Certyfikat kompetencji zawodowych
przewoźnika drogowego

transport rzeczy, osób i spedycja

Terminy szkoleń CKZ 2017

LUBLIN 10-13.11.2017 przewóz rzeczy + spedycja
KATOWICE 24-27.11.2017 przewóz rzeczy + spedycja
RZESZÓW 08-11.12.2017 przewóz rzeczy + spedycja
PLESZEW 15-18.12.2017 przewóz rzeczy + spedycja
     

 

(+48) 536-499-499
biuro@koal.com.pl
pn - pt 8:00 - 16:00
sob. 9:00 - 14:00
 

Aktualności

Witamy na stronie firmy KOAL - Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zajmujemy się również sporządzaniem umów,oraz zabezpieczeniem finansowym.

 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dn.15 marca 2006 - pobierz
  ( w innych językach europejskich) - pobierz
 • Zaświadczenie (formularz kierowcy) -pobierz
 • Zaświadczenie (poświadczające zatrudnienie kierowcy) -pobierz
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury od 2002 r do 2011r -pobierz

najnowsze:

WAŻNE!!!!

JAKO ZABEZPIECZENIE FINANSOWE (9000EURO PIERWSZY POJAZD, 5000EURO KOLEJNY POJAZD) JEST HONOROWANA POLISA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ WYDAWANIEM POLISY ZGODNIE Z 1071/2009 I HONOROWANEJ PRZEZ BOTM W WARSZAWIE JAK I STAROSTWA (W PRZYPADKU LICENCJI KRAJOWEJ  OD 5 KWIETNIA 2013 r ZWANEJ: ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA TRANSPORTU DROGOWEGO) Zabezpieczenie finansowe dostępne w ciągu 15 minut na: http://www.transpap.pl

UWAGA PRZEWOŹNICY TRANSPORTU DROGOWEGO POSIADAJĄCY LICENCJE TRANSPORTOWE !!!

JEŻELI WYKUPILIŚCIE POLISĘ JAKO ZABEZPIECZENIE FINANSOWE PAMIĘTAJCIE O PRZEDŁUŻENIU POLISY NA KOLEJNY ROK O ILE NIE WYBRALIŚCIE INNEJ FORMY ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO. INFORMUJEMY O TYM, GDYŻ POJAWIŁY SIĘ JUŻ PIERWSZE KARY ZA BRAK AKTUALNEJ POLISY. NAŁOŻONE KARY TO MINIMUM 3000ZŁ ORAZ OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIENIA W CIĄGU 7 DNI AKTUALNEJ POLISY. W PRZYPADKU BRAKU ZABEZPIECZENIA MOŻE DOJŚĆ DO COFNIĘCIA LICENCJI NA MINIMUM 3 LATA - OSTRZEGAMY.


21 października 2009 roku został przyjęty pakiet rozporządzeń unijnych wprowadzających małą rewolucję na unijnym rynku transportowym.


Między innymi:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51);

Zarządzający Transportem

Jeżeli przedsiębiorca, właściciel firmy transportowej nie legitymuje się CKZ - Certyfikat Kompetencji Zawodowych, wówczas zatrudnia osobę- Zarządzającą transportem, która to posiadaodpowiednie kompetencje zawodowe czyli Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego.Zarządzający transportem pracownikmoże świadczyć usługi dla niewięcej niż 4 przedsiębiorstw i kierować operacjamitransportowymi wykonywanymi maksymalnie 50 pojazdami (łącznie w tych 4 przedsiębiorstwach) Przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, że zatrudniona osoba z certyfikatem może go użyczać jeszcze innym przedsiębiorstwom transportowym. ( Nie jest nam wiadomo jak ta „inna firma pracuje – w odniesieniu do przepisów prawa i jak długo zarządzający transportem będzie w posiadaniu certyfikatu kompetencji?)

Umowy dla zarządzającego transportem zabezpieczające jego stronę finansową jak i prawną dostępne na: http://www.transpap.pl

Najważniejsze wymaganiajakie musi spełniać taka osoba to dobra reputacja i kompetencje zawodowe.

Wymagania wobec osoby uznanej za zarządzającą transportem . Osoba zarządzająca operacjami transportowymi, która jest:

 • pracownikiem,
 • posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • dyrektorem,
 • udziałowcem,
 • właścicielem,
 • przedsiębiorcą
 • członkiem organu zarządzającego firmą
 • osobą wyznaczona w drodze umowy cywilno-prawnej spełniającą dodatkowe wymagania

Oraz

 • zamieszkanie na terenie wspólnoty
 • spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej
 • sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły,
 • określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
 • zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika,
 • ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do 4 firm,
 • ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do 50pojazdów / na 1-en certyfikat kompetencji/.

Dobra reputacja

Osoby wobec których wymagana jest dobra reputacja:

 • przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osoba zarządzająca transportem (posiadacz CPC)
 • Rodzaj orzeczenia będącego podstawą uznania, iż warunek dobrej reputacji nie jest spełniony
 • wyrok sądu za przestępstwo
 • każde inne orzeczenie nakładające sankcję (w tym także decyzja administracyjna)

Rodzaj naruszeń

 • prawa o ruchu drogowym,
 • dot. odpowiedzialności zawodowej,
 • dot. handlu ludźmi lub narkotykami
 • prawa handlowego i upadłościowego
 • dot. płac i warunków zatrudnienia,
 • prawa o ruchu drogowym,
 • dot. odpowiedzialności zawodowej,
 • dot. handlu ludźmi lub narkotykami,
 • innych wskazanych w przepisach prawa krajowego.

Poważne naruszenia przepisów wspólnotowych w zakresie:

 • rozporządzeń 561/2006 i 3821/85,
 • rozporządzeń1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009

Oraz:

 • dyrektywy 96/53
 • dyrektywy 2003/59
 • dyrektywy 96/96
 • dyrektywy 94/55
 • dyrektywy 92/6
 • dyrektywy 2006/126
 • dyrektyw 91/628 i 411/98


Katalog najpoważniejszych naruszeń:

 • przekroczenie 6-dniowych okresów prowadzenia pojazdu
 • brak tachografu, korzystanie z nielegalnego urządzenia
 • wykonywanie przewozu bez ważnego prawa jazdy lub bez ważnej licencji wspólnotowej
 • posługiwanie się cudzą lub fałszywą karta kierowcy
 • przekroczenie dmcpojazdu

Sytuacja finansowa

Poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe, zabezpieczenie w postaci gwarancji lub ubezpieczenia wydanych przez: bank, instytucję finansową, lub firmę ubezpieczeniową.

Kolejna uwaga, roczne sprawozdanie finansowe to nie sam bilans, ale zgodnie z dyrektywą Rady 78/660/EWG w związku zart.7 Rozporządzenia 1071, łącznie 3 dokumenty:

 • bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • WAŻNE HONOROWANA JEST POLISA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO!!!!! ( nareszcie weszło w życie  coś co w rozporządzeniu ujęte zostało jako  " gwarancja ubezpieczeniowa"- tym jest właśnie ta polisa)
 • Najtańsza polisa do wykupienia w ciągu 15 minut na: http://www.transpap.pl


Pojazdy

W zakresie wymogu posiadania pojazdu, nowe przepisy nie wprowadzą nic nowego. Tak jak dotychczas przewoźnik będzie musiał wykazać się posiadaniem co najmniej jednego pojazdu( będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu)

Siedziba / baza eksploatacyjna

ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM Z DNIA 5 KWIETNIA 2013r cytuję:

„21a) baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działal-ności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce posto-jowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;”,„21a) baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działal-ności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce posto-jowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;”,

Informacyjnie:

 • BAZA EKSPOLATACYJNA (z ang. tłumaczenie ) – centrum operacyjne
 • BAZA (z łac. „krok, podstawa”) pojęcie oznaczające pierwotnie przede wszystkim punkt wyjścia, miejsce początkowe, zaplecze

Informacyjnie:
Baza to nie miejsce przy ulicznym parkingu, gdzie parkowaliśmy do tej pory nasze pojazdy. Jest to miesce na "postoju" pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej lub też wyłączone z użytku osobistego miejsce na własnej posesji - oczywiście za zgodą odpowiednich urzędów administracji państwowej.

Zapraszamy na nasze szkolenia na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przyszłych przewoźników !!!

 

Zajmujemy się również sporządzaniem umów,oraz zabezpieczeniem finansowym.Więcej info.na  stronie: www.transpap.pl

© Koal - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Użytkownicy odwiedzający obecnie stronę: 14
Strona była oglądana: 1276709 razy
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij