Charakterystyka zadań problemowych na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Charakterystyka zadań problemowych na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Układ egzaminu, którego wynikiem jest uzyskanie niezbędnego do funkcjonowania na rynku przewoźników transportowych certyfikatu, jest prosty. Całość podzielono na dwie części, z których jedna to 64 pytania wielokrotnego wyboru. Druga natomiast wymaga kartki i kalkulatora.

Egzaminowe wymagania

Kartki jednak mieć nie wolno, te zapewnia Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy, który jest organizatorem całego testu. Jednak kalkulator i przybory do pisania i rysowania każdy egzaminowany powinien mieć własne. Istotną rolę odgrywa przygotowanie. Nie da się otrzymać certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika bez przećwiczenia najbardziej zawiłych zagadnień egzaminu/ kursów. Dlatego warto szukać dobrych szkół. Ale to tak nawiasem mówiąc.

Dwa zadania

Zadania są dość jasne pod względem treści – mają się odnosić bezpośrednio do sposobu działania firmy przewozowej. Osoby z licencją spedycyjną będą więc miały wiedzę odnośnie do wymogów prawnych w przewozach towarów, a także pod kątem kierowców i ich praw[1].

  • Część pierwsza zadania to czas pracy kierowcy. Tematem jest transport ładunków w ruchu międzynarodowym z przekroczeniem granic (jednej bądź wielu, np. przy wykorzystaniu promu) przez jednego lub dwóch kierowców.
  • Część druga zadania to płace i rentowność. Przyszły przedsiębiorca transportowy musi skupić się na zapłacie dla pracownika oraz rentowności całego przedsięwzięcia.

To właśnie druga część egzaminu, a więc te dwa pytania, będzie kluczowa dla ostatecznego efektu dla zdającego. Warto się do nich przyłożyć.

[1]http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 04.11.2019 r.