RODZAJE ZEZWOLEŃ

RODZAJE ZEZWOLEŃ

Rodzaje zezwoleń na przewóz rzeczy w transporcie drogowym

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć firmę spedycyjną czy transportową, musi przejść przez szereg etapów, by móc uzyskać konkretne licencje na działalność. Warto wiedzieć, jakie są rodzaje zezwoleń oraz jaka jest droga do ich uzyskania.

Kurs i egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

Zanim dana firma występuje o uzyskanie zezwolenia  na transport rzeczy lub osób, musi zostać założona. Zgodnie z prawem przedsiębiorca chcący funkcjonować na rynku transportu drogowego, musi posiadać specjalny certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Umożliwia mu on złożenie wniosku o uzyskanie pozwoleń i licencji. Przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji składa się z dwóch etapów:

  1. Kurs przygotowawczy;
  2. Egzamin państwowy Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Po zdaniu egzaminu, firma może występować o zezwolenia na działalność transportowo-spedycyjną.

Następny etap to złożenie szeregu wniosków i oświadczeń i na podstawie uzyskanego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych otrzymanie licencji transportowo-spedycyjnej

Trzy rodzaje zezwoleń

Licencja spedycyjna czy transportowa pozwala na działanie na podstawie odpowiednich, osobnych przepisów. W polskim prawie na rok 2019 wyznaczono trzy podstawowe rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych w zakresie przewozu towarów:

  1. Zezwolenie dwustronne – czyli takie, które uprawnia do wykonania przewozu między Polską a krajem wydającym dane zezwolenie. Jest jednorazowe.
  2. Zezwolenie tranzytowe –czyli takie, które uprawnia do wykonania przewozu jednorazowego przez terytorium danego kraju. Nie ma w nim zawartego prawa do działań z towarem na terenie danego kraju.
  3. Zezwolenie ogólne – czyli takie, które daje prawo do wykonani przewozu dwustronnego lub tranzytowego[1].

[1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/rodzaje-zezwolen/, dostęp: 2020-05-02r.