Dokumenty potrzebne do wykonywania przewozów międzynarodowych

Dokumenty potrzebne do wykonywania przewozów międzynarodowych

Rozszerzenie swojej działalności transportowej poza granice kraju, wiąże się z uzupełnieniem wymaganej dokumentacji dotyczącej przewozów międzynarodowych. Najważniejszym z nich jest ważna licencja na międzynarodowy transport drogowy. Dodatkowo, jeśli planujemy świadczyć nasze usługi poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej, potrzebna będzie dodatkowo międzynarodowe prawo jazdy (IDP).

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Najważniejszy dokument, bez którego nie rozpoczniemy prowadzenia działalności transportowej. Wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. Aby go uzyskać, należy zaliczyć egzamin, potwierdzający wiedzę z zakresu prawa przewozowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlu i prawa finansowego, bezpieczeństwa na drodze, zasad ochrony środowiska, jak i zarządzania firmą.

Licencja na międzynarodowy transport drogowy

Po uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika możemy rozpocząć starania o następny dokument pozwalający nam na rozszerzenie naszej działalności. Licencja na międzynarodowy transport drogowy uzyskamy w Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Wydawana jest z upoważnienia Ministra Infrastruktury. Przed wydaniem dokumentu konieczne będzie złożenie w urzędzie między innymi:

  • poświadczenia posiadania stałego adresu dla swojej firmy,
  • bazy pojazdów w jednym z państw należących do UE,
  • poświadczenie płynności finansowej,
  • zaświadczenia i niekaralności wszystkich pracowników firmy,
  • potwierdzenie sprawności pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski (kserokopię dowodów rejestracyjnych wraz z ważnym przeglądem technicznym).

W przypadku gdy nie jesteśmy właścicielami pojazdów, musimy przedłożyć dokumenty potwierdzające nasze prawo do dysponowania nimi.

Międzynarodowe prawo jazdy

Prowadząc usługi transportowe na terenie UE czy USA i Szwajcarii możemy posługiwać się krajowym prawem jazdy. W przypadku przekroczenia zewnętrznych granic UE czy wykonywania transportów na inne kontynenty wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na okres 3 lat przez ITD. Aby uzyskać ten dokument, nie musimy zdawać żadnego dodatkowego egzaminu. Niezbędne jest przedłożenie w lokalnym wydziale komunikacji lub transportu i komunikacji, odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania poniższych dokumentów:

  • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (znajdziemy go na stronie internetowej lub bezpośrednio w urzędzie),
  • zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm ukazujące nasz lewy profil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów o ciemnych szkłach,
  • kserokopię prawa jazdy,
  • kserokopię potwierdzającą dokonanie opłaty 30 zł.

Zajmując się transportem należy nie tylko na bieżąco aktualizować informacje o zmieniających się przepisach na drodze. Warto też przed wyruszeniem w trasę zorientować się, czy w ostatnim czasie nie zmieniły się przepisy dotyczące wymaganych dokumentów, które kierowca powinien posiadać przy w ogóle i przy sobie, a także uprawnień. Regularne monitorowanie sytuacji pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek w trasie i być może związanych z nimi kłopotów w pracy.