536-499-499 biuro@koal.com.pl
Licencja transportowa
 

Licencja na Transport Międzynarodowy Rzeczy oraz Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.Zapraszamy

Kto wydaje w Polsce Licencje Transportowe?

W Polsce istnieje podział według terytorialnego wykonywania transportu drogowego i dzieli się on na:
1.Transport krajowy.
Odbywa się on w granicach Rzeczypospolitej bez możliwości jej przekroczenia.
2.Transport międzynarodowy
Odbywa się on w granicach Rzeczypospolitej z możliwością przekroczenia granicy Rzeczypospolitej jak i innych Państw.

Zatem podział ten wygląda następująco:
1.Starosto, Urząd Miasta wydają:
Zezwolenie Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego zwanego potocznie Licencją na Transport Krajowy
oraz
Licencję na Pośrednictwo w Transporcie Rzeczy zwanej potocznie Licencją Spedycyjną

2.GITD z siedzibą w Warszawie wydaje:
Licencję Transportowa Międzynarodową / Licencję Transportową Wspólnotową
oraz
Zezwolenie Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego zwanego potocznie Licencją na Transport Krajowy

Jaki jest warunek uzyskania licencji transportowej międzynarodowej / wspólnotowej?

Dotyczy pojazdów powyżej 3,5t

Warunkiem uzyskania Licencji Transportowej Międzynarodowej Wspólnotowej jest spełnienie poniższych wymagań:

1.Prawidłowo należy wypełnić wniosek oraz wszystkich załączników do wniosku
2.Załączyć dodatkowe wymagane prawem dokumenty lub ich kopie
3.Posiadanie Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego .

Niniejsze Zezwolenie możemy uzyskać w Starostwie lub Urzędzie Miasta ( wg siedziby firmy). Jednak istnieje też możliwość uzyskania Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika Drogowego w GITD w warszawie

Jakie załączniki są wymagane do wydania Licencji Międzynarodowej krok po kroku dla pojazdów

Dotyczy pojazdów powyżej 3,5t

  1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem czyli osoby posiadającej lub osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych druk OC
  2. Kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zgodnie z art.7 rozporządzenia WE 1071/2009

(Mowa tu o 9000Euro na pierwszy pojazd oraz 5000Euro na kolejne pojazdy w przeliczeniu na PLN. Proszę pamiętać ! kurs Euro w przeliczeniu na PLN jest ustalany w pierwszy dzień pracujący października bieżącego roku  i obowiązuje od 1 stycznia kolejnego roku/dla następnego całego roku)dotyczy tak Licencji Transportowej Krajowej jak i Międzynarodowej:

a.Spółki prawa handlowego

składają roczne sprawozdanie finansów

b.Gwarancja bankowa

c.Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej-polisa dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek które w bieżącym roku rozpoczęły działalność gospodarczą

4.Oświadczenie dot. bazy – druk OB.

czyli miejsce np. naprawy pojazdów czy też załadunku itp

5.Oświadczenie dot. kierowców druk- OK.

6.Oryginał z KRK dot. przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem( osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych0

7.Druk-ON czyli oświadczenie o niekaralności wypełnia przedsiębiorca oraz osoba zarządzająca transportem

8.Druk WPC – jest to wykaz pojazdów jakie zgłaszamy do Licencji Transportowej Międzynarodowej

9.Opłaty-kopia potwierdzenia opłaty za wydanie Licencji Transportowej Międzynarodowej oraz wypisów. Oraz opłata za wydanie Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego

Jakie są opłaty związane z wydaniem Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego czyli licencji krajowej

Oplata za wydanie Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego -> 1000zł/ bezterminowo
Opłata za wydanie wypisów do Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego -. 110zł na pojazd / bezterminowo
Opłata za wydanie polisy do Zezwolenia to koszt ok.400zl na pierwszy pojazd a łącznie na 4/5 pojazdów to koszt ok.1000zł

Jakie są opłaty związane z wydaniem Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego czyli licencji krajowej

Oplata za wydanie Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego -> 1000zł/ bezterminowo
Opłata za wydanie wypisów do Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego -. 110zł na pojazd / bezterminowo
Opłata za wydanie polisy do Zezwolenia to koszt ok.400zl na pierwszy pojazd a łącznie na 4/5 pojazdów to koszt ok.1000zł

Gdzie składamy wniosek o wydanie licencji transportowej międzynarodowej?

Adres to:

GITD-Biuro ds. Spraw Transportu Międzynarodowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

TERMINY SZKOLEŃ 2021

 

LUBLIN07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
POZNAŃ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
RZESZÓW07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KATOWICE07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
BIAŁYSTOK07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KALISZ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
SZCZECIN07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
WROCŁAW07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
RADOM07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
ŁÓDŹ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
GDAŃSK07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KOŁOBRZEG07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KIELCE07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)

Zapisz się na kurs.

Dołącz do grona naszych zadowolonych kursantów.

Zadzwoń – czekamy na Ciebie! I Ty możesz zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego!

 

Certyfikat kompetencji zawodowych

  • Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego
  • Transport rzeczy, osób i spedycja
  • Licencja spedycyjna
  • Licencja transportowa
Dziękujemy!