Egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego

Egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego

Niezbędnym dokumentem przy prowadzeniu działalności z zakresu transportu drogowego jest posiadanie ważnej licencji. Aby ją uzyskać, należy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Oznacza to zaliczenie egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Zagadnienia na egzaminie

Na egzaminie możemy trafić na pytania dotyczące prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, pracy i socjalnego. Odpowiadać będziemy na pytania z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa drogowego. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny, przejście kursu przygotowującego do egzaminu jest potrzebne.

Forma egzaminu

Egzamin potwierdzający kompetencję przewoźnika drogowego ma formę pytań testowych oraz zadań problematycznych. W zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu odpowiadać będziemy na 64 pytania testu wielokrotnego wyboru z 4 możliwymi odpowiedziami. Każda egzaminowana osoba, będzie musiała rozwiązać zadania z zakresu transportu drogowego osób lub rzeczy.

Częściowe lub całkowite zwolnienie z egzaminu

Niektóre osoby mogą uzyskać częściowe bądź całkowite zwolnienie z egzaminu.

Osoby spełniające wymogi z art. 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym mogą zostać całkowicie zwolnione z konieczności zdawania egzaminu. Są to przede wszystkim osoby, które ukończyły studia II stopnia, studiów magisterskich jednolitych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jednak wymogiem jest program studiów odpowiadający zagadnieniom, które możemy spotkać na egzaminie.

Spełniając warunki zawarte w art. 38a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym możemy zostać częściowo zwolnienie z egzaminu. Ubiegać się mogą o to osoby, które ukończyły i posiadają dyplom ukończenia studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub posiadają świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, które w trakcie nauki posiadły wiedzę, dotyczącą części zagadnień obowiązujący na egzaminie. JEDNAK ZWOLNIENIE DOTYCZY TYLKO CZEŚCI TEORETYCZNEJ- TESTÓW . Z CZEŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU – CZYLI Z ZADAŃ PROBLEMOWYCH WSZYSCY MUSZĄ ZDAĆ EGZAMIN BEZ WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE

Ile trwa egzamin?

Na rozwiązanie części pisemnej, czyli 64 pytań mamy 120 minut. Taką samą ilość minut mamy na rozwiązanie zadań. Pomiędzy jedną a drugą częścią egzaminu możliwa jest przerwa, jednak nie może ona trwać dłużej niż 15 minut.

Warunek zdobycia certyfikatu

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, należy uzyskać co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

W przypadku niepowodzenia i uzyskania negatywnego wyniku egzaminu należy ponownie przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie.