536-499-499 biuro@koal.com.pl

Międzynarodowa licencja transportowa oraz licencja transportowa – przedsiębiorcy, którzy planują zarabiać na przewozie osób, bądź rzeczy muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim rozwijając firmę na terenie własnego państwa należy uzyskać licencję transportową, zaś poza jego granicami obowiązuje licencja międzynarodowa.

Jakie procedury należy spełnić, aby uzyskać licencję na transport międzynarodowy i licencję transportową?

Przewoźnicy transportowi muszą zdobyć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przedsiębiorcy uzyskują koncesję, gdy spełniają wszystkie wymagania, które określone zostały w rozporządzeniu WE 1071/2009. Przede wszystkim należy spełniać takie wymogi jak posiadanie siedziby firmy w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej. Dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi. Posiadać wymagane doświadczenie zawodowe, a także należy zadbać o spełnieni niezmiernie ważnego wymogu, czyli mieć dobrą reputację. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może zostać prawomocnie skazany między innymi za przestępstwa skarbowe, autentyczności dokumentów, złamanie praw odnośnie warunków pracy i płac. Warto zauważyć, że należy posiadać prawo do wykorzystywania pojazdów służących do przewozów. Dodatkowo powinniśmy zdobyć potwierdzenie, które informuje o tym, że auta spełniają wszystkie wymagania techniczne.

Jakich dokumentów potrzebujemy, aby zdobyć licencję?

Osoba pragnąca zdobyć licencję na transport powinna przygotować potrzebne dokumenty, które należy złożyć do Zarządu Dróg i Transportu.

  • Zaświadczenie osoby zarządzającej transportem
  • Kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
  • Dokument, który potwierdzi zabezpieczenie finansowe. Zaświadczenie powinno wykazywać, że przedsiębiorca dysponuje kapitałem w wysokości 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd, a także 5 tysięcy euro na każdy następny pojazd przeznaczony do transportu.

Międzynarodowa licencja transportowa lub licencja transportowa – jaki koszt poniesiemy?

Koszt, który musimy ponieść za przyznanie licencji transportowej rzeczy zależy od czasu ważności dokumentu:

  • zapłacimy 800 złotych, gdy wybierzemy termin ważności od 2 do 15 lat
  • licencja transportowa wynosi 900 złotych na okres od 15 do 30 lat
  • najdroższą opcją, bo aż 1000 złotych przeznaczymy wybierając od 30 do 50 lat

Ważne, że gdy chcemy uzyskać pozwolenie na przewóz osób, to cena każdego z wariantów jest mniejsza o 100 złotych. Natomiast koszt za licencję transportową międzynarodową jest znacznie droższy, ponieważ uprawnienia ważne przez 5 lat kosztują 4000 złotych, a na 10 lat 8000 zł. a. Dodatkowo należy umieszczać opłaty za każdy wypis z licencji.

Licencja transportowa, a także międzynarodowa jest warunkiem koniecznym, gdy przedsiębiorca pragnie świadczyć usługi związane z transportem towarów i osób na terenie Unii Europejskiej. Jednakże pamiętajmy, żeby wszystkie wymagane dokumenty skompletować bezbłędnie. Istnieje ryzyko, że Główny Inspektor Transportu Drogowego odrzuci wniosek, bądź czas oczekiwania stanowczo się wydłuży. Warto więc podczas załatwiania formalności związanych ze wszystkimi dokumentami skorzystać z pomocy profesjonalistów w dziedzinie transportu.

 

Licencja spedycyjna i transportowa BOTM i kurs spedytora. Interesuje Cię licencja transportowa, a może licencja spedycyjna? Zrób z nami kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego! Zapraszamy KOAL

 

licencja na transport międzynarodowy

Dziękujemy!