Kto może przeprowadzać egzamin ” Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego „dla przewoźników ?

Kto może przeprowadzać egzamin ” Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego „dla przewoźników ?

Kto może przeprowadzać egzamin certyfikowany dla przewoźników?

Aby móc uzyskać stosowne licencje i prowadzić firmę transportowa czy też spedycyjną  , każdy z przedsiębiorców jest zobowiązany przejść kurs przygotowawczy w odpowiednim centrum kształcenia oraz zdać egzamin. Jak jest organizowany i kto jest jego organizatorem?

Jednostka w Polsce

Jeśli chodzi o nasz kraj, to Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie jest, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (We) z 21 października 2009roku oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu z 1 lipca 2013 roku, odpowiedzialny za organizację egzaminu przyznającego certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. To on ma obowiązek przygotować test wielokrotnego wyboru oraz dwa pytania problemowe i wydać wyżej wspomniany certyfikat.

Przepisy a centrum kształcenia

Jeśli chodzi o przepisy, to są one dość jednoznaczne. Mówią bowiem o kilku zasadach, jeśli chodzi o organizatorów całego egzaminu oraz o osoby, które przygotowują przyszłych przewoźników drogowych. Oznacza to, że:

  • Firmy szkolące nie mogą przeprowadzać egzaminu,
  • Centra kształcenia nie mogą posiadać członków komisji egzaminacyjnej;
  • Egzaminatorzy z Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie nie mogą być członkami firm szkolących i nie mogą przeprowadzać kursów.

Takie przepisy zapewniają całkowitą pewność, że egzamin  na certyfikat kompetencji zawodowych jest uczciwy i sprawiedliwy dla wszystkich i nie wyróżnia żadnej osoby chcącej zdobyć licencję   transportową czy też spedycyjną.

Koal 536-499-499

[1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 20.01.2020 r.