536-499-499 biuro@koal.com.pl

Co znaczy termin dobra reputacja?

Otrzymanie dobrej reputacji opiera się na uzyskaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (o niekaralności). Składamy wniosek plus opłatę w wys.30zł (znaczek opłaty skarbowej)

Oryginał Zaświadczenia oraz druk Oświadczenia „ON” składamy obowiązkowo jako załącznik do wniosku o wydanie Licencji Wspólnotowej i Krajowej . Taki obowiązek leży po stronie właściciela przedsiębiorstwa jak i osoby posiadającej certyfikat kompetencji czyli zarządzającej transportem.

Dziękujemy!