536-499-499 biuro@koal.com.pl

Poznaj najważniejsze zmiany w transporcie oraz podczas egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Zmiany wchodzą w życie w różnych  Zmiany 2022 w Transporcie i egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych Najważniejsze zmiany w 2022 r. 1. Od dnia 20 maja 2022 r....

Co znaczy termin dobra reputacja?

Co znaczy termin dobra reputacja? Otrzymanie dobrej reputacji opiera się na uzyskaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (o niekaralności). Składamy wniosek plus opłatę w wys.30zł (znaczek opłaty skarbowej) Oryginał Zaświadczenia oraz druk Oświadczenia „ON”...

Licencja transportowa: kto jej potrzebuje i kto może ją wystawić.

Licencja transportowa: kto jej potrzebuje i kto może ją wystawić Aby otrzymać licencję transportową należy pamiętać o posiadaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych . Pozostałe warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca to Posiadanie dobrej reputacji i bazy...