536-499-499 biuro@koal.com.pl

Kurs CPC – czym jest, co ma na celu , jakie przepisy regulują.

Kurs CPC czyli dla osób zarządzających transportem ma na celu zapoznać uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem swojej działalności transportowej a przede wszystkim przygotowaniem do egzaminu państwowego który przeprowadza w Polsce Instytut Transportu Samochodowego.

Czym jest certyfikat CPC?
To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.

Kim są uczestnicy kursu CPC?
Przedsiębiorcy, współmałżonkowie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie transportowym

Kurs CPC w Polsce regulują:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Co ma na celu kurs CPC?


Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to pomoc przy zdaniu z wynikiem pozytywnym pisemnego egzaminu państwowego. Przekażemy Ci wiedzę ze wszystkich niezbędnych dziedzin prawa oraz zagadnień z zakresu zadań problemowych z którymi się zetkniesz na egzaminie. Zagadnienia kursu obejmują informacje niezbędne w codziennie działalności gospodarczej w transporcie.

Dziękujemy!