Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca i jak może otrzymać licencję transportową?

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca i jak może otrzymać licencję transportową?

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca spedycyjny i jak może otrzymać licencję transportową?

Aby działać skutecznie w branży transportowej, nie wystarczy założyć firmę. Trzeba jeszcze mieć pomysł na rozwój oraz zdobycie rynków zbytu. Poza tym długa droga do działania w tej branży wiedzie przez otrzymanie specjalnych licencji i pozwoleń. A te wiążą się ze sposobem prowadzenia dotychczasowej działalności.

Warunek podstawowy – certyfikat

Pierwsza kwestia to certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zdobywa się go po przejściu odpowiedniego szkolenia oraz zdaniu specjalnego testu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Następnie, po zdaniu certyfikatu, można ubiegać się o licencję i wpisanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Warunek drugi – dobra reputacja

Nawet zdanie egzaminu na certyfikat nie musi być wystarczające do otrzymania licencji transportowej czy też licencji spedycyjnej. De facto trzeba jeszcze spełniać warunki umieszczone w artykule 6 rozporządzenia dotyczącego KREPTD. Mowa w nim o dobrej reputacji, czyli o tym, by przedsiębiorca nie miał konfliktów z prawem o ruchu drogowym, prawem handlowym czy upadłościowym (ale jest ich więcej), a dodatkowo mowa o tym, by nie miał problemów z prawem jazdy, współpracą z kierowcami, czasem ich pracy czy transportem zwierząt.

Dla licencji trzeba być najlepszym

Pierwszym krokiem do licencji transportowej jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, jednak dobra reputacja jest wymagana przez prawo, by móc zacząć działać jako przedsiębiorca transportowy, więc zwróć na to szczególną uwagę.