CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

transport rzeczy, osób i spedycja

Już wkrótce kurs kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego CPC

ONLINE!

(+48) 536-499-499

biuro@koal.com.pl

pn - pt 8:00 - 17:00
sob. zamknięte

Certyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS

Chcesz uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych? Egzamin czas zacząć!

ZAPRASZAMY NA WZNOWIONE SZKOLENIA DO NOWEGO EGZAMINU NA Certyfikat Kompetencji Zawodowych PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO!!!

Podobnie jak w przypadku innych zawodów licencja na transport także potwierdzona musi być odpowiednim dokumentem. Jest nim certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Egzamin potwierdzający umiejętności kursanta organizowany jest przez ITS. Egzaminy nie są trudne, jednak wymagają odpowiedniej wiedzy i obycia z sytuacjami opisywanymi w zadaniach egzaminacyjnych. Wszystko obywa się zawsze według jednolitego schematu ITS, a egzaminy realizowane są cyklicznie.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, egzamin musi zostać zdany w odpowiedniej liczbie punktów, co przekładane jest na wynik procentowy. Warto zadbać o rzetelną i ugruntowaną wiedzę, bo niestety o wyniku egzaminu mogą przesądzić 0,5%. Zgodnie z wymogami ITS, do egzaminu mogą przystąpić osoby, które złożyły wcześniej wymienione poniżej dokumenty:

Dokumenty (nie dotyczy osób szkolących się w naszej firmie):

WNIOSEK         pobierz

DEKLARACJA     pobierz

WNIOSEK POPRAWKOWY pobierz

USPRAWIEDLIWIENIE pobierz

PROŚBA O WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU pobierz

PROŚBA O ZMIANĘ TERMINU EGZAMINU pobierz

 

Kopia opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu – numer konta patrz zakładka „cennik”.

Organizowane przez ITS egzaminy przeprowadzane są w różnych miastach Polski i odbywają się przez cały rok w ściśle określonych terminach.

NAJBLIŻSZE EGZAMINY ODBEDĄ SIĘ:

 

TEL: 536-499-499

 

UWAGA (nie dotyczy osób szkolących się w naszej firmie):

  • Wnioski nie złożone w wymaganym terminie nie zostaną zakwalifikowane na egzamin.
  • Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  • W ciągu jednego dnia może odbywać się od jednego do czterech egzaminów (w różnych godzinach).
  • Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z powyższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy przewoźnik jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

Jak wygląda prowadzony przez ITS egzamin?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych trwa łącznie 4 godziny i składa się z dwóch części, po 2 godziny każda:

a. test wielokrotnego wyboru-64 pytania, każde pytanie to możliwość uzyskania 1 punktu. Wybrane odpowiedzi zazacza się symbolem ,,X”. Większość pytań posiada tylko jedną, prawidłową odpowiedź, jednak wystepują też pytania wielokrotnego wyboru. Jeśli w zadaniu, gdzie poprawnych odpowiedzi jest np. 3 zaznaczone zostaną tylko 2 poprawne, osoba otrzymuje 0 punktów. Maksymalna liczba zdobytych punktów to 64. Warunkiem zaliczenia testu jest otrzymanie wyniku 32 puntków, czyli poprawne wypełnienie połowy zadań testowych.

b. zadanie problemowe składające się z 2-ch części, czyli pytań, które po wypełnieniu testu losowane są komputerowo przez system. Jedno z pytań zawsze związane jest z czasem pracy kierowcy, drugie dotyczy wynagrodzenia lub rentowności firmy transportowej. Odpowiedzi można udzielać tylko i wyłącznie na kartach z logo ITS, które kandytat wcześniej otrzymuje. Zadania otwarte dotyczą pięciu grup tematycznych:

1. NA JEDNEGO KIEROWCĘ

2. NA DWÓCH KIEROWCÓW

3. PRZEPRAWY PROMEM

4. WYLICZENIE PŁAC KIEROWCÓW

5. WYLICZENIE RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O WYLICZENIE KOSZTÓW WSTĘPNYCH I MIESIĘCZNYCH

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • przybory do pisania
  • kalkulator

Kto może przeprowadzić egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W Polsce instytucją mającą zgodnie z prawem pozwolenie na egzaminowanie w omawianym zakresie jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Potwierdza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Trensportu z dnia 1.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia Procesu Certyfikacji Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym oraz zabezpieczenia Certyfikatu Kompetencji, czyli egzanimowania i wydawania dokumnetu.

Zgodnie z tymi zapisami osoby, które zasiadają w komisji egzaminacyjnej nie mogą jednocześnie szkolić kursantów podchodzących do egzaminu i odwrotnie osoby, które prowadzą szkolenie przygotowujące do egzaminu nie mogą również być egzaminatorami.

Kiedy ogłaszane są wyniki egzaminu?

Czas, w jakim ogłoszone zostaną wyniki egzaminu waha się od tygodnia do dwóch tygodni. W przypadku wyniku pozytywnego, wystawiony przez ITS certyfikat przesyłany jest na adres zamieszkania kandydata. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, można złożyć wniosek poprawkowy z dołączoną opłatą w wysokości 500 zł. Nie ma ograniczonej ilości powtórnych podejść do egzaminu. Sugerujemy, aby nie zwlekać jednak z powtarzaniem egzaminu, gdyż wiedza jest ulotna, a sam materiał egzaminacyjny zmienia się co jakiś czas.

Zajmujemy się również sporządzaniem umów,oraz zabezpieczeniem finansowym.