Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Prawo jest bardzo restrykcyjne i mówi dokładnie o tym, kto może znaleźć się w rejestrze KREPTD, by otrzymać licencję umożliwiającą działanie oficjalne w spedycji. Mowa tu o tzw. dobrej reputacji, którą musi się cieszyć firma i jej właściciel. Warto jednak wiedzieć, jakie kwestie zamykają drogę do otrzymania licencji.

Sankcje z powodu naruszenia przepisów odnośnie do czasu prowadzenia pojazdów

Jedną ze spraw, które wykluczają dobrą reputację oraz otrzymanie licencji transportowej/spedycyjnej, jest prawo dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, o czym można przeczytać w art. 6 ust. 2 b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Mamy tu informację, że osoba, która naruszyła prawo w tym aspekcie nie może być uznawana za osobę z dobrą reputacją.

Naruszenie praw przewozowych

W tym kontekście mamy także naruszenie praw w zakresie dostępu do zawodu, transportu zwierząt czy posiadania i nieposiadania prawa jazdy. Dotyczy to jednak nie tylko osób prowadzących daną firmę, ale także zatrudnianych przez nie pracowników, głównie kierowców. To oznacza, że każdy przedsiębiorca z licencją transportową jest odpowiedzialny za własnych pracowników. O tym nie należy zapominać.

Naruszanie prawa a licencja na transport

Trzeba więc wiedzieć, że nie są to jedyne aspekty, które są brane pod uwagę przy ustalaniu dobrej reputacji u przewoźnika. Aby dowiedzieć się o nich więcej, należy przejść do rozporządzenia Unii Europejskiej 1071/2009  wspomnianego powyżej.