Czym jest transport kabotażowy?

Czym jest transport kabotażowy?

Czym jest transport kabotażowy?

Większość przedsiębiorców będzie prowadziła działalność transportową w oparciu o licencje krajowe oraz wspólnotowe. Jednak w kontekście licencji warto wiedzieć, czym wyróżnia się tzw. transport kabotażowy oraz jakie są jego warunki zaistnienia.

Rozpoczęcie działalności

Zanim jednak o kabotażu, warto zwrócić uwagę, że pierwszym krokiem do prowadzenia takiej działalności jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika uzyskany po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a następnie uzyskanie licencji spedycyjnej czy transportowej na przewóz krajowy lub zagraniczny od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ta ostatnia możliwość otwiera drogę do prowadzenia transportu kabotażowego.

Kabotaż w Unii Europejskiej

Jak czytamy na stronie GITD, „Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony na warunkach określonych w niniejszym rozdziale do wykonywania przewozów kabotażowych”[1].

Co ważne, o transporcie kabotażowym mówimy wówczas, gdy dana firma prowadzi działalność transportową w danym kraju, ale nie ma siedziby w nim. Kabotaż dla polskich przedsiębiorców realizuje się poprzez transport towarów np. z Berlina do Paryża. Warto także wiedzieć, że za przepisy dotyczące kabotażu odpowiada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) z października 2009 roku oraz krajowe ustawy o transporcie.

[1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/kabotaz/przewoz-kabotazowy-na-terytorium-ue/, dostęp: 21.10.2019 r.