536-499-499 biuro@koal.com.pl

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego i licencja transportowa. Uzyskaj Certyfikat kompetencji zawodowych na transport rzeczy, osób i spedycję. Zapraszamy na kurs na którym uzyskasz ten certyfikat.

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie

KOAL jako firma szkoleniowa z długoletnim stażem (20 lat) na rynku zapraszamy na kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym organizowanego przez ITS w Warszawie. Dzięki nabytemu doświadczeniu prowadzone przez nas kursy są wysoce merytoryczne, a wiedza przekazywana jest w ciekawy i przystępny sposób. Śledzimy rynek transportowy, co pozwala nam być zawsze na bieżąco z nowymi przepisami i pojawiającymi się ciągle zmianami. O wszystkich nowinkach informujemy naszych kursantów, aby z organizowanego kursu na certyfikat kompetencji zawodowych mogli wynieść jak najwięcej cennych informacji oraz ukończyć egzamin państwowy. Jesteśmy tu dla Was – oprócz prowadzonych wykładów, omawiamy i wyjaśniamy pojawiające się problemy i pytania, które się nasuwają podczas szkoleń.

Chcesz posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest to dokument potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Potwierdza, że przedsiębiorca zdobył wystarczającą wiedzę i zrozumienie obowiązującego prawa, przepisów i najlepszych praktyk, aby móc wykonywać wyznaczoną rolę w bezpieczny, profesjonalny sposób. Certyfikat ten dotyczy również osób wyznaczonych przez przedsiębiorcę jako zarządzający transportem w jego imieniu. Posiadanie tego certyfikatu jest niezbędne dla przedsiębiorców, których działalność związana jest z transportem drogowym. Również jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem. Świadczy nie tylko o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Świadczy także o zaangażowaniu w bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Zdobycie tego certyfikatu może być korzystne dla przedsiębiorców przy poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych lub kontraktów, które tego wymagają.

Ile czasu ważny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych ?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla sektora transportu drogowego jest ważny dożywotnio, co oznacza, że po jego uzyskaniu nie ma konieczności odnawiania go w określonym terminie. Certyfikat ten jest wydawany imiennie, do konkretnej osoby, która posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia działalności w branży przewozowej. Jest to ważne, aby zagwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest nie tylko potwierdzeniem kompetencji kierowcy, ale także przewoźnika. Jest tak, ponieważ prowadzenie tej działalności wymaga odpowiednich kwalifikacji zarówno od kierowcy, jak i od osoby odpowiedzialnej za organizację przewozu. Bez wątpienia certyfikat ten jest niezwykle istotny dla branży transportowej. Daje klientom pewność, że mają do czynienia z profesjonalistami, którzy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie transportu drogowego.

Certyfikat kompetencji zawodowych - koal.com.pl

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jakie uprawnienia uzyskujsz po zdanym egzaminie

Certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy transportowej oraz wykonywania zadań transportowych ( kierownik transportu, zarządzający transportem)

Zatem jest podstawowym dokumentem do uzyskania odpowiednich licencji transportowych takich jak:

  • Licencja wspólnotowa zwana dawniej międzynarodową
  • Licencji spedycyjnej
  • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zwanego do 2013 roku licencją krajową zmiana zgodnie z ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku.

Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym?

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym, konieczne jest zdanie egzaminu. Certyfikaty te są wydawane w Polsce przez Instytut Transportu Samochodowego, który znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie. Egzamin składa się z dwóch części pisemnych, które muszą zostać pozytywnie zdanego, aby otrzymać certyfikat. Transport drogowy jest jedną z głównych dziedzin, które obejmuje ten certyfikat. Jest to dokument, który potwierdza, że przewoźnik posiada niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu w branży transportowej. Wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest procesem formalnym, który potwierdza umiejętności i profesjonalizm przewoźnika w transporcie drogowym. Posiadanie tego certyfikatu jest często wymagane przez przepisy prawa, aby prowadzić działalność w branży transportowej.

Jak wygląda Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego? Zdaj Egzamin razem z KOAL

Egzamin składa się z dwóch części:

  • TEST wielokrotnego wyboru
  • ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z 2-ch zagadnień

Na egzamin zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011 mamy łącznie cztery godziny, czyli po dwie godziny na każdą z części.

Dotychczas osoby legitymujące się pięcioletnią praktyką zawodową mogły zostać na podstawie okazanych dokumentów zwolnione z części egzaminu która dotyczyła zadań problemowych. Jednak do nowego egzaminu wszystkie osoby przystąpią do obu części egzaminacyjnych . Jednym słowem nie będzie żadnych zwolnień z części egzaminu- czyli z zadań jak było dotychczas!

Każda osoba ubiegająca się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych zdaje egzamin przed Komisją w skład której wchodzą trzy osoby wyznaczone przez:

  • Instytut Transportu Samochodowego oraz
  • Ministerstwo Transportu

Więcej informacji na temat egzaminu znajdziecie Państwo w zakładce „ Egzamin

Unijny Certyfikat przewozu rzeczy i osób

To nic innego jak dotychczasowy ( otrzymany do 04.12.2011r) Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nie istnieje już podział na: certyfikatu krajowy oraz certyfikat międzynarodowy. W tej chwili jest tylko jeden certyfikat: Wspólnotowy

Posiadacz Międzynarodowego certyfikatu kompetencji zawodowych może zwrócić się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie o wymianę „druku” na nowy. Czyli na certyfikat unijny/wspólnotowy o ile jest mu taki potrzebny. W Polsce nadal licencje międzynarodowe są wydawane na podstawie „ starych certyfikatów międzynarodowych”. Oczywiście co się z tym wiąże honorowanych przez

  • GITD w Warszawie( instytucja wydająca licencję międzynarodową)

Certyfikaty kompetencji krajowe uzyskane do 4 grudnia 2011r nadal są honorowane przez:

  • STAROSTWA ( instytucja wydająca licencję krajową) oraz Urząd Miasta

Jednakże osoby które prowadzą lub zamierzają prowadzić firmy transportowe w innym kraju unijnym powinny ubiegać się o wydanie certyfikatu na nowym druku. Mowa tu o osobach które do 4 grudnia 2011r zdobyły Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego rzeczy w firmie Koal

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego rzeczy w firmie Koal jest skierowany do osób, które chcą uzyskać licencję na transport krajowy, międzynarodowy i spedycję. Szkolenie trwa cztery dni. Od piątku do poniedziałku, i odbywa się w różnych miastach, których terminy są dostępne na stronie głównej. Celem tego kursu jest odpowiednie przygotowanie uczestników do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie. Dokument ten jest wymagany zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady. Różnicą między naszą firmą a innymi amatorskimi ośrodkami szkoleniowymi jest to, że firma Koal zapewnia opiekę nad każdym kursantem od początku, aż do zdania egzaminu. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym, uczestnicy będą mogli legalnie prowadzić przewóz drogowy rzeczy i osób.

Jakie osoby mogą być zwolnione z egzaminu?

Osoby, które mogą być zwolnione z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, to przede wszystkim osoby posiadające dyplom ukończenia studiów lub ukończenia studiów podyplomowych o profilu związanym z transportem drogowym. Egzamin jest jednak konieczny, jeśli osoba nie posiada takiego dyplomu, ale chce uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych. Przykładowo, w celu podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Osoby, które chcą uzyskać certyfikat w transporcie drogowym osób lub rzeczy, muszą przejść egzamin bez względu na posiadane wykształcenie. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności związanych z przepisami prawa dotyczącymi transportu drogowego oraz zabezpieczeniem przewożonych osób lub rzeczy. Natomiast osoby, które już posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jak dyplom czy certyfikat, nie są zobowiązane do ponownego zdawania egzaminu.

Certyfikat kompetencji zawodowych - koal.com.pl

Rozwijaj swoje umiejętności i uzyskaj kurs razem z KOAL

Serdecznie zapraszamy osoby, które nigdy nie miały do czynienia z transportem po zdobycie certyfikatu kompetencji. Wiąże się to ze zdobyciem licencji transportowej lub spedycyjnej. Dla nas wystarczy by kursant czy też kursantka potrafiła mówić po polsku. Musisz umieć także posługiwać się kalkulatorem i mieć ukończone 18 lat, gdyż jest to warunek uzyskania certyfikatu. Reszta już w naszych rękach. Nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań by państwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu oraz certyfikat. Licencja międzynarodowa to niewątpliwy atut dla każdego kierowcy. Dokument ten rozszerza możliwości związane z zakresem pracy, dlatego niewątpliwie warto ubiegać się o jego posiadanie.

W naszej firmie KOAL prowadzimy przygotowanie dokumentów do uzyskania licencji transportowej i licencji spedycyjnej. Sporządzamy umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) dla kierownika transportu zgodnie z rozporządzeniem we 1071/2009 oraz wymogami BOTM na licencje i Starostw. Starostwo jest organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej zwane licencją krajowa).

Zapisz się na kurs.

Dołącz do grona naszych zadowolonych kursantów.

Zadzwoń – czekamy na Ciebie! I Ty możesz zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego!

 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

TERMINY SZKOLEŃ 2023

LUBLIN02.11.202315.11.2023
POZNAŃ02.11.202315.11.2023
RZESZÓW02.11.202315.11.2023
KATOWICE02.11.202315.11.2023
BIAŁYSTOK02.11.202315.11.2023
KALISZ02.11.202315.11.2023
SZCZECIN02.11.202315.11.2023
WROCŁAW02.11.202315.11.2023
RADOM02.11.202315.11.2023
ŁÓDŹ02.11.202315.11.2023
GDAŃSK02.11.202315.11.2023
KOŁOBRZEG02.11.202315.11.2023
KIELCE02.11.202315.11.2023
5/5 - (2 votes)