536-499-499 biuro@koal.com.pl

Czym jest KREPTD?

Każdy prowadzący działalność w zakresie transportu osób lub rzeczy powinien wiedzieć, że po ostatniej nowelizacji przepisów powołano do życia tzw. KREPTD. Warto dowiedzieć się więcej, czego dotyczy oraz jakie konsekwencje z jego powołania płyną dla właścicieli firm spedycyjnych.

Nowelizacja z 2016 roku

Na mocy zmian w prawie powołano Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, „wykonanie przepisu (…) ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego”[1]. Oznacza to, że każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do prowadzenia rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego.

Trzy obszary działania

Sam Krajowy Rejestr składa się z trzech fundamentów. Są one między sobą równoważne:

  1. Rejestr przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu w charakterze przewoźnika drogowego;
  2. Rejestr naruszeń o stopniu znacznym;
  3. Rejestr osób, które uznano za niezdolne do kierowania firmami transportowymi.

Co znajduje się w KREPTD?

Każdy nowy i już istniejący przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że w Krajowym Rejestrze znajdują się między innymi takie(jawne) informacje jak: nazwa firmy wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej, spis pozwoleń i certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych przez odpowiednie organy czy status i rodzaje licencji posiadanych przez firmę. Sam rejestr dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/.

[1]https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/, dostęp: 01.03.2020 r.

Dziękujemy!