Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest?

Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest?

Jakie dane zawiera KREPTD i czym dokładnie jest?

Większość przedsiębiorców wie doskonale, że aby zacząć działać w branży transportowej, muszą uzyskać specjalny certyfikat. Jednak nie tylko on jest ważny, bowiem należy zdawać sobie sprawę, że Wspólnota wprowadziła specjalny rejestr umożliwiający łatwą kontrolę danej firmy. Jest nim KREPTD. Czy wiesz, co zawiera?

Czym jest KREPTD?

Szybkie przypomnienie, jeśli ktoś jeszcze nie wie. KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego jest specjalną ewidencją wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali licencję transportową lub spedycyjną  na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i innych dokumentów prowadzą działalność transportową. Za funkcjonowanie w Polsce rejestru odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego a KREPTD jest połączony z ERRU, czyli ogólnoeuropejską bazą.

Jakie dane zawiera KREPTD?

W Krajowym Rejestrze jest wiele danych, dlatego analiza wszystkich nie ma sensu. Warto jednak wyjawić te najważniejsze, by każdy przedsiębiorcamiał świadomość tego, co wiadomo o jego firmie. Jakie dane pojawiają się w rejestrze?

  • Adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
  • NIP firmy,
  • Dane osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych- osoba zarządzająca
  • Rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także numery seryjne wypisów zezwolenia na wykonywanie zawodu,
  • Data udzielenia posiadanego zezwolenia oraz numer seryjny licencji wspólnotowej,
  • Liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawody przewoźnika oraz status licencji wspólnotowej i wiele innych[1].

KREPTD to największe i najbardziej obszerne źródło wiedzy o przedsiębiorcach z zakresu transportu drogowego.

[1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/, dostęp: 20.01.2020 r.