztów. Tak często bywa, bowiem okazuje się, że w cenie szkolenia nie ma nic poza wykładami. A dodatkowe materiału, takie jak zeszyty ćwiczeniowe, przykładowe zadania czy wiedza w pigułce są dostępne dodatkowo płatne. Na to warto zwracać uwagę i wybierać firmy rzetelnie przygotowujące kursantów do egzaminu. Tylko w taki sposób możesz zdać i uzyskać prawo do zostania przedsiębiorcą transportowym. [1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 07.12.2019 r.

czytaj dalej
Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz uzyskać licencję na przewóz osób?

Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz uzyskać licencję na przewóz osób?

Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz uzyskać licencję na przewóz osób? Aby móc ubiegać się,poprzez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, o licencję umożliwiającą przewóz osób i rzeczy, musisz otrzymać certyfikat, który pozwoli Ci na dalsze działanie. Jednak gdy uda Ci się to zrobić, powinieneś wiedzieć na mocy jakich aktów prawnych masz możliwość przewozić osoby na terenie Europy. Certyfikat, czyli co? Tak naprawdę certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest dokumentem mającym na celu przygotowanie osób do prowadzenia firm spedycyjnych. Zdobywa się go poprzez egzamin, który organizowany jest w Warszawie. Do egzaminu przygotowujesz się w danym centrum kształcenia, które umożliwia Ci właściwe przygotowanie się do zadań egzaminacyjnych. Po zdaniu testu możesz zacząć działalność Akty prawne Jeśli zdecydujesz się na licencję transportową osób, wówczas musisz wiedzieć, które akty prawne pozwolą Ci przewozić pasażerów we Wspólnocie. Unia ma dokładne regulacje dotyczące tego zagadnienia. Podstawowe dokumenty to: • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 roku w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych; • Rozporządzenie Komisji (UE) z 9 kwietnia 2014 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wyżej wymienionego rozporządzenia; • Ustawa z września 2001 o transporcie drogowym – to na gruncie polskim . To oczywiście nie wszystkie dokumenty dla przewoźników drogowych, ale w kontekście przewozu osób najważniejsze.

czytaj dalej
Na co zwracać uwagę przy wyborze centrum kształcenia dla przyszłych przewoźników?

Na co zwracać uwagę przy wyborze centrum kształcenia dla przyszłych przewoźników?

Wiele osób myśli o logistyce, spedycji i transporcie jako o miejscu z możliwościami biznesowymi. To oznacza, że coraz więcej przedsiębiorców ma zamiar podchodzić do egzaminu na certyfikat, który umożliwia realizację tych założeń. Jednak okazuje się, że bardzo ważne jest wybranie właściwego centrum kształcenia. Dlaczego certyfikat? Aby móc uzyskać licencję spedycyjną czy licencję transportową, każdy przedsiębiorca musi dysponować ukończonym kursem oraz uzyskanym – na drodze zdanego egzaminu – certyfikatemkompetencji zawodowych przewoźnika. Dopiero to umożliwia uzyskanie pozwoleń i wykonywania tego zawodu – organizowania pracy przedsiębiorstwa. To oznacza, że egzamin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 roku[1], jest przepustką do sukcesu. Co jest ważne? Centrum kształcenia musi więc nie tylko zwracać uwagę na jakość wykładanej wiedzy, ale także na sposób, w jaki to robi oraz na efektywność. Istotne jest przynajmniej kilka elementów: Wyposażenie, czyli to, co otrzymują uczestnicy kursu. W niektórych firmach materiały dydaktyczne lub pomoce są dodatkowo płatne. W innych, tych, które dbają o klienta, już nie. Długość trwania kursu. Wiele firm skraca czas, co później przekłada się na negatywne wyniki zdawalności. Jeśli zależy Ci na zostaniu przewoźnikiem drogowym, nie rezygnuj z pełnego wymiaru godzin. 30 to podstawa. Zdawalność. Kompetencja osób prowadzących kurs ma znaczenie, ale zawsze przekłada się na zdawalność. Więc jeśli nawet ktoś miło prowadzi zajęcia, ale nie przekazuje wiedzy w odpowiedni sposób, nie będzie atrakcyjny. Pamiętaj, że kurs ma jeden cel – pozwolić Ci zdać egzamin. [1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 21.10.2019 r.

czytaj dalej
Uprawnienia wynikające z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika

Czym jest transport kabotażowy?

Czym jest transport kabotażowy? Większość przedsiębiorców będzie prowadziła działalność transportową w oparciu o licencje krajowe oraz wspólnotowe. Jednak w kontekście licencji warto wiedzieć, czym wyróżnia się tzw. transport kabotażowy oraz jakie są jego warunki zaistnienia. Rozpoczęcie działalności Zanim jednak o kabotażu, warto zwrócić uwagę, że pierwszym krokiem do prowadzenia takiej działalności jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika uzyskany po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a następnie uzyskanie licencji spedycyjnej czy transportowej na przewóz krajowy lub zagraniczny od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ta ostatnia możliwość otwiera drogę do prowadzenia transportu kabotażowego. Kabotaż w Unii Europejskiej Jak czytamy na stronie GITD, „Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony na warunkach określonych w niniejszym rozdziale do wykonywania przewozów kabotażowych”[1]. Co ważne, o transporcie kabotażowym mówimy wówczas, gdy dana firma prowadzi działalność transportową w danym kraju, ale nie ma siedziby w nim. Kabotaż dla polskich przedsiębiorców realizuje się poprzez transport towarów np. z Berlina do Paryża. Warto także wiedzieć, że za przepisy dotyczące kabotażu odpowiada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) z października 2009 roku oraz krajowe ustawy o transporcie. [1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/kabotaz/przewoz-kabotazowy-na-terytorium-ue/, dostęp: 21.10.2019 r.

czytaj dalej
Certyfikat kompetencji zawodowych – do czego jest potrzebny?

Certyfikat kompetencji zawodowych – do czego jest potrzebny?

Certyfikat kompetencji zawodowych - do czego jest potrzebny? Certyfikat kompetencji zawodowych - do czego jest potrzebny?Prowadzenie firmy transportowej lub spedycyjnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby w ogóle móc rozpocząć tego typu działalność, musisz posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, czym on jest, kto go wydaje i w jaki sposób przygotować się do egzaminu. Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza kwalifikacje, wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa związanego z transportem drogowym. Jego posiadanie, to jeden z ważniejszych warunków niezbędnych do uzyskania licencji. Kto powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowej? Z pewnością większość osób myśli, że certyfikat powinien mieć każdy kierowca wykonujący przewóz rzeczy lub osób. Nie jest to prawda. Obowiązek zdania egzaminu spoczywa wyłącznie na przewoźniku, czyli osobie zarządzającej firmą. W przypadku działalności jednoosobowej współmałżonek może być osobą zarządzającą czyli osobą która to posiada Certyfikat kompetencji zawodowych ( zgodnie z ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r o transporcie drogowym. Zatem żona może bez żadnej umowy pełnić funkcję zarządzającego transportem o ile zda egzamin w ITS z wynikiem pozytywnym i otrzyma Certyfikat Kompetencji Zawodowych.Aby móc prowadzić tego typu działalność konieczne jest także posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej oraz dobrej reputacji (jest ona zachowana, gdy dany przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne). Zwolnienia z posiadania certyfikat kompetencji zawodowej. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieje kilka przypadków, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z posiadania Certyfikat kompetencji zawodowych . Licencje muszą uzyskać przewoźnicy wykonujący zarobkowy transport drogowy, z wyłączeniem: - przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (w niezarobkowym przewozie drogowym), - pojazdów o...

czytaj dalej
Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów?

Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów?

Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów? Zanim będziesz mógł przewozić towary lub ludzi, musisz otrzymać certyfikat, który potwierdzi Twoje umiejętności w tym zakresie. Każdy z przedsiębiorców musi zdać organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie egzamin. Dopiero później może ubiegać się o licencję. A jakie akty prawne zdecydowanie musisz znać? Egzamin na przewoźnika Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić firmę transportową, musi otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika po zdaniu egzaminu. Ten składa się z testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz dwoma pytaniami problemowymi. Przygotowanie do niego ma zatem wielkie znaczenie, dlatego warto wybierać kursy, które nie tylko mówią o oferowanych korzyściach, ale także mogą pochwalić się wysoką zdawalnością. Przy egzaminie musisz jednak wiedzieć, na podstawie jakich aktów prawnych chcesz zostać przewoźnikiem drogowym. Akty prawne Jeśli chodzi o prawo to jest ono jednolite na terenie Unii Europejskiej, tzn. nadrzędne rozporządzenia weszły w życie w Parlamencie Europejskim. To nie oznacza, że nie można znać także dokumentów z Polski. Oto najważniejsze akty prawne potrzebne, by uzyskać licencję spedycyjną: • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 roku ustalające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego; • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z października 2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych; • Na gruncie polskim – ustawa z września 2001 o transporcie drogowym . Jest wiele zapisów mówiących o przewozie towarów, jednak te powyższe to najważniejsze akty prawne w tym zakresie. https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-osob/akty-prawne/, dostęp: 21.10.2019 r.

czytaj dalej
Kim jest Spedytor i jak nim zostać

Kim jest Spedytor i jak nim zostać

W celu umożliwienia bezpiecznego i szybkiego transportu towarów pomiędzy różnymi lokalizacjami, oprócz osoby zlecającej przewóz i osoby przewożącej niezbędny jest koordynator całego procesu. Spedytor jest właśnie tą osobą. Spedytor jest odpowiedzialny za planowanie i przebieg transportu towarów. Musi on koordynować ruch kierowców na trasach w taki sposób, aby towary nie zniszczyły się i dodarły na czas do ustalonego punktu. Odpowiedzialny jest również za zapewnienie odpowiedniego miejsca załadunku, przeładunku i rozładunków towarów. Oprócz koordynacji i organizacji zajmuje się on więc również kwestami logistycznymi przewozu towarów. Kto nadaje się na spedytora Ze względu na dbanie o organizację transportu jego przebiegu i kwestie logistyczne z nim związane spedytor musi być osobą odpowiedzialną. Bardzo ważna jest umiejętność podejmowania trudnych decyzji. W czasie transportu może dojść do nieoczekiwanych problemów. Do obowiązków spedytora należy ich rozwiązanie, co wiąże się z wykazywaniem inicjatywy i szybkością podejmowania decyzji. Radzenie sobie z presją czasu, jest również wskazane w tym zawodzie. Transport powinien dotrzeć na czas a za wszystkie opóźnienia, odpowiedzialny jest również spedytor. Osoba na tym stanowisku musi również potrafić skupić się na wielu rzeczach naraz, gdyż transport towarów odbywa się często z wykorzystaniem wielu samochodów ciężarowych. Umiejętność komunikacji to kolejna ważna cecha w tym zawodzie. Komunikaty przekazywane przez spedytora muszą być jasne i zrozumiałe. Od czego zacząć Jeżeli ktoś zastanawia się nad zostaniem spedytorem, pierwszą rzeczą, którą warto przemyśleć, jest uzyskanie certyfikatu, po zaliczeniu kursu na spedytora. Kurs tego typu oferuje wiele firm, między innymi firma Koal. Na kursie uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami w zakresie: Podstaw logistyki Organizacji transportu Kwestami prawnymi w zarządzaniu transportem Rodzajem dokumentów wykorzystywanym w zawodzie Co dalej Uzyskanie certyfikatu ułatwia...

czytaj dalej
Co zrobić, gdy nie zdałeś egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych? czyli wszystko, co musisz wiedzieć o poprawce..

Ile zarabia kierowca tira

Praca kierowcy tiry to ciężki i wymagający zawód. Ciągłe życie w trasie może być dużym obciążeniem dla organizmu. Warto zastanowić się, czy płace kierowców samochodów ciężarowych kompensują im warunki, w jakich przychodzi im wykonywać swoją profesję. Warunki Pracy kierowcy Tira Mówi się, że tir jest domem w tym zawodzie. Zasadniczo jest to prawdą, gdyż większość czasu kierowcy przebywają poza swoim miejscem zamieszkania. Gdy znajdują się w trasie w swoim samochodzie ciężarowym, wykonują praktycznie wszystkie czynności, jakie wykonuje się w warunkach domowych. Spanie, Przygotowywanie jedzenia, a nawet mycie. Wszystko to jest możliwe dzięki odpowiednio wyposażonym tirom. Można w nich znaleźć łóżka, lodówkę czy na przykład telewizor. Oprócz zaspokajania potrzeb dnia codziennego kierowca tira musi być gotowy na długie godziny jazdy. Wymaga to od niego wzmożonej koncentracji, gdyż przewożąc ładunek ciężkim samochodem ciężarowym, musi zwracać uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Według przepisów całkowity czas pracy kierowcy tira nie może przekraczać 9 godzin dziennie. Po upływie 4,5 godziny kierowca jest zobowiązany do zrobienia sobie 45-minutowej przerwy. Po przepracowanym dniu minimalny czas odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego kursu wynosi również 9 godzin. Zarobki kierowcy Tira Najczęściej firmy transportowe oferują kierowcy wynagrodzenie liczone od ilości przejechanych kilometrów bądź wielkości przewożonego ładunku. Do tego dochodzą jeszcze diety, które przysługują każdemu pracownikowi wykonującymi obowiązki poza miejscem siedziby firmy. Diety pokrywają koszty podróży kierowcy, zaliczają się do nich koszty przejazdów czy opłaty za poruszanie się płatnymi odcinkami dróg. W zależności czy mamy do czynienia z kierowcą krajowym, czy kursującym na odcinkach międzynarodowych, zmienia się średnia wysokość wynagrodzenia. Kierowca kursujący na odcinkach krajowych posiadający prawo jazdy C+E mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 6500 zł brutto. Zarobki...

czytaj dalej
Jak zrobić i prawo jazdy na tira

Jak zrobić i prawo jazdy na tira

Prawo jazdy na Tira to podstawowe uprawnienie, jakie należy zdobyć, jeżeli myśli się o rozpoczęciu kariery w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Pomimo dość wysokich kosztów jego uzyskania, otwiera dobre możliwości zarobkowe. Jak zrobić prawo jazdy na tira Kurs na prawo jazdy Aby przystąpić, do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy, zapisać się na kurs w jednym z ośrodków szkolenia kierowców. Warunkiem zapisania się na kurs jest posiadanie prawa jazdy kategorii B ukończenie 21 roku życia. Istnieje możliwość podjęcia kursu na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisowo wieku. Kurs składa się z: Z 20 godzin przeznaczonych na opanowanie części teoretycznej Z 30 godzin przeznaczonych na opanowanie części praktycznej Na zajęciach teoretycznych kursu na prawo jazdy odbywają się w wybranym ośrodku szkolenia kierowców w formie 45 minutowych wykładów, podczas których udostępniane są materiały dydaktyczne umożliwiające powtórzenie zdobytej wiedzy. Część praktyczna obejmuje naukę jazdy w terenie i naukę prowadzenia pojazdu na placu manewrowym. Po zakończeniu 30 godzin praktyki, następuje egzamin wstępny w wybranym ośrodku nauki jazdy potwierdzający zdobyte umiejętności prowadzenia pojazdu, którego zdanie jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu. Egzamin na prawo jazdy Egzamin na prawo jazdy, podobnie jak kurs dzieli się na część: Teoretyczną Praktyczną Egzamin z części teoretycznej polega na rozwiązaniu 25 minutowego testu, w skład którego wchodzą 32 pytania. 20 pytań ogólnych i 12 pytań specjalistycznych. Część praktyczna egzaminu składa się z dwóch etapów i trwa nie mniej niż 45 minut. Pierwszy odbywa się na placu manewrowym i polega na wykonaniu manewru jazdy przodem i tyłem oraz dwóch dodatkowych wylosowanych manewrów, druga odbywa się w warunkach ruchu drogowego i polega na wykonywaniu określonych zadań wyznaczanych przez...

czytaj dalej
Jaką nawigację do ciężarówki wybrać

Jaką nawigację do ciężarówki wybrać

W dzisiejszych czasach większość kierowców samochodów ciężarowych nie wyobraża sobie jazdy bez posiadania w swojej kabinie nawigacji GPS. Fakt ten nikogo nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę funkcjonalność tego typu urządzeń. Do czego służy kierowcom nawigacja GPS Biorąc pod uwagę ilość tras obsługiwanych przez Firmy Transportowe, posiadanie przez kierowców sprawnej nawigacji, stało się nieodłącznym elementem ich pracy. Kierowcom zależy na posiadaniu odpowiedniego rodzaju urządzenia, które zapewni im wyznaczenie optymalnej trasy i umożliwi dotarcie z transportem na czas. W odróżnieniu od zwykłego urządzenia GPS, używanego w samochodach osobowych czy wykorzystywaniu telefonów komórkowych do wyznaczania trasy przejazdu, nawigacja w ciężarówce musi posiadać o wiele większą ilość funkcji by była w pełni użyteczna. Jakiej nawigacji powinien używać kierowca ciężarówki Ze względu na dużą przestrzeń w kabinie samochodu ciężarowego, zaleca się zakup nawigacji GPS z dużym wyświetlaczem od 7 do 10 cali. Ma to wpływ na komfort użytkowania urządzenia podczas wielogodzinnej jazdy i bezpieczeństwo podróży. Ważny jest również dobór odpowiedniego rodzaju mocowania. Ze względu na różne modele kabin samochodów ciężarowych, doradza się dobór takiego rodzaju uchwytu, który umożliwi swobodne operowanie i zmianę położenia nawigacji w miarę potrzeb. Oprogramowanie, na jakim bazują nawigacje wykorzystywane w ciężarówkach, różni się od tego w ich tradycyjnych odpowiednikach. Wykorzystywane do jego tworzenia algorytmy muszą wzięć pod uwagę o wiele większą ilość zmiennych przy wyznaczaniu drogi, takich jak możliwości manewrowe na poszczególnych odcinkach trasy, Występowanie tuneli czy wiaduktów uniemożliwiających przejazd zbyt dużym pojazdom, jak i ograniczenia dla ciężarówek na wybranych odcinkach. Z tego względu tworzone są specjalne mapy dedykowane urządzeniom wykorzystywanym przez kierowców ciężarówek. Na co zwracać uwagę przed nabyciem urządzenia Jak widać powyżej, najważniejsze przy...

czytaj dalej
Czy warto zrobić kurs na spedytora?

Czy warto zrobić kurs na spedytora?

Zastanawiasz się czy zrobić kurs na spedytora? Dajemy odpowiedź czy warto i jak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. Kurs na spedytora czy warto? Spedytor to osoba, która jest odpowiedzialna za wszystkie samochody ciężarowe, które mijasz codziennie w drodze do pracy. To osoba, która jest niezastąpioną częścią handlu międzynarodowego. To właśnie on przyczynia się do tego, że produkty spożywcze znajdują się na półkach w naszych sklepach. Żeby zostać spedytorem ważne jest, aby cechować się otwartością na ludzi. W końcu to praca, w której całe dni spędza się właśnie z nimi. To idealne zajęcie dla dynamicznych osób,które potrafią biegle przeliczać trasy oraz mają dobrą wyobraźnię przestrzenną. Jeżeli jesteś miłośnikiem transportu oraz posiadasz wszystkie wymienione wyżej cechy, warto rozważyć kurs spedytora - sprawdź co to jest kurs kompetencji zawodowych. Kurs na spedytora czy warto? Poznaj zalety: Indywidualność w działaniu Jeśli jesteś osobą, którą cechuje indywidualność i nie lubisz gdy ktoś Ci rozkazuje, praca spedytora jest idealna dla Ciebie. Ważne w tej pracy jest odpowiedzialne i pewne podejmowanie decyzji, dlatego bycie zdecydowanym i pewnym siebie jest tu na wagę złota. W tym zawodzie nie ma miejsca na chowanie się za czyimiś plecami. Odpowiada za transport dóbr Dla niektórych może się to wydawać prozaiczne, ale faktem jest, że bez spedytora nie mielibyśmy w sklepie swoich ulubionych towarów. To właśnie on kieruje całym przebiegiem transportu, dzięki któremu twoja przesyłka ląduje w twoich rękach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że bez spedytorów nasza codzienność nie wyglądałaby tak samo. Wysokie zarobki Ważną kwestią, dla niektórych osób, które przystępują na kurs spedytora, są zarobki. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na spedytorów, dlatego nie ma problemu ze znaleziem satysfakcjonującej pracy. Przeglądając oferty można zauważyć, że umowy równają się wysokim kwotom. Ciężka i sumienna praca się opłaca, ponieważ jeśli dobrze...

czytaj dalej
Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to podstawowy dokument, który jest niezbędny jeżeli chcemy się zajmować przewozem rzeczy, osób club spedycją. Bez tego nie będziemy mogli prowadzić działalności związanej z transportem, dlatego ważne jest to, aby nasza wiedza została potwierdzona takim dokumentem. Żeby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych trzeba spełnić następujące warunki. Po pierwsze, złóż wniosek Pierwszym krokiem, aby uzyskać taki certyfikat, jest złożenie wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów. Możemy również dołączyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Termin złożenia tego wniosku wraz z dokumentami to 14 dni przed zaproponowaną datą egzaminu. Trzeba również pamiętać o terminowym złożeniu tego wniosku, ponieważ jeśli zostanie on dostarczony poza terminem, dany interesenat nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu. Jeśli Instytut Transportu Drogowego zaakceptuje twój wniosek W momencie, gdy ITS uzna, że wniosek jest kompletny, wówczas zostaniesz poinformowany o: Terminie, w jakim będzie odbywał się egzamin Miejscu egzaminu Zakresie, jaki będzie obejmował egzamin W sytuacji, gdy złożysz niekompletny, lub błędny wniosek, instytut wezwie Cię do usunięcia braków, lub zwróci Ci go w ciągu 7 dni, w celu poprawy. Pozostaje tylko zdać egzamin Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych należy uzyskać pozytywny wynik podczas egzaminu. Test sprawdzający polega na rozwiązywaniu w formie pisemnej zestawu pytań oraz zadania egzaminacyjnego. Na obie części egzaminu łącznie przysługuje 4 godziny (po dwie godziny na każdy z modułów). Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uzyskuje się 1 punkt. Druga część egzaminu polega na rozwiązaniu zagadnień praktycznych. Zawsze jest tak, że jeden z przypadków dotyczy zagadnień z czasu pracy kierowcy. Warunkiem...

czytaj dalej
RODZAJE ZEZWOLEŃ

Licencja transportowa na potrzeby własne

Jeśli, jako przedsiębiorca, chcesz korzystać z firmowych samochodów pomocniczo i wykorzystywać je do transportu na potrzeby własne, niezbędna do tego będzie licencja transportowa na potrzeby własne. Jest to taki dokument, który uprawnia Cię do, dla przykładu, przewozu narzędzi czy urządzeń niezbędnych do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek i ubiegać się o specjalne zaświadczenie. Transport na potrzeby własne - czyli co dokładnie? Zgodnie z artykułem 4 ustawy o transporcie drogowym, transport na potrzeby własne to każdy przejazd po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy. Musi on spełniać następujące warunki: pojazdy te muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub pracowników przedsiębiorca musi legitymować się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi jeśli przejazd dotyczy pojazdu załadowanego - rzeczy te muszą należeć do przedsiębiorcy, lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione, lub jeśli celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na potrzeby własne, a także przewóz pracowników i ich rodzin nie jest to przewóz w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Jak zdobyć tę licencję? Aby posiadać licencję transportową na potrzeby własne, konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek ten trzeba złożyć z odpowiednimi dokumentami i w przypadku gdy będzie on błędnie wypełniony lub będzie zawierał braki to urząd wezwie Cię do uzupełnienia braków. Na takie poprawki będzie przypadało co najmniej 7 dni, ale jeśli nie poprawisz danych błędów w podanym terminie, twoja sprawa zostanie anulowana i nie będzie dalej prowadzona. Warto pamiętać, że jeśli uzyska się tę licencję jest ona bezterminowa. Na wydanie licencji trzeba czekać nie...

czytaj dalej
Licencja Wspólnotowa w Transporcie międzynarodowym

Licencja Wspólnotowa w Transporcie międzynarodowym

Licencja międzynarodowa transportowa zwana wspólnotową jest dokumentem upoważniającym osobę do wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym w transporcie międzynarodowym. Licencja wspólnotowa wydawana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat i dotyczy pojazdów o masie całkowitej przekraczające 3,5t. Gdzie uzyskać licencję W celu uzyskania międzynarodowej licencji transportowej należy złożyć wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Można to zrobić osobiście, listownie bądź elektronicznie. Procedura uzyskania licencji Międzynarodowa licencja transportowa wydawana jest na podstawie serii następujących dokumentów: Podstawowy z nich, to certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika. By móc uzyskać stosowne zaświadczenie należy zdać egzamin państwowy dający uprawnienie do zarządzania transportem. Informacje o egzaminie można uzyskać na stronie Instytutu Transportu Samochodowego. Zaświadczenie o zdolności finansowej jest kolejnym dokumentem niezbędnym do otrzymania Międzynarodowej licencji transportowej. Jest on zaświadczeniem informującym GITD, o dysponowaniu odpowiednimi środkami do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu. Wymagane jest posiadanie środków w wysokości 9 tys. EUR na pierwszy pojazd oraz 5 tys. na każdy kolejny. Dodatkowo, jeżeli prowadzone są usługi pośrednika w transporcie międzynarodowym rzeczy, potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 50 tys eur. Środki służące zabezpieczeniu mogą mieć postać gotówki, papierów wartościowych, poręczeń bankowych bądź posiadanych nieruchomości. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej bazy eksploatacyjnej jest kolejnym zaświadczeniem niezbędnym do uzyskania międzynarodowej licencji transportowej. W dołączonym do wniosku dokumencie należy wykazać, iż dysponuje się odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do prowadzenia działalności. W skład zaplecza wchodzi: miejsce postojowe, miejsce załadunku i rozładunku towarów, miejsce naprawy i konserwacji pojazdów....

czytaj dalej
Praca kierowcy Tira – Od czego zacząć

Praca kierowcy Tira – Od czego zacząć

Osoba, która postanowiła spełniać się zawodowo jako kierowca tira, musi uzyskać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zdać egzamin kompetencji zawodowej po ukończeniu stosownego kursu. Prawo jazdy na tira Prawo jazdy na tira jest pierwszą z rzeczy, którą należy wykonać. W celu uzyskania uprawnień umożliwiających kierowanie samochodem ciężarowym niezbędne jest podjęcie kursu w wybranej szkole jazdy i zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim ośrodku szkolenia kierowców. W zależności od rodzaju pojazdu można wyróżnić kategorie prawa jazdy na tira: Kategoria C, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Kategoria C+E, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Kategoria C1, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t. Kategoria C1+E, uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t. Wymogiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B. Egzamin Prawa jazdy na tira składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej należy podać odpowiedzi na 32 pytania z puli 1345 pytań. Część praktyczna składa się z placu manewrowego i jazdy w terenie. Świadectwo Kwalifikacji zawodowej, kurs i egzamin Po pomyślnym zdaniu prawa jazdy na tira kolejnym krokiem, który należy wykonać, jest zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu jest zapisanie się na kurs świadectwa kwalifikacji zawodowej. Rodzaj kursu świadectwa kwalifikacji zawodowej zależy od wieku osoby zdającej i posiadanych uprawnień Prezentuje się to następująco: Kurs kwalifikacji wstępnej, dotyczy osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii C lub C+E. Kurs kwalifikacji wstępnej...

czytaj dalej
Międzynarodowa licencja transportowa

Międzynarodowa licencja transportowa

Międzynarodowa licencja transportowa oraz licencja transportowa - przedsiębiorcy, którzy planują zarabiać na przewozie osób, bądź rzeczy muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim rozwijając firmę na terenie własnego państwa należy uzyskać licencję transportową, zaś poza jego granicami obowiązuje licencja międzynarodowa. Jakie procedury należy spełnić, aby uzyskać licencję na transport międzynarodowy i licencję transportową? Przewoźnicy transportowi muszą zdobyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorcy uzyskują koncesję, gdy spełniają wszystkie wymagania, które określone zostały w rozporządzeniu WE 1071/2009. Przede wszystkim należy spełniać takie wymogi jak posiadanie siedziby firmy w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej. Dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi. Posiadać wymagane doświadczenie zawodowe, a także należy zadbać o spełnieni niezmiernie ważnego wymogu, czyli mieć dobrą reputację. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może zostać prawomocnie skazany między innymi za przestępstwa skarbowe, autentyczności dokumentów, złamanie praw odnośnie warunków pracy i płac. Warto zauważyć, że należy posiadać prawo do wykorzystywania pojazdów służących do przewozów. Dodatkowo powinniśmy zdobyć potwierdzenie, które informuje o tym, że auta spełniają wszystkie wymagania techniczne. Jakich dokumentów potrzebujemy, aby zdobyć licencję? Osoba pragnąca zdobyć licencję na transport powinna przygotować potrzebne dokumenty, które należy złożyć do Zarządu Dróg i Transportu. Zaświadczenie osoby zarządzającej transportem Kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowej Dokument, który potwierdzi zabezpieczenie finansowe. Zaświadczenie powinno wykazywać, że przedsiębiorca dysponuje kapitałem w wysokości 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd, a także 5 tysięcy euro na każdy następny pojazd przeznaczony do transportu. Międzynarodowa licencja transportowa lub licencja transportowa - jaki koszt poniesiemy? Koszt, który musimy ponieść za...

czytaj dalej
Licencja międzynarodowa

Licencja międzynarodowa

Przedsiębiorstwa pragnące rozwinąć działalność w zakresie transportu międzynarodowego muszą ubiegać się o zdobycie odpowiednich uprawnień. Usługi możemy świadczyć wyłącznie, gdy uzyskamy licencję międzynarodową wydaną przez organy państwa, które są członkiem Unii Europejskiej. Najważniejszym dokumentem umożliwiającym świadczenie usług transportowych jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jednakże, jeśli przedsiębiorcy wykonują transport międzynarodowy, to w dodatku niezbędna jest licencja wspólnotowa. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać licencję? Ubiegając się o licencję międzynarodową na transport drogowy koniecznością jest, aby chętny spełniał następujące wymagania: miał zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego posiadał nie mniej niż trzyletnią praktyką w wykonywaniu krajowego transportu drogowego odbył minimum roczny staż w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego Dodatkowo należy przygotować kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, a także umowę osoby, która zarządza transportem w danym przedsiębiorstwie. Przede wszystkim pamiętajmy, że osoba ubiegając się o licencję międzynarodową nie może być karana za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz wiarygodności dokumentów. Ponadto każdy pojazd wykorzystywany do przewozów należy zgłosić do licencji. Przede wszystkim auta muszą spełniać wymagania określone w ustawie, a dodatkowo właściciel zobowiązany jest do ukazania kserokopii dowodu rejestracyjnego wraz z ważnymi badaniami technicznymi. Jakie jest koszt uzyskania licencji? Niezbędne jest dokonanie stosownej opłaty, aby uzyskać dokument. Przede wszystkim koszt pieniężny zależy od czasu ważności licencji: licencja międzynarodowa, której opłata wynosi 4000 złotych + 440 złotych upoważnia do korzystania z świadczeń przez 5 lat 8000 złotych + 880 złotych zapłacimy, gdy wybierzemy licencję ważną przez 10 lat Ważne, że aplikując również o zyskanie zezwolenia, które umożliwi...

czytaj dalej
Uwaga – Zakazy ruchu ciężarówek w Europie w majówkę!

Uwaga – Zakazy ruchu ciężarówek w Europie w majówkę!

Wybierając się w trasę ciężarówką po Europie warto przed zaplanowaniem podróży sprawdzić aktualne zakazu ruchu obowiązujące w danych państwach. Nie jest to ujednolicone, dlatego często kierowcy spotykają się z niespodziankami podczas jazdy. Dla Waszej wygody publikujemy aktualny wykaz zakazu ruchu ciężarówek w Europie obejmujący początek maja, czyli powszechnie zwany ,,majówką"!  Sprawdźcie i najlepiej zapiszcie godziny obowiązujące w konkretnych krajach, aby Wasza podróż przebiegała płynnie i spokojnie! Szerokości! Źródło: etransport.pl

czytaj dalej
Druk LR1, czyli czego potrzebuje przedsiębiorca

Dokumenty potrzebne do wykonywania przewozów międzynarodowych

Rozszerzenie swojej działalności transportowej poza granice kraju, wiąże się z uzupełnieniem wymaganej dokumentacji dotyczącej przewozów międzynarodowych. Najważniejszym z nich jest ważna licencja na międzynarodowy transport drogowy. Dodatkowo, jeśli planujemy świadczyć nasze usługi poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej, potrzebna będzie dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy (IDP). Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika Najważniejszy dokument, bez którego nie rozpoczniemy prowadzenia działalności transportowej. Wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. Aby go uzyskać, należy zaliczyć egzamin, potwierdzający wiedzę z zakresu prawa przewozowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlu i prawa finansowego, bezpieczeństwa na drodze, zasad ochrony środowiska, jak i zarządzania firmą. Licencja na międzynarodowy transport drogowy Po uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika możemy rozpocząć starania o następny dokument pozwalający nam na rozszerzenie naszej działalności. Licencja na międzynarodowy transport drogowy uzyskamy w Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Wydawana jest z upoważnienia Ministra Infrastruktury. Przed wydaniem dokumentu konieczne będzie złożenie w urzędzie między innymi: poświadczenia posiadania stałego adresu dla swojej firmy, bazy pojazdów w jednym z państw należących do UE, poświadczenie płynności finansowej, zaświadczenia i niekaralności wszystkich pracowników firmy, potwierdzenie sprawności pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski (kserokopię dowodów rejestracyjnych wraz z ważnym przeglądem technicznym). W przypadku gdy nie jesteśmy właścicielami pojazdów, musimy przedłożyć dokumenty potwierdzające nasze prawo do dysponowania nimi. Międzynarodowe prawo jazdy Prowadząc usługi transportowe na terenie UE czy USA i Szwajcarii możemy posługiwać się krajowym prawem jazdy. W przypadku przekroczenia zewnętrznych granic UE czy wykonywania transportów na inne kontynenty wymagane jest posiadanie...

czytaj dalej
Zakładanie firmy transportowej

Zakładanie firmy transportowej

Obecny rynek pracy zmusza wiele osób do założenia własnej działalności gospodarczej i jest alternatywą dla szukania zatrudnienia u innych. Jednym z pomysłów na rozpoczęcie własnego biznesu jest założenie firmy transportowej. Stworzenie takiej firmy to jednak pewne obowiązki formalne oraz spore nakłady finansowe, dlatego przed założeniem firmy transportowej, należy przeanalizować dokładnie swoje możliwości. Jak w przypadku każdej działalności należy dążyć do tego, żeby nasza firma przynosiła nam zyski, a nie jedynie straty. Rejestracja firmy transportowej Po dokładnej analizie naszych możliwości finansowych i gotowości do rozpoczęcia działalności należy formalnie zarejestrować naszą firmę. Nową firmę rejestruje się w urzędzie gminy w naszej miejscowości zamieszkania lub zdecydowanie szybciej przez Internet dzięki wypełnieniu odpowiedniego formularza. Żeby dokonać prawidłowej rejestracji, należy: wybrać dla swojej firmy formę prawną oraz sposób opodatkowania. Mamy tutaj do wyboru szereg form prawych, możemy prowadzić firmę jako osoba fizyczna, spółka z. o.o., spółka cywilna, komandytowa, a także inne opcje spółek mieszanych. Najczęstszą formą prawną w przypadku firm transportowych są spółki z o.o. Dzięki takiej formie właściciel, nie posiada odpowiedzialności za długi. Zakładając firmę jednoosobową, najczęściej wybieramy działalność jako osoba fizyczna. Wybierając rodzaj działalności, powinniśmy dokonać również wyboru sposobu, w jaki będziemy rozliczać podatki, następnym krokiem niezbędnym do zarejestrowania działalności jest wypełnienie formularza CEIDG oraz wysłanie w formie elektronicznej. Można go również wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą, jednak to wydłuża czas rejestracji, podpis pod formularzem rejestracyjnym dokonujemy w Urzędzie Gminy, za pomocą podpisu elektronicznego lub poprzez stworzenie Zaufanego Profilu, jeśli wybierzemy formę prawną spółkę, będziemy musieli dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabycie zezwolenia na wykonywanie...

czytaj dalej
Egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego

Egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego

Niezbędnym dokumentem przy prowadzeniu działalności z zakresu transportu drogowego jest posiadanie ważnej licencji. Aby ją uzyskać, należy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Oznacza to zaliczenie egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Zagadnienia na egzaminie Na egzaminie możemy trafić na pytania dotyczące prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, pracy i socjalnego. Odpowiadać będziemy na pytania z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa drogowego. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny, przejście kursu przygotowującego do egzaminu jest potrzebne. Forma egzaminu Egzamin potwierdzający kompetencję przewoźnika drogowego ma formę pytań testowych oraz zadań problematycznych. W zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu odpowiadać będziemy na 64 pytania testu wielokrotnego wyboru z 4 możliwymi odpowiedziami. Każda egzaminowana osoba, będzie musiała rozwiązać zadania z zakresu transportu drogowego osób lub rzeczy. Częściowe lub całkowite zwolnienie z egzaminu Niektóre osoby mogą uzyskać częściowe bądź całkowite zwolnienie z egzaminu. Osoby spełniające wymogi z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym mogą zostać całkowicie zwolnione z konieczności zdawania egzaminu. Są to przede wszystkim osoby, które ukończyły studia II stopnia, studiów magisterskich jednolitych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jednak wymogiem jest program studiów odpowiadający zagadnieniom, które możemy spotkać na egzaminie. Spełniając warunki zawarte w art. 38a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym możemy zostać częściowo zwolnienie z egzaminu. Ubiegać się mogą o to osoby, które ukończyły i posiadają dyplom ukończenia studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub posiadają świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, które w trakcie nauki posiadły wiedzę, dotyczącą części zagadnień obowiązujący na egzaminie....

czytaj dalej
Dziękujemy!