Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to podstawowy dokument, który jest niezbędny jeżeli chcemy się zajmować przewozem rzeczy, osób club spedycją. Bez tego nie będziemy mogli prowadzić działalności związanej z transportem, dlatego ważne jest to, aby nasza wiedza została potwierdzona takim dokumentem. Żeby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych trzeba spełnić następujące warunki.

Po pierwsze, złóż wniosek

Pierwszym krokiem, aby uzyskać taki certyfikat, jest złożenie wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów. Możemy również dołączyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Termin złożenia tego wniosku wraz z dokumentami to 14 dni przed zaproponowaną datą egzaminu. Trzeba również pamiętać o terminowym złożeniu tego wniosku, ponieważ jeśli zostanie on dostarczony poza terminem, dany interesenat nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu.

Jeśli Instytut Transportu Drogowego zaakceptuje twój wniosek

W momencie, gdy ITS uzna, że wniosek jest kompletny, wówczas zostaniesz poinformowany o:

  • Terminie, w jakim będzie odbywał się egzamin
  • Miejscu egzaminu
  • Zakresie, jaki będzie obejmował egzamin

W sytuacji, gdy złożysz niekompletny, lub błędny wniosek, instytut wezwie Cię do usunięcia braków, lub zwróci Ci go w ciągu 7 dni, w celu poprawy.

Pozostaje tylko zdać egzamin

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych należy uzyskać pozytywny wynik podczas egzaminu. Test sprawdzający polega na rozwiązywaniu w formie pisemnej zestawu pytań oraz zadania egzaminacyjnego. Na obie części egzaminu łącznie przysługuje 4 godziny (po dwie godziny na każdy z modułów).

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uzyskuje się 1 punkt.

Druga część egzaminu polega na rozwiązaniu zagadnień praktycznych. Zawsze jest tak, że jeden z przypadków dotyczy zagadnień z czasu pracy kierowcy.

Warunkiem zaliczenia testu i zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdej z części. Egzamin uda się zdać, jeśli łącznie z obu części uzyskasz minimum 60% punktów możliwych do zdobycia.

Certyfikat kompetencji zawodowych uzyskasz w ciągu 28 dni od egzaminu.