Licencja transportowa na potrzeby własne

Licencja transportowa na potrzeby własne

Jeśli, jako przedsiębiorca, chcesz korzystać z firmowych samochodów pomocniczo i wykorzystywać je do transportu na potrzeby własne, niezbędna do tego będzie licencja transportowa na potrzeby własne. Jest to taki dokument, który uprawnia Cię do, dla przykładu, przewozu narzędzi czy urządzeń niezbędnych do wykonywania swojej podstawowej działalności gospodarczej. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek i ubiegać się o specjalne zaświadczenie.

Transport na potrzeby własne – czyli co dokładnie?

Zgodnie z artykułem 4 ustawy o transporcie drogowym, transport na potrzeby własne to każdy przejazd po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy.

Musi on spełniać następujące warunki:

  • pojazdy te muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub pracowników
  • przedsiębiorca musi legitymować się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi
  • jeśli przejazd dotyczy pojazdu załadowanego – rzeczy te muszą należeć do przedsiębiorcy, lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione, lub jeśli celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na potrzeby własne, a także przewóz pracowników i ich rodzin
  • nie jest to przewóz w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Jak zdobyć tę licencję?

Aby posiadać licencję transportową na potrzeby własne, konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek ten trzeba złożyć z odpowiednimi dokumentami i w przypadku gdy będzie on błędnie wypełniony lub będzie zawierał braki to urząd wezwie Cię do uzupełnienia braków. Na takie poprawki będzie przypadało co najmniej 7 dni, ale jeśli nie poprawisz danych błędów w podanym terminie, twoja sprawa zostanie anulowana i nie będzie dalej prowadzona.

Warto pamiętać, że jeśli uzyska się tę licencję jest ona bezterminowa.

Na wydanie licencji trzeba czekać nie dłużej niż miesiąc. Natomiast czasami może zdarzyć się tak, że termin zostanie wydłużony do dwóch miesięcy, ale w tym przypadku zostaniesz o tym powiadomiony.

Warto wiedzieć

Jeśli będziesz wykonywał przewozy niezgodnie z zaświadczeniem starosta będzie mógł stwierdzić nieważność tego zaświadczenia. W takim przypadku zostanie ci ono odebrane i o nowe będziesz mógł ubiegać się dopiero po 3 latach od daty stwierdzenia nieważności zaświadczenia.