Licencja międzynarodowa

Licencja międzynarodowa

Przedsiębiorstwa pragnące rozwinąć działalność w zakresie transportu międzynarodowego muszą ubiegać się o zdobycie odpowiednich uprawnień. Usługi możemy świadczyć wyłącznie, gdy uzyskamy licencję międzynarodową wydaną przez organy państwa, które są członkiem Unii Europejskiej.

Najważniejszym dokumentem umożliwiającym świadczenie usług transportowych jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jednakże, jeśli przedsiębiorcy wykonują transport międzynarodowy, to w dodatku niezbędna jest licencja wspólnotowa.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać licencję?

Ubiegając się o licencję międzynarodową na transport drogowy koniecznością jest, aby chętny spełniał następujące wymagania:

  • miał zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego
  • posiadał nie mniej niż trzyletnią praktyką w wykonywaniu krajowego transportu drogowego
  • odbył minimum roczny staż w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego

Dodatkowo należy przygotować kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, a także umowę osoby, która zarządza transportem w danym przedsiębiorstwie. Przede wszystkim pamiętajmy, że osoba ubiegając się o licencję międzynarodową nie może być karana za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz wiarygodności dokumentów.

Ponadto każdy pojazd wykorzystywany do przewozów należy zgłosić do licencji. Przede wszystkim auta muszą spełniać wymagania określone w ustawie, a dodatkowo właściciel zobowiązany jest do ukazania kserokopii dowodu rejestracyjnego wraz z ważnymi badaniami technicznymi.

Jakie jest koszt uzyskania licencji?

Niezbędne jest dokonanie stosownej opłaty, aby uzyskać dokument. Przede wszystkim koszt pieniężny zależy od czasu ważności licencji:

  • licencja międzynarodowa, której opłata wynosi 4000 złotych + 440 złotych upoważnia do korzystania z świadczeń przez 5 lat
  • 8000 złotych + 880 złotych zapłacimy, gdy wybierzemy licencję ważną przez 10 lat

Ważne, że aplikując również o zyskanie zezwolenia, które umożliwi wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zapłacimy dodatkowo 1000 złotych. Oba dokumenty możemy uzyskać poprzez złożenie wyłącznie jednego wniosku. Czas oczekiwania na licencję międzynarodową nie trwa dłużej niż miesiąc, jednak istnieje możliwość, że termin oczekiwania zostanie wydłużony aż do 2 miesięcy.

Koniecznie oryginał licencji przechowujmy w siedzicie firmy, natomiast kierowca podczas wykonywania przewozów może posługiwać się kopią wydaną przez biuro ds. Transportu Międzynarodowego. Warto także pamiętać, że licencja międzynarodowa może zostać cofnięta w przypadkach, gdy nie dotrzymamy warunków umowy, nie będziemy przestrzegać przepisów ustawy, umożliwimy korzystanie z licencji osobom trzecim, a także nie zrealizujemy żadnego międzynarodowego transportu drogowego przez okres 6 miesięcy. Prowadząc usługi z zakresu transportu zawsze sprawdzajmy, czy nasze dokumenty są nadal aktualne, a także aktualizujmy informację o zmieniających się przepisach prawnych związanych z transportem.