536-499-499 biuro@koal.com.pl

Licencja transportowa: kto jej potrzebuje i kto może ją wystawić

Aby otrzymać licencję transportową należy pamiętać o posiadaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych . Pozostałe warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca to

Posiadanie dobrej reputacji i bazy przedsiębiorstwa. I co najważniejsze posiadanie środków pieniężnych na opłaty związane z licencją transportową.

Licencja transportowa wymagana jest tylko i wyłącznie kiedy to firma transportowa odpłatnie przewozi ładunki. Zatem wystawia faktury za transport.

W pozostałych przypadkach wymagane jest Zaświadczenie na potrzeby własne (transport nieodpłatny)

Licencję wspólnotową ( Międzynarodową ) wydaje GITD w Warszawie . Jednak należy pamiętać, że wszystkie

wnioski składamy w BOTM w Warszawie.

Licencję krajową dziś zwaną Zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Starostwo oraz Urząd Miasta w zależności od siedziby przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać, że możemy ja uzyskać w GITD w Warszawie.

Dziękujemy!