Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej lub transportowej

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej lub transportowej

Wymóg dobrej reputacji a przyznanie licencji spedycyjnej

Jednym z wymogów uzyskania wpisu/licencji do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników Transportu Drogowego jest tzw. dobra reputacja. Właśnie jej dotyczy wpis w ewidencji KREPTD w kwestii naruszeń oraz osób, które obecnie nie mogą otrzymać licencji ze względu na brak dobrej reputacji. Czym dokładnie jest ten wymóg?

KREPTD a wymóg dobrej reputacji

Zapis o tym, co dokładnie składa się na dobrą reputację znajduje się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, dokładnie rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Sprawia ono, że wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać własny KREPTD, który byłby częścią europejskiego systemu ewidencji przewoźników z licencją transportową / spedycyjną. W związku z tym kwestia dobrej reputacji pojawia się w ewidencji polskiego KREPTD w odniesieniu do naruszeń oraz osób, które tych naruszeń się dopuściły. Wszystko to na podstawie artykułu 6.

O czym mówi artykuł 6 rozporządzenia UE?

W przypadku artykułu szóstego mamy do czynienia z określeniem, czym jest dobra reputacja oraz które firmy mogą się pochwalić takim tytułem, a więc mogą otrzymać nie tylko certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, ale także wpis do KREPTD i licencję. Najważniejszy jest tu punkt b tego aktu prawnego. W nim określono, czego nie może przewoźnik.

Dokładne przypadki z artykułu 6

Mamy tu na przykład brak odebrania prawa jazdy przewoźnikowi, brak kar związanych z transportem zwierząt, z bezpieczeństwem w przewozie towarów niebezpiecznych czy z brakiem naruszenia zasad czasu pracy poszczególnych kierowców w trakcie transportu międzynarodowego czy krajowego na terenie Unii Europejskiej. Te i inne zasady trzeba spełnić, by otrzymać odpowiednie dokumenty.