CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

transport rzeczy, osób i spedycja

Kurs na Certyfikat Kompetencji online

KLIKNIJ TU!

(+48) 536-499-499

biuro@koal.com.pl

czerw. - wrzes. 8:00-16:00
sob. - niedz. zamknięteCertyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS

Certyfikat kompetencji zawodowych

Chcesz uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych? Egzamin ITS czas zacząć!

Certyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS, co to oznacza w praktyce?

Podobnie jak w przypadku innych zawodów licencja na transport także potwierdzona musi być odpowiednim dokumentem. Jest nim certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Egzamin potwierdzający umiejętności kursanta organizowany jest przez ITS. Egzaminy nie są trudne, jednak wymagają odpowiedniej wiedzy i obycia z sytuacjami opisywanymi w zadaniach egzaminacyjnych. Wszystko obywa się zawsze według jednolitego schematu ITS, a egzaminy realizowane są cyklicznie.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, egzamin musi zostać zdany w odpowiedniej liczbie punktów, co przekładane jest na wynik procentowy. Warto zadbać o rzetelną i ugruntowaną wiedzę, bo niestety o wyniku egzaminu mogą przesądzić 0,5%. Zgodnie z wymogami ITS, do egzaminu mogą przystąpić osoby, które złożyły wcześniej wymienione poniżej dokumenty:

Dokumenty:

WNIOSEK         pobierz wniosek

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU     pobierz załącznik do wniosku

WNIOSEK POPRAWKOWY pobierz

PROŚBA O WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU pobierz

PROŚBA O ZMIANĘ TERMINU EGZAMINU pobierz

WZORY WNIOSKÓW DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU:

Kopia opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu – numer konta patrz zakładka „cennik”.

ITS przeprowadza egzaminy w różnych miastach Polski. Egzaminy odbywają się przez cały rok w ściśle określonych terminach.

Certyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS
NAJBLIŻSZE EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ:

 

TEL: 536-499-499

 

  • Wnioski nie złożone w wymaganym terminie nie kwalifikują do egzaminu.
  • Ograniczona liczba miejsc na egzaminie. Ilość miejsc zależy od pojemności sali egzaminacyjnej.
  • W ciągu jednego dnia może odbywać się od jednego do czterech egzaminów (w różnych godzinach).
  • Wnioski na egzamin są przyjmowane wg daty dostarczenia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z powyższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut. Każdy przewoźnik jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

Jak wygląda prowadzony przez ITS egzamin?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych trwa łącznie 4 godziny i składa się z dwóch części, po 2 godziny każda:

a. test wielokrotnego wyboru-64 pytania, każde pytanie to możliwość uzyskania 1 punktu. Wybrane odpowiedzi zaznacza się symbolem ,,X”. Większość pytań posiada tylko jedną, prawidłową odpowiedź, jednak występują też pytania wielokrotnego wyboru. Jeśli w zadaniu, gdzie poprawnych odpowiedzi jest np. 3 zaznaczone zostaną tylko 2 poprawne, osoba otrzymuje 0 punktów. Maksymalna liczba zdobytych punktów to 64. Warunkiem zaliczenia testu jest otrzymanie wyniku 32 punktów, czyli poprawne wypełnienie połowy zadań testowych.

b. zadanie problemowe składające się z 2-ch części, czyli pytań, które po wypełnieniu testu losowane są komputerowo przez system. Jedno z pytań zawsze związane jest z czasem pracy kierowcy, drugie dotyczy wynagrodzenia lub rentowności firmy transportowej. Odpowiedzi można udzielać tylko i wyłącznie na kartach z logo ITS, które kandydat wcześniej otrzymuje. Zadania otwarte dotyczą pięciu grup tematycznych:

1. NA JEDNEGO KIEROWCĘ

2. NA DWÓCH KIEROWCÓW

3. PRZEPRAWY PROMEM

4. WYLICZENIE PŁAC KIEROWCÓW

5. WYLICZENIE RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O WYLICZENIE KOSZTÓW WSTĘPNYCH I MIESIĘCZNYCH

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  • przybory do pisania
  • kalkulator

Kto może przeprowadzić egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W Polsce instytucją mającą zgodnie z prawem pozwolenie na egzaminowanie w omawianym zakresie jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Potwierdza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia Procesu Certyfikacji Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym oraz zabezpieczenia Certyfikatu Kompetencji, czyli egzaminowania i wydawania dokumentu.

Zgodnie z tymi zapisami osoby, które zasiadają w komisji egzaminacyjnej nie mogą jednocześnie szkolić kursantów podchodzących do egzaminu i odwrotnie osoby, które prowadzą szkolenie przygotowujące do egzaminu nie mogą również być egzaminatorami.

Kiedy ogłaszane są wyniki egzaminu?

Czas, w jakim ogłoszone zostaną wyniki egzaminu waha się od tygodnia do dwóch tygodni. W przypadku wyniku pozytywnego, certyfikat ITS wysyłają na adres zamieszkania kandydata. Jeśli wynik egzaminu jest negatywny, można złożyć wniosek poprawkowy z dołączoną opłatą w wysokości 500 zł. Nie ma ograniczonej ilości powtórnych podejść do egzaminu. Sugerujemy, aby nie zwlekać jednak z powtarzaniem egzaminu, gdyż wiedza jest ulotna, a sam materiał egzaminacyjny zmienia się co jakiś czas.

Zajmujemy się również sporządzaniem umów,oraz zabezpieczeniem finansowym.

 

Certyfikat kompetencji zawodowych egzamin ITS – Cena kursu >