536-499-499 biuro@koal.com.pl

Certyfikat kompetencji zawodowych – do czego jest potrzebny?

Certyfikat kompetencji zawodowych – do czego jest potrzebny?Prowadzenie firmy transportowej lub spedycyjnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby w ogóle móc rozpocząć tego typu działalność, musisz posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, czym on jest, kto go wydaje i w jaki sposób przygotować się do egzaminu.

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza kwalifikacje, wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa związanego z transportem drogowym. Jego posiadanie, to jeden z ważniejszych warunków niezbędnych do uzyskania licencji.

Kto powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowej?

Z pewnością większość osób myśli, że certyfikat powinien mieć każdy kierowca wykonujący przewóz rzeczy lub osób. Nie jest to prawda. Obowiązek zdania egzaminu spoczywa wyłącznie na przewoźniku, czyli osobie zarządzającej firmą. W przypadku działalności jednoosobowej współmałżonek może być osobą zarządzającą czyli osobą która to posiada Certyfikat kompetencji zawodowych ( zgodnie z ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r o transporcie drogowym. Zatem żona może bez żadnej umowy pełnić funkcję zarządzającego transportem o ile zda egzamin w ITS z wynikiem pozytywnym i otrzyma Certyfikat Kompetencji Zawodowych.Aby móc prowadzić tego typu działalność konieczne jest także posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej oraz dobrej reputacji (jest ona zachowana, gdy dany przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne).

Zwolnienia z posiadania certyfikat kompetencji zawodowej.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieje kilka przypadków, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z posiadania Certyfikat kompetencji zawodowych . Licencje muszą uzyskać przewoźnicy wykonujący zarobkowy transport drogowy, z wyłączeniem:
– przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (w niezarobkowym przewozie drogowym),
– pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
– ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Rodzaje Certyfikat kompetencji zawodowych

Niedawno obowiązywał podział na cztery kategorie:
– krajowy transport drogowy osób,
– międzynarodowy transport drogowy osób,
– krajowy transport drogowy rzeczy,
– międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Obecnie jednak zastąpił go jeden rodzaj – Certyfikat Unijny/Wspólnotowy. Jeśli posiadasz Certyfikat Międzynarodowy wydany przed 4 grudnia 2011r , możesz zgłosić się do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie z wnioskiem o wymianę dokumentu na nowy Certyfikat Unijny( oczywiście za opłatą).

Jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Aby móc pochwalić się tym dokumentem należy zdać egzamin państwowy. Organem upoważnionym do wydawania Certyfikat kompetencji zawodowych jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie w skrócie ITS. Od osób podchodzących do testu wymagana jest wiedza z zakresu transportu drogowego, prawa oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Egzaminy dzielą się na dwie części: teoretyczną i problemową. Tylko odpowiednie przygotowanie i rozwiązywanie zdań mogą przynieść pozytywny rezultat. Warto zgłosić się na specjalne kursy przygotowujące do egzaminu, dzięki którym nauka stanie się prostsza i pozwoli na szybsze przyswojenie wiedzy a co idzie za tym otrzymanie wyniku pozytywnego i Certyfikat kompetencji zawodowych .

Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych udostępniony przez ITS w Warszawie.

Dziękujemy!