536-499-499 biuro@koal.com.pl

Kurs spedytora z certyfikatem

Kurs na spedytora (kod zawodu: 333105) Kurs na spedytora to szkolenie, które kształci specjalistów w dziedzinie transportu i logistyki. Spedytor to osoba, która zarządza procesem przewozu towarów od punktu wyjścia do miejsca docelowego. Kurs na spedytora skupia się na...

Certyfikat kompetencji zawodowych

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie KOAL jako firma szkoleniowa z długoletnim stażem (20 lat) na rynku zapraszamy na kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym organizowanego...