Jak zrobić i prawo jazdy na tira

Jak zrobić i prawo jazdy na tira

Prawo jazdy na Tira to podstawowe uprawnienie, jakie należy zdobyć, jeżeli myśli się o rozpoczęciu kariery w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. Pomimo dość wysokich kosztów jego uzyskania, otwiera dobre możliwości zarobkowe.

Jak zrobić prawo jazdy na tira

Kurs na prawo jazdy

Aby przystąpić, do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy, zapisać się na kurs w jednym z ośrodków szkolenia kierowców. Warunkiem zapisania się na kurs jest posiadanie prawa jazdy kategorii B ukończenie 21 roku życia. Istnieje możliwość podjęcia kursu na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisowo wieku.

Kurs składa się z:

  • Z 20 godzin przeznaczonych na opanowanie części teoretycznej
  • Z 30 godzin przeznaczonych na opanowanie części praktycznej
  1. Na zajęciach teoretycznych kursu na prawo jazdy odbywają się w wybranym ośrodku szkolenia kierowców w formie 45 minutowych wykładów, podczas których udostępniane są materiały dydaktyczne umożliwiające powtórzenie zdobytej wiedzy.
  2. Część praktyczna obejmuje naukę jazdy w terenie i naukę prowadzenia pojazdu na placu manewrowym. Po zakończeniu 30 godzin praktyki, następuje egzamin wstępny w wybranym ośrodku nauki jazdy potwierdzający zdobyte umiejętności prowadzenia pojazdu, którego zdanie jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu.

Egzamin na prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy, podobnie jak kurs dzieli się na część:

  • Teoretyczną
  • Praktyczną
  1. Egzamin z części teoretycznej polega na rozwiązaniu 25 minutowego testu, w skład którego wchodzą 32 pytania. 20 pytań ogólnych i 12 pytań specjalistycznych.
  2. Część praktyczna egzaminu składa się z dwóch etapów i trwa nie mniej niż 45 minut. Pierwszy odbywa się na placu manewrowym i polega na wykonaniu manewru jazdy przodem i tyłem oraz dwóch dodatkowych wylosowanych manewrów, druga odbywa się w warunkach ruchu drogowego i polega na wykonywaniu określonych zadań wyznaczanych przez instruktora.