536-499-499 biuro@koal.com.pl
Licencja transportowa
 

Licencja na Transport Międzynarodowy Rzeczy oraz Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.Zapraszamy

Kto wydaje w Polsce Licencje Transportowe?

W Polsce istnieje podział według terytorialnego wykonywania transportu drogowego i dzieli się on na:
1.Transport krajowy.
Odbywa się on w granicach Rzeczypospolitej bez możliwości jej przekroczenia.
2.Transport międzynarodowy
Odbywa się on w granicach Rzeczypospolitej z możliwością przekroczenia granicy Rzeczypospolitej jak i innych Państw.

Zatem podział ten wygląda następująco:
1.Starosto, Urząd Miasta wydają:
Zezwolenie Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego zwanego potocznie Licencją na Transport Krajowy
oraz
Licencję na Pośrednictwo w Transporcie Rzeczy zwanej potocznie Licencją Spedycyjną

2.GITD z siedzibą w Warszawie wydaje:
Licencję Transportowa Międzynarodową / Licencję Transportową Wspólnotową
oraz
Zezwolenie Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego zwanego potocznie Licencją na Transport Krajowy

Jaki jest warunek uzyskania licencji transportowej międzynarodowej / wspólnotowej?

Dotyczy pojazdów powyżej 3,5t

Warunkiem uzyskania Licencji Transportowej Międzynarodowej Wspólnotowej jest spełnienie poniższych wymagań:

1.Prawidłowo należy wypełnić wniosek oraz wszystkich załączników do wniosku
2.Załączyć dodatkowe wymagane prawem dokumenty lub ich kopie
3.Posiadanie Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego .

Niniejsze Zezwolenie możemy uzyskać w Starostwie lub Urzędzie Miasta ( wg siedziby firmy). Jednak istnieje też możliwość uzyskania Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika Drogowego w GITD w warszawie

Jakie załączniki są wymagane do wydania Licencji Międzynarodowej krok po kroku dla pojazdów

Dotyczy pojazdów powyżej 3,5t

  1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem czyli osoby posiadającej lub osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych druk OC
  2. Kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zgodnie z art.7 rozporządzenia WE 1071/2009

(Mowa tu o 9000Euro na pierwszy pojazd oraz 5000Euro na kolejne pojazdy w przeliczeniu na PLN. Proszę pamiętać ! kurs Euro w przeliczeniu na PLN jest ustalany w pierwszy dzień pracujący października bieżącego roku  i obowiązuje od 1 stycznia kolejnego roku/dla następnego całego roku)dotyczy tak Licencji Transportowej Krajowej jak i Międzynarodowej:

a.Spółki prawa handlowego

składają roczne sprawozdanie finansów

b.Gwarancja bankowa

c.Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej-polisa dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek które w bieżącym roku rozpoczęły działalność gospodarczą

4.Oświadczenie dot. bazy – druk OB.

czyli miejsce np. naprawy pojazdów czy też załadunku itp

5.Oświadczenie dot. kierowców druk- OK.

6.Oryginał z KRK dot. przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem( osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych0

7.Druk-ON czyli oświadczenie o niekaralności wypełnia przedsiębiorca oraz osoba zarządzająca transportem

8.Druk WPC – jest to wykaz pojazdów jakie zgłaszamy do Licencji Transportowej Międzynarodowej

9.Opłaty-kopia potwierdzenia opłaty za wydanie Licencji Transportowej Międzynarodowej oraz wypisów. Oraz opłata za wydanie Zezwolenia Na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego

Opłaty Licencji międzynarodowej – licencji transportowej.

Opłata za wydanie Licencji Transportowej Międzynarodowej -> 4000zł na 5 lat

Opłata za wydanie Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego -> 1000zł

Opłata za wydanie wypisów z licencji równa się ilości zgłoszonych pojazdów w druku WPC i wynosi 440zł za każdy pojazd na 5 lat 

Opłata za wydanie polisy do licencji transportowej to koszt ok. 400zł na pierwszy pojazd a łącznie 4/5 pojazdów to koszt ok. 1000zł

 

Gdzie składamy wniosek o wydanie licencji transportowej międzynarodowej?

Adres to:

GITD-Biuro ds. Spraw Transportu Międzynarodowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Dziękujemy!