Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów?

Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów?


Jakie akty prawne musisz znać, jeśli chcesz zostać przewoźnikiem drogowym towarów?

Zanim będziesz mógł przewozić towary lub ludzi, musisz otrzymać certyfikat, który potwierdzi Twoje umiejętności w tym zakresie. Każdy z przedsiębiorców musi zdać organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie egzamin. Dopiero później może ubiegać się o licencję. A jakie akty prawne zdecydowanie musisz znać?

Egzamin na przewoźnika

Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić firmę transportową, musi otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika po zdaniu egzaminu. Ten składa się z testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz dwoma pytaniami problemowymi. Przygotowanie do niego ma zatem wielkie znaczenie, dlatego warto wybierać kursy, które nie tylko mówią o oferowanych korzyściach, ale także mogą pochwalić się wysoką zdawalnością. Przy egzaminie musisz jednak wiedzieć, na podstawie jakich aktów prawnych chcesz zostać przewoźnikiem drogowym.

Akty prawne

Jeśli chodzi o prawo to jest ono jednolite na terenie Unii Europejskiej, tzn. nadrzędne rozporządzenia weszły w życie w Parlamencie Europejskim. To nie oznacza, że nie można znać także dokumentów z Polski. Oto najważniejsze akty prawne potrzebne, by uzyskać licencję spedycyjną:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 roku ustalające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego;
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z października 2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
• Na gruncie polskim – ustawa z września 2001 o transporcie drogowym .
Jest wiele zapisów mówiących o przewozie towarów, jednak te powyższe to najważniejsze akty prawne w tym zakresie.

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-osob/akty-prawne/, dostęp: 21.10.2019 r.