536-499-499 biuro@koal.com.pl

Czym musi wyróżniać się przedsiębiorca spedycyjny i jak może otrzymać licencję spedycyjną?

Aby działać skutecznie w branży transportowej, nie wystarczy założyć firmę. Trzeba jeszcze mieć pomysł na rozwój oraz zdobycie rynków zbytu. Poza tym długa droga do działania w tej branży wiedzie przez otrzymanie specjalnych licencji i pozwoleń. A te wiążą się ze sposobem prowadzenia dotychczasowej działalności.

Warunek podstawowy – certyfikat

Pierwsza kwestia to certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zdobywa się go po przejściu odpowiedniego szkolenia oraz zdaniu specjalnego testu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Następnie, po zdaniu certyfikatu kompetencji zawodowych, można ubiegać się o licencję na pośrednictwo w transporcie rzeczy/osób i wpisanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Warunek drugi – dobra reputacja

Nawet zdanie egzaminu na certyfikat nie musi być wystarczające do otrzymania licencji spedycyjnej. De facto trzeba jeszcze spełniać warunki umieszczone w artykule 6 rozporządzenia dotyczącego KREPTD. Mowa w nim o dobrej reputacji, czyli o tym, by przedsiębiorca nie miał konfliktów z prawem o ruchu drogowym, prawem handlowym czy upadłościowym (ale jest ich więcej), a dodatkowo mowa o tym, by nie miał problemów z prawem jazdy, współpracą z kierowcami, czasem ich pracy czy transportem zwierząt.

Dla licencji  spedycyjnej trzeba być najlepszym

Pierwszym krokiem do licencji transportowej/spedycyjnej jest certyfikat kompetencji zawodowych, jednak dobra reputacja jest wymagana przez prawo, by móc zacząć działać jako przedsiębiorca transportowy, więc zwróć na to szczególną uwagę.

Dziękujemy!