536-499-499 biuro@koal.com.pl

Licencja spedycyjna

Licencja na wykonywanie transportu drogowego  w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy potocznie nazywamy Licencją Spedycyjną

Kto wydaje licencję spedycyjną?

 • Urzędy Miasta na prawach Powiatu
 • Starostwa powiatowe

 

 

Jak załatwić sprawę?

 • Osobiście w Urzędzie
 • Listownie 
 • Elektronicznie

 

 

Na jaki okres jest wydawana licencja spedycyjna i ile kosztuje?

 • Od 2 lat do 15 lat – 800zł
 • Od 15 lat do 30 lat – 900zł
 • Od 30 lat do 50 lat – 1000zł

 

 

Jakie dokumenty wymagane są do licencji spedycyjnej?

 • Prawidłowo wypełniony wniosek
 • Prawidłowo złożone i wypełnione załączniki do wniosku

 

 

Jakie załączniki są wymagane do wniosku na licencję spedycyjną?

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem  czyli osoby posiadającej Certyfikat kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego otrzymanego na podstawie Egzaminu Państwowego przeprowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie do którego to firma Koal prowadzi kursy –patrz zakładka „ egzamin” na naszej stronie koal.com.pl
 • Kopia certyfikatu ( niektóre urzędy proszą o potwierdzona notarialnie Certyfikatu kompetencji zawodowych- koszt ok.10zł)
 • Oświadczenie o wymogu dobrej reputacji. Dotyczy to właściciela firmy spedycyjnej oraz osoby zarządzającej transportem ( osoby posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych)
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków finansowych zapewniających podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy( licencji spedycyjnej) transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 Euro. 

(kurs Euro w przeliczeniu na PLN jest ustalany w pierwszy dzień pracujący października bieżącego roku  i obowiązuje od 1 stycznia następnego roku  i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Wymogi dotyczące zdolności finansowej potwierdza się:

 1. Rocznym sprawozdaniem finansowym – dot. Spółek prawa Handlowego; lub
 2. dokumentami potwierdzającymi:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.
 1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Dotyczy właściciela firmy spedycyjnej jak i osoby zarządzającej transportem.

(koszt 30 zł i wydawany jest od ręki )

 1. Potwierdzenie opłaty za wydanie licencji spedycyjnej wydruk potwierdzenia przelewu lub potwierdzenie z kasy Urzędu 

Jaki zasięg obejmuje licencja spedycyjna wydana przez np. Starostwo?

Mimo, że licencja spedycyjna jest wydawana przez powiatowe jednostki terytorialne upoważnia nas do prowadzenia działalności w kraju jak i poza jej granicami. Zatem ma zasięg międzynarodowy.  

Nie istnieje tak jak w przypadku licencji transportowych podział na krajową licencję spedycyjną i międzynarodową licencję spedycyjną i nigdy taki podział nie miał miejsca . Taki podział dotyczy tylko i wyłącznie licencji transportowych rzeczy czy też osób.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

TERMINY SZKOLEŃ 2021

 

LUBLIN07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
POZNAŃ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
RZESZÓW07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KATOWICE07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
BIAŁYSTOK07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KALISZ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
SZCZECIN07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
WROCŁAW07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
RADOM07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
ŁÓDŹ07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
GDAŃSK07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KOŁOBRZEG07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)
KIELCE07.01.2022   09.01.2021  (trzy dni)

Zapisz się na kurs.

Dołącz do grona naszych zadowolonych kursantów.

Zadzwoń – czekamy na Ciebie! I Ty możesz zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego!

 

Certyfikat kompetencji zawodowych

 • Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego
 • Transport rzeczy, osób i spedycja
 • Licencja spedycyjna
 • Licencja transportowa
Dziękujemy!