536-499-499 biuro@koal.com.pl

Jakie przewinienia sprawią, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności spedycyjnej?

Prawo jest bardzo restrykcyjne i mówi dokładnie o tym, kto może znaleźć się w rejestrze KREPTD, by otrzymać licencję umożliwiającą działanie oficjalne w spedycji. Mowa tu o tzw. dobrej reputacji, którą musi się cieszyć firma i jej właściciel. Warto jednak wiedzieć, jakie kwestie zamykają drogę do otrzymania licencji.

Sankcje z powodu naruszenia przepisów odnośnie do czasu prowadzenia pojazdów

Jedną ze spraw, które wykluczają dobrą reputację oraz otrzymanie licencji transportowej/spedycyjnej, jest prawo dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, o czym można przeczytać w art. 6 ust. 2 b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Mamy tu informację, że osoba, która naruszyła prawo w tym aspekcie nie może być uznawana za osobę z dobrą reputacją.

Naruszenie praw przewozowych

W tym kontekście mamy także naruszenie praw w zakresie dostępu do zawodu, transportu zwierząt czy posiadania i nieposiadania prawa jazdy. Dotyczy to jednak nie tylko osób prowadzących daną firmę, ale także zatrudnianych przez nie pracowników, głównie kierowców. To oznacza, że każdy przedsiębiorca z licencją transportową jest odpowiedzialny za własnych pracowników. O tym nie należy zapominać.

Naruszanie prawa a licencja na transport

Trzeba więc wiedzieć, że nie są to jedyne aspekty, które są brane pod uwagę przy ustalaniu dobrej reputacji u przewoźnika. Aby dowiedzieć się o nich więcej, należy przejść do rozporządzenia Unii Europejskiej 1071/2009  wspomnianego powyżej.

Dziękujemy!