536-499-499 biuro@koal.com.pl

Kurs CPC

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych

Licencja transportowa i spedycyjna BOTM i Kurs spedytora

Kurs CPC

Licencja transportowa i licencje spedycyjne BOTM i kurs spedytora Podstawa Prawna Certyfikacji

 • Certyfikację przewoźników drogowych w Polsce regulują następujące akty prawne:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym; • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371).

Kurs CPC

Jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Również dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem.

Ile czasu ważny jest certyfikat?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych obowiązuje dożywotnio. Wydawany jest imiennie, konkretnej osobie nie ma obowiązku czasowego odnawiania go.

JAKIE UPRAWNIENIA UZYSKUJE POSIADACZ CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?

CERTYFIKAT JEST POTWIERDZENIEM KWALIFIKACJI ORAZ WIEDZY NIEZBĘDNEJ DO PROWADZENIA FIRMY TRANSPORTOWEJ ORAZ WYKONYWANIA ZADAŃ TRANSPORTOWYCH.

ZATEM JEST PODSTAWOWYM DOKUMENTEM DO UZYSKANIA ODPOWIEDNICH LICENCJI TRANSPORTOWYCH TAKICH JAK:

 1. LICENCJA WSPÓLNOTOWA ZWANA DAWNIEJ MIĘDZYNARODOWĄ
 2. LICENCJI SPEDYCYJNEJ
 3. ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZWANEGO DO 2013 ROKU LICENCJĄ KRAJOWĄ ZMIANA ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 5 KWIETNIA 2013 ROKU.

Kto wydaje certyfikat?

Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części pisemnych:

 • TEST wielokrotnego wyboru
 • ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z 2-ch zagadnień / między innymi dotyczących czasu pracy kierowcy/

Na egzamin zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011 mamy łącznie cztery godziny, czyli po dwie godziny na każdą z części.

Dotychczas osoby legitymujące się pięcioletnią praktyką zawodową mogły zostać na podstawie okazanych dokumentów zwolnione z części egzaminu która dotyczyła zadań problemowych. Jednak do nowego egzaminu wszystkie osoby przystąpią do obu części egzaminacyjnych . Jednym słowem nie będzie żadnych zwolnień z części egzaminu- czyli z zadań jak było dotychczas!

Każda osoba ubiegająca się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych zdaje egzamin przed Komisją w skład której wchodzą trzy osoby wyznaczone przez:

 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Ministerstwo Transportu

Certyfikat Unijny

To nic innego jak dotychczasowy ( otrzymany do 04.12.2011r) Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nie ma już certyfikatu na kraj oraz certyfikatu międzynarodowego. w tej chwili jest tylko jeden certyfikat-UNIJNY

Posiadacz Międzynarodowego certyfikatu może zwrócić  się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie o wymianę „ druku” na nowy, czyli na CERTYFIKAT UNIJNY o ile jest mu taki potrzebny. W Polsce nadal licencje międzynarodowe będą wydawane na podstawie „ starych certyfikatów międzynarodowych” i oczywiście co się z tym wiąże honorowane przez:

 • GITD  w Warszawie( instytucja wydająca licencję międzynarodową)
 • STAROSTWACH ( instytucja wydająca licencję krajową)

Jednakże osoby które prowadzą firmy w innym kraju unijnym powinny ubiegać się o wydanie certyfikatu na nowym druku.

SZKOLENIE NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO RZECZY PLUS SPEDYCJA

Licencja transportowa i spedycyjna BOTM i kurs spedytora

To nic innego jak dotychczasowy (otrzymany do 04.12.2011r) Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nie ma już certyfikatu na kraj oraz certyfikatu międzynarodowego. w tej chwili jest tylko jeden certyfikat-UNIJNY

Zapraszamy na czterodniowe szkolenie (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), które odbędzie się w miastach oraz terminach wskazanych na stronie głównej. Celem szkolenia jest przygotowanie państwa do zdania z wynikiem pozytywnym czterogodzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu. Certyfikat kompetencji zawodowych pozwoli państwu uzyskać licencję na transport krajowy i międzynarodowy oraz otworzyć własną spedycję.

Nasi kursanci otrzymują od nas wszystkie niezbędne pomoce dotyczące licencji na transport czy licencji spedycyjnej (i nie są to książki czy ustawy). Pomoce w postaci testów wielokrotnego wyboru ok. 2200 pytań. Również omawiamy wszystkie przykładowe zadania, z którymi się zetkną na egzaminie.

W odróżnieniu od amatorskich ośrodków prowadzących kursy na spedytora, nasza firma opiekuje się każdym kursantem od początku szkolenia, aż do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Nie podajemy godziny zakończenia w danym dniu szkolenia, gdyż wykładowcy w naszej firmie prowadzą zajęcia dopóki wszyscy nie zrozumieją dokładnie wszystkich zagadnień. Kurs na spedytora nie jest trudny – wymaga jednak solidnego przygotowania, jakie otrzymacie podczas prowadzonego przez nas kursu!

Serdecznie zapraszamy osoby, które nigdy nie miały do czynienia z transportem po zdobycie licencji spedycyjnej i licencji transportowej. Dla nas wystarczy by kursant czy też kursantka potrafiła mówić po polsku, umiała posługiwać się kalkulatorem i miała ukończone 18 lat, gdyż jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji. Reszta już w naszych rękach, a nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań by państwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Licencja międzynarodowa to niewątpliwy atut. Dokument ten rozszerza możliwości związane z zakresem pracy, dlatego niewątpliwie warto ubiegać się o jego posiadanie.

ZAPISY PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE. MOŻECIE PAŃSTWO ZAPISAĆ SIĘ RÓWNIEŻ POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UMIESZCZONY NA STRONIE GŁÓWNEJ

W naszej firmie prowadzimy przygotowanie dokumentów do uzyskania licencji transportowej i licencji spedycyjnej. Sporządzamy umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) dla kierownika transportu zgodnie z rozporządzeniem we 1071/2009 oraz wymogami BOTM na licencje i Starostw. Starostwo jest organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej zwane licencja krajowa).

Umowa zlecenia chroniąca interesy kierownika transportu- jego odpowiedzialność finansową i wiele innych dokumentów.

Zajmujemy się również zabezpieczeniem finansowym w postaci polisy ubezpieczeniowej-wymóg do licencji transportowej.

Licencja spedycyjna i transportowa BOTM i kurs spedytora.

Interesuje Cię licencja transportowa, a może licencja spedycyjna? Zrób z nami kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego! Zapraszamy KOAL

Dziękujemy!