536-499-499 biuro@koal.com.pl
Egzamin ITS Certyfikat kompetencji zawodowych
 

Egzamin ITS i certyfikat kompetencji zawodowych w firmie Koal. Zapraszamy do kontaktu i umówienia terminu.

Egzamin ITS Certyfikat kompetencji zawodowych

Koal to firma która jest liderem wśród firm szkoleniowych prowadzących kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji. Organizujemy kursy kompetencji zawodowych. Robimy wszystko, aby osoby, które do nas trafiają otrzymały zdały Egzamin na certyfikat za pierwszym podejściem i mogły przystąpić do czynnej pracy zgodnie z nabytą wiedzą.

Dokumenty:

 

WNIOSEK         pobierz wniosek

WNIOSEK POPRAWKOWY pobierz

PROŚBA O WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU pobierz

PROŚBA O ZMIANĘ TERMINU EGZAMINU pobierz

Wzory wniosków dla przystępujących do egzaminu:

Kopia opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu – numer konta patrz zakładka “cennik”.

ITS przeprowadza egzaminy w różnych miastach Polski. Egzaminy odbywają się przez cały rok w ściśle określonych terminach.

Z uwagi na panująca pandemie i ograniczenia miejsc na  na sali egzaminacyjnej prosimy składać wniosek  przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem egzaminu na certyfikat w ITS w Warszawie

Termin egzaminu oraz wynik z egzaminu na

Certyfikat Kompetencji sprawdź poniżej:

 • Wnioski nie złożone w wymaganym terminie nie kwalifikują do egzaminu.
 • Ograniczona liczba miejsc na egzaminie. Ilość miejsc zależy od pojemności sali egzaminacyjnej.
 • W ciągu jednego dnia może odbywać się od jednego do czterech egzaminów (w różnych godzinach).
 • Wnioski na egzamin są przyjmowane wg daty dostarczenia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z powyższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut. Każdy przewoźnik jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

 

Zapisz się na kurs.

Dołącz do grona naszych zadowolonych kursantów.

Zadzwoń – czekamy na Ciebie! I Ty możesz zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego!

 

Jak wygląda prowadzony przez ITS egzamin?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych trwa łącznie cztery godziny i składa się z dwóch części, po dwie godziny każda.

Z jakich części składa się egzamin na certyfikat kompetencji?

a. test wielokrotnego wyboru-64 pytania, każde pytanie to możliwość uzyskania 1 punktu. Wybrane odpowiedzi zaznacza się symbolem ,,X”. Większość pytań posiada tylko jedną, prawidłową odpowiedź, jednak występują też pytania wielokrotnego wyboru. Jeśli w pytaniu gdzie poprawnych odpowiedzi jest np. 3 zaznaczone zostaną tylko 2 poprawne, osoba otrzymuje 0 punktów. Maksymalna liczba zdobytych punktów to 64. Warunkiem zaliczenia testu jest otrzymanie wyniku 32 punktów, czyli poprawne zaznaczenie połowy pytań testowych na egzaminie certyfikaty kompetencji.

b. zadanie problemowe składające się z 2-ch części, czyli zadań , które są wybrane dla nas  komputerowo przez system. Jedno z zadań na egzaminie kompetencji zawsze związane jest z czasem pracy kierowcy, drugie dotyczy wynagrodzenia lub rentowności firmy transportowej. Odpowiedzi można udzielać tylko i wyłącznie na kartach z logo ITS, które kandydat wcześniej otrzymuje na egzaminie . Zadania otwarte dotyczą pięciu grup tematycznych:

 1. Na jednego kierowcę
 2. Na dwóch kierowców
 3. Przeprawy promem
 4. Wyliczenie płac kierowców
 5. Wyliczenie rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o wyliczenie kosztów wstępnych i miesięcznych

 

Co należy zabrać ze sobą na egzamin? 

 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 • przybory do pisania
 • kalkulator

 

Kto może przeprowadzić Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W Polsce instytucją mającą zgodnie z prawem pozwolenie na egzaminowanie w omawianym zakresie jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Potwierdza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia Procesu Certyfikacji Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym oraz zabezpieczenia Certyfikatu Kompetencji, czyli egzaminowania i wydawania dokumentu.

Zgodnie z tymi zapisami osoby, które zasiadają w komisji egzaminacyjnej nie mogą jednocześnie szkolić kursantów podchodzących do egzaminu i odwrotnie osoby, które prowadzą szkolenie przygotowujące do egzaminu nie mogą również być egzaminatorami.

Kiedy ogłaszane są wyniki egzaminu?

Czas, w jakim ogłoszone zostaną wyniki egzaminu waha się od tygodnia do dwóch tygodni. W przypadku wyniku pozytywnego z egzaminu na certyfikat kompetencji Instytut wysyła dokument wydany w formacie A4  na adres  podany we wniosku czyli na adres zamieszkania kandydata. Jeśli wynik z egzaminu jest negatywny, można złożyć wniosek poprawkowy z dołączoną opłatą w wysokości 500 zł. Nie ma ograniczonej ilości powtórnych podejść do egzaminu. Sugerujemy, aby nie zwlekać jednak z powtarzaniem egzaminu, gdyż wiedza jest ulotna, a sam materiał egzaminacyjny zmienia się co jakiś czas.

Jakie dokumenty należy przesłać do Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)?

Wypełniamy na komputerze lub ręcznie drukowanymi literami , czytelnie !

 • Wniosek 
 • Załącznik do wniosku
 • Potwierdzenie opłaty za egzamin- wydruk potwierdzenia z komputera lub kopia blankietu z poczty polskiej – patrz zakładka „cennik”

Proszę pamiętać aby przy każdym podpisie znajdowała się data

Gdzie należy wysłać w/w dokumenty na egzamin ?

Instytut Transportu Samochodowego lub ITS

Certyfikacja Przewoźników

Ul. Jagiellońska 80

03-301 Warszawa

Zgoda

13 + 11 =

4.9/5 - (11 votes)