Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć?

Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć?

Firma transportowa krok po kroku, czyli od czego zacząć?

Coraz więcej przedsiębiorców zamierza wejść na rynek transportowy i decyduje się na założenie firmy przewożącej osoby lub towary. Jednak nie każdy wie, jakie powinny być kolejne działania konkretyzujące te zamierzenia.

Kurs przed egzaminem

Aby móc przystępować do działania i zacząć prawidłowo funkcjonowanie firmy, należy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Jest to specjalny dokument, który pozwala ubiegać się o przyznanie licencji spedycyjnej czy transportowej. To oznacza, że najpierw trzeba zdać egzamin, który poprzedzony jest kursem. Zatem pierwsze kroki do założenia przedsiębiorstwa transportowego powinny być skierowane w stronę firmy zajmującej się szkoleniami przygotowującymi do egzaminu.

Egzamin

Po odbyciu kursu można przystąpić do egzaminu. Ma on charakter państwowy i jest organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. To oznacza, że należy udać się do jego siedziby i wypełnić test składający się z dwóch części – test pytań wielokrotnego wyboru oraz dwóch  zadań problemowych. Na napisanie całego egzaminu łącznie jest maksymalnie 240 minut[1](4 godz.)

Licencja

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu, otrzymuje się wyżej wspomniany certyfikat i można zacząć starać się o licencję transportową czy spedycyjną w zależności od charakteru firmy oraz zakresu jej działalności. Licencja jest ostatnim sankcjonującym działanie przedsiębiorstwa etapem na drodze do sprawnego działania na rynku przewozu towarów lub osób.

[1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 04.11.2019 r.