536-499-499 biuro@koal.com.pl
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego Kompendium Wiedzy

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.Licencja transportowa.Certyfikat kompetencji zawodowych – transport rzeczy, osób i spedycja.Zapraszamy

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Koal jako firma szkoleniowa z długoletnim stażem (20 lat) na rynku zapraszamy na kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego organizowanego przez ITS w Warszawie. Dzięki nabytemu doświadczeniu prowadzone przez nas kursy są wysoce merytoryczne, a wiedza przekazywana jest w ciekawy i przystępny sposób. Śledzimy rynek transportowy, co pozwala nam być zawsze na bieżąco z nowymi przepisami i pojawiającymi się ciągle zmianami. O wszystkich nowinkach informujemy naszych kursantów, aby z organizowanego kursu na certyfikat kompetencji zawodowych mogli wynieść jak najwięcej cennych informacji. Jesteśmy tu dla Was – oprócz prowadzonych wykładów, omawiamy i wyjaśniamy pojawiające się problemy i pytania, które się nasuwają podczas szkoleń.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Również dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem.

Ile czasu ważny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych ?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych obowiązuje dożywotnio/ wydawany jest bezterminowo. Certyfikat wydawany jest imiennie, konkretnej osobie i nie ma obowiązku czasowego odnawiania go.

Jakie uprawnienia uzyskuje posiadacz Certyfikatu

Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy transportowej oraz wykonywania zadań transportowych ( kierownik transportu, zarządzający transportem)

Zatem jest podstawowym dokumentem do uzyskania odpowiednich licencji transportowych takich jak:

  • Licencja wspólnotowa zwana dawniej międzynarodową
  • Licencji spedycyjnej
  • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zwanego do 2013 roku licencją krajową zmiana zgodnie z ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku.

Kto wydaje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikaty Kompetencji wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części pisemnych.

Jak wygląda Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego?

Egzamin składa się z dwóch części:

  • TEST wielokrotnego wyboru
  • ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z 2-ch zagadnień 

Na egzamin zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011 mamy łącznie cztery godziny, czyli po dwie godziny na każdą z części.

Dotychczas osoby legitymujące się pięcioletnią praktyką zawodową mogły zostać na podstawie okazanych dokumentów zwolnione z części egzaminu która dotyczyła zadań problemowych. Jednak do nowego egzaminu wszystkie osoby przystąpią do obu części egzaminacyjnych . Jednym słowem nie będzie żadnych zwolnień z części egzaminu- czyli z zadań jak było dotychczas!

Każda osoba ubiegająca się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych zdaje egzamin przed Komisją w skład której wchodzą trzy osoby wyznaczone przez:

  • Instytut Transportu Samochodowego oraz
  • Ministerstwo Transportu

Więcej informacji na temat egzaminu znajdziecie Państwo w zakładce „ Egzamin”

Certyfikat Kompetencji Zawodowych-Unijny

To nic innego jak dotychczasowy ( otrzymany do 04.12.2011r) Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nie  istnieje już podział na: certyfikatu krajowy oraz certyfikat międzynarodowy. W tej chwili jest tylko jeden certyfikat: Wspólnotowy

Posiadacz Międzynarodowego certyfikatu kompetencji zawodowych może zwrócić  się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie o wymianę „ druku” na nowy, czyli na certyfikat unijny/wspólnotowy o ile jest mu taki potrzebny. W Polsce nadal licencje międzynarodowe  są wydawane na podstawie „ starych certyfikatów międzynarodowych” i oczywiście co się z tym wiąże honorowanych przez

  • GITD  w Warszawie( instytucja wydająca licencję międzynarodową)

Certyfikaty kompetencji krajowe uzyskane do 4 grudnia 2011r nadal są honorowane przez:

  • STAROSTWA ( instytucja wydająca licencję krajową) oraz Urząd Miasta

Jednakże osoby które prowadzą lub zamierzają prowadzić  firmy transportowe  w innym kraju unijnym powinny ubiegać się o wydanie certyfikatu na nowym druku. Mowa tu o osobach które do 4 grudnia 2011r zdobyły  Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego rzeczy w firmie Koal

Zapraszamy na czterodniowe szkolenie (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), które odbędzie się w miastach oraz terminach wskazanych na stronie głównej. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do zdania z wynikiem pozytywnym czterogodzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji Zawodowych. Certyfikat kompetencji zawodowych pozwoli Państwu uzyskać licencję na transport krajowy i międzynarodowy oraz otworzyć własną spedycję.

Nasi kursanci otrzymują od nas wszystkie niezbędne pomoce związane z egzaminem (i nie są to książki czy ustawy). Pomoce w postaci przykładowych  testów wielokrotnego wyboru oraz omawiamy wszystkie przykładowe zadania, z którymi się zetkną na egzaminie.

W odróżnieniu od amatorskich ośrodków prowadzących kursy na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, nasza firma Koal opiekuje się każdym kursantem od początku szkolenia, aż do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Nie podajemy godziny zakończenia w danym dniu szkolenia, gdyż wykładowcy w naszej firmie prowadzą zajęcia dopóki wszyscy nie zrozumieją dokładnie wszystkich zagadnień. Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych  nie jest trudny – wymaga jednak solidnego przygotowania, jakie otrzymacie podczas prowadzonego przez nas kursu!

Serdecznie zapraszamy osoby, które nigdy nie miały do czynienia z transportem po zdobycie certyfikatu kompetencji a co się z tym wiąże zdobycie licencji transportowej lub spedycyjnej. Dla nas wystarczy by kursant czy też kursantka potrafiła mówić po polsku, umiała posługiwać się kalkulatorem i miała ukończone 18 lat, gdyż jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Reszta już w naszych rękach, a nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań by państwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Licencja międzynarodowa to niewątpliwy atut. Dokument ten rozszerza możliwości związane z zakresem pracy, dlatego niewątpliwie warto ubiegać się o jego posiadanie.

W naszej firmie Koal prowadzimy przygotowanie dokumentów do uzyskania licencji transportowej i licencji spedycyjnej. Sporządzamy umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) dla kierownika transportu zgodnie z rozporządzeniem we 1071/2009 oraz wymogami BOTM na licencje i Starostw. Starostwo jest organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej zwane licencją krajowa).

Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie. Możecie państwo zapisać się również poprzez formularz zgłoszeniowy 

Kurs spedytora z certyfikatem

Kurs na spedytora (kod zawodu: 333105) Kurs na spedytora to szkolenie, które kształci specjalistów w dziedzinie transportu i logistyki. Spedytor to osoba, która zarządza procesem przewozu towarów od punktu wyjścia do miejsca docelowego. Kurs na spedytora skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu organizacji transportu, planowania tras oraz koordynacji między dostawcami, a odbiorcami towaru. Warto zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach coraz więcej kursów na spedytora jest oferowanych w formie online. Umożliwia to uczestnictwo w szkoleniu z dowolnego miejsca na świecie, z wykorzystaniem komputera i dostępu do internetu. Po ukończeniu kursu na spedytora absolwenci są w stanie świadczyć usługi w firmach zajmujących się logistyką, przewozem towarów i spedycją. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie transportowe na spedytora? Szkolenie transportowe na spedytora jest przeznaczone dla osób, które chcą pracować jako spedytorzy w branży transportowej. Celem kursu jest przede wszystkim nauczanie obsługi programów spedycyjnych oraz prowadzenie profesjonalnych negocjacji z przewoźnikami. Uczestnicy szkolenia poznają również zasady równoważenia ładunków, kontrolę masy całkowitej pojazdów, zasady transportu drogowego oraz inne aspekty związane z pracą spedytora. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą szerokiej wiedzy na temat prawa transportowego oraz zdobędą umiejętności, które pozwolą im na efektywne kierowanie procesem transportu i organizowanie przeprowadzania ładunków. Kurs jest adresowany do osób z doświadczeniem w pracy na stanowiskach związanych z transportem. Oferujemy kurs również dla tych, którzy planują dopiero rozpoczęcie pracy w tej branży. Co daje ukończenie kursu spedytora? Ukończenie kursu spedytora otwiera wiele możliwości w dziedzinie transportu. Kurs ten zapewnia niezbędne kwalifikacje, które są wymagane do podjęcia pracy spedytora. Osoba, która ukończyła ten kurs, posiada wiedzę z zakresu przepisów prawa przewozowego oraz zagadnień związanych z organizacją...

czytaj dalej

Certyfikat kompetencji zawodowych

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie KOAL jako firma szkoleniowa z długoletnim stażem (20 lat) na rynku zapraszamy na kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym organizowanego przez ITS w Warszawie. Dzięki nabytemu doświadczeniu prowadzone przez nas kursy są wysoce merytoryczne, a wiedza przekazywana jest w ciekawy i przystępny sposób. Śledzimy rynek transportowy, co pozwala nam być zawsze na bieżąco z nowymi przepisami i pojawiającymi się ciągle zmianami. O wszystkich nowinkach informujemy naszych kursantów, aby z organizowanego kursu na certyfikat kompetencji zawodowych mogli wynieść jak najwięcej cennych informacji oraz ukończyć egzamin państwowy. Jesteśmy tu dla Was – oprócz prowadzonych wykładów, omawiamy i wyjaśniamy pojawiające się problemy i pytania, które się nasuwają podczas szkoleń. Chcesz posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych? Certyfikat kompetencji zawodowych jest to dokument potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Potwierdza, że przedsiębiorca zdobył wystarczającą wiedzę i zrozumienie obowiązującego prawa, przepisów i najlepszych praktyk, aby móc wykonywać wyznaczoną rolę w bezpieczny, profesjonalny sposób. Certyfikat ten dotyczy również osób wyznaczonych przez przedsiębiorcę jako zarządzający transportem w jego imieniu. Posiadanie tego certyfikatu jest niezbędne dla przedsiębiorców, których działalność związana jest z transportem drogowym. Również jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem. Świadczy nie tylko o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Świadczy także o zaangażowaniu w bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Zdobycie tego...

czytaj dalej
Dziękujemy!