536-499-499 biuro@koal.com.pl
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego Kompendium Wiedzy

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.Licencja transportowa.Certyfikat kompetencji zawodowych – transport rzeczy, osób i spedycja.Zapraszamy

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

Koal jako firma szkoleniowa z długoletnim stażem (20 lat) na rynku zapraszamy na kurs przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego organizowanego przez ITS w Warszawie. Dzięki nabytemu doświadczeniu prowadzone przez nas kursy są wysoce merytoryczne, a wiedza przekazywana jest w ciekawy i przystępny sposób. Śledzimy rynek transportowy, co pozwala nam być zawsze na bieżąco z nowymi przepisami i pojawiającymi się ciągle zmianami. O wszystkich nowinkach informujemy naszych kursantów, aby z organizowanego kursu na certyfikat kompetencji zawodowych mogli wynieść jak najwięcej cennych informacji. Jesteśmy tu dla Was – oprócz prowadzonych wykładów, omawiamy i wyjaśniamy pojawiające się problemy i pytania, które się nasuwają podczas szkoleń.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Również dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem.

Ile czasu ważny jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych ?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych obowiązuje dożywotnio/ wydawany jest bezterminowo. Certyfikat wydawany jest imiennie, konkretnej osobie i nie ma obowiązku czasowego odnawiania go.

Jakie uprawnienia uzyskuje posiadacz Certyfikatu

Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy transportowej oraz wykonywania zadań transportowych ( kierownik transportu, zarządzający transportem)

Zatem jest podstawowym dokumentem do uzyskania odpowiednich licencji transportowych takich jak:

  • Licencja wspólnotowa zwana dawniej międzynarodową
  • Licencji spedycyjnej
  • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zwanego do 2013 roku licencją krajową zmiana zgodnie z ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 roku.

Kto wydaje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikaty Kompetencji wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części pisemnych.

Jak wygląda Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego?

Egzamin składa się z dwóch części:

  • TEST wielokrotnego wyboru
  • ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z 2-ch zagadnień 

Na egzamin zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011 mamy łącznie cztery godziny, czyli po dwie godziny na każdą z części.

Dotychczas osoby legitymujące się pięcioletnią praktyką zawodową mogły zostać na podstawie okazanych dokumentów zwolnione z części egzaminu która dotyczyła zadań problemowych. Jednak do nowego egzaminu wszystkie osoby przystąpią do obu części egzaminacyjnych . Jednym słowem nie będzie żadnych zwolnień z części egzaminu- czyli z zadań jak było dotychczas!

Każda osoba ubiegająca się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych zdaje egzamin przed Komisją w skład której wchodzą trzy osoby wyznaczone przez:

  • Instytut Transportu Samochodowego oraz
  • Ministerstwo Transportu

Więcej informacji na temat egzaminu znajdziecie Państwo w zakładce „ Egzamin”

Certyfikat Kompetencji Zawodowych-Unijny

To nic innego jak dotychczasowy ( otrzymany do 04.12.2011r) Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Nie  istnieje już podział na: certyfikatu krajowy oraz certyfikat międzynarodowy. W tej chwili jest tylko jeden certyfikat: Wspólnotowy

Posiadacz Międzynarodowego certyfikatu kompetencji zawodowych może zwrócić  się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie o wymianę „ druku” na nowy, czyli na certyfikat unijny/wspólnotowy o ile jest mu taki potrzebny. W Polsce nadal licencje międzynarodowe  są wydawane na podstawie „ starych certyfikatów międzynarodowych” i oczywiście co się z tym wiąże honorowanych przez

  • GITD  w Warszawie( instytucja wydająca licencję międzynarodową)

Certyfikaty kompetencji krajowe uzyskane do 4 grudnia 2011r nadal są honorowane przez:

  • STAROSTWA ( instytucja wydająca licencję krajową) oraz Urząd Miasta

Jednakże osoby które prowadzą lub zamierzają prowadzić  firmy transportowe  w innym kraju unijnym powinny ubiegać się o wydanie certyfikatu na nowym druku. Mowa tu o osobach które do 4 grudnia 2011r zdobyły  Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji

Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego rzeczy w firmie Koal

Zapraszamy na czterodniowe szkolenie (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), które odbędzie się w miastach oraz terminach wskazanych na stronie głównej. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do zdania z wynikiem pozytywnym czterogodzinnego egzaminu i otrzymania certyfikatu kompetencji Zawodowych. Certyfikat kompetencji zawodowych pozwoli Państwu uzyskać licencję na transport krajowy i międzynarodowy oraz otworzyć własną spedycję.

Nasi kursanci otrzymują od nas wszystkie niezbędne pomoce związane z egzaminem (i nie są to książki czy ustawy). Pomoce w postaci przykładowych  testów wielokrotnego wyboru oraz omawiamy wszystkie przykładowe zadania, z którymi się zetkną na egzaminie.

W odróżnieniu od amatorskich ośrodków prowadzących kursy na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, nasza firma Koal opiekuje się każdym kursantem od początku szkolenia, aż do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Nie podajemy godziny zakończenia w danym dniu szkolenia, gdyż wykładowcy w naszej firmie prowadzą zajęcia dopóki wszyscy nie zrozumieją dokładnie wszystkich zagadnień. Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych  nie jest trudny – wymaga jednak solidnego przygotowania, jakie otrzymacie podczas prowadzonego przez nas kursu!

Serdecznie zapraszamy osoby, które nigdy nie miały do czynienia z transportem po zdobycie certyfikatu kompetencji a co się z tym wiąże zdobycie licencji transportowej lub spedycyjnej. Dla nas wystarczy by kursant czy też kursantka potrafiła mówić po polsku, umiała posługiwać się kalkulatorem i miała ukończone 18 lat, gdyż jest to warunek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Reszta już w naszych rękach, a nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań by państwo podeszli do egzaminu tylko raz i otrzymali wynik pozytywny z egzaminu oraz certyfikat kompetencji zawodowych. Licencja międzynarodowa to niewątpliwy atut. Dokument ten rozszerza możliwości związane z zakresem pracy, dlatego niewątpliwie warto ubiegać się o jego posiadanie.

W naszej firmie Koal prowadzimy przygotowanie dokumentów do uzyskania licencji transportowej i licencji spedycyjnej. Sporządzamy umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) dla kierownika transportu zgodnie z rozporządzeniem we 1071/2009 oraz wymogami BOTM na licencje i Starostw. Starostwo jest organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej zwane licencją krajowa).

Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie. Możecie państwo zapisać się również poprzez formularz zgłoszeniowy 

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Dziękujemy!