Praca kierowcy Tira – Od czego zacząć

Praca kierowcy Tira – Od czego zacząć

Osoba, która postanowiła spełniać się zawodowo jako kierowca tira, musi uzyskać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zdać egzamin kompetencji zawodowej po ukończeniu stosownego kursu.

Prawo jazdy na tira

Prawo jazdy na tira jest pierwszą z rzeczy, którą należy wykonać. W celu uzyskania uprawnień umożliwiających kierowanie samochodem ciężarowym niezbędne jest podjęcie kursu w wybranej szkole jazdy i zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim ośrodku szkolenia kierowców.

W zależności od rodzaju pojazdu można wyróżnić kategorie prawa jazdy na tira:

 • Kategoria C, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
 • Kategoria C+E, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • Kategoria C1, uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t.
 • Kategoria C1+E, uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t.

Wymogiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B.

Egzamin Prawa jazdy na tira składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej należy podać odpowiedzi na 32 pytania z puli 1345 pytań. Część praktyczna składa się z placu manewrowego i jazdy w terenie.

Świadectwo Kwalifikacji zawodowej, kurs i egzamin

Po pomyślnym zdaniu prawa jazdy na tira kolejnym krokiem, który należy wykonać, jest zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu jest zapisanie się na kurs świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Rodzaj kursu świadectwa kwalifikacji zawodowej zależy od wieku osoby zdającej i posiadanych uprawnień
Prezentuje się to następująco:

 • Kurs kwalifikacji wstępnej, dotyczy osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii C lub C+E.
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób, które ukończyły 21 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii C lub C+E.
 • Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, dotyczy osób, które nie ukończyły 21 rok życia, posiadają uprawnienia do przewozu pasażerów i chcą zdobyć pozwolenie na przewóz rzeczy.
 • Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, dotyczy osób, które ukończyły 21 rok życia, posiadają uprawnienia do przewozu pasażerów i chcą zdobyć pozwolenie na przewóz rzeczy.

Po odbyciu kursu świadectwa kwalifikacji zawodowej należy przystąpić do egzaminu. W przypadku kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa on się z 20 pytań ogólnych i 10 pytań specjalistycznych. W pozostałych przypadkach egzamin obejmuje jedynie 10 pytań specjalistycznych.

Koszty

Cena kursu – prawo jazdy na tira:

 • Kategoria C od 2400 zł
 • Kategoria C+E od 2300 zł

Cena Egzaminu – prawo jazdy na tira:

 • Kategoria C od 230 zł.
 • Kategoria C+E od 240 zł.

Cena egzaminu i kursu – świadectwo kwalifikacji zawodowej:

 • Kurs kwalifikacji wstępnej od 3900 zł
 • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej = od 2200 zł
 • Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej od 1000 zł

Pozostałe opłaty:

 • Badania lekarskie od 150 zł.
 • Badania Psychologiczne od 300 zł.

Zarobki Kierowcy Tira

Po uzyskaniu prawa jazdy na tira zrobieniu kursu świadectwa kwalifikacji zawodowej i zdania egzaminu warto byłoby zastanowić się nad wysokością wynagrodzenia w tym zawodzie. Średnie zarobki kierowcy wynoszą 2800 zł brutto. Na większe wynagrodzenie może liczyć kierowca na trasach międzynarodowych. Tutaj średnie zarobki plasują się w wysokości 6000 zł.