KREPTD a CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

KREPTD a CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Dlaczego musisz wiedzieć, czym jest KREPTD?

Przedsiębiorco, który masz zamiar rozpocząć swoją pracę w zakresie działalności spedycyjnej. Ty, który chcesz starać się o specjalną licencję i zacząć przewozić towary na terenie Polski lub w przesyle międzynarodowym. Ty, który liczysz na wejście do branży transportowej na różnych polach. Musisz wiedzieć, czym jest KREPTD, by zacząć działać.

Czym jest KREPTD?

To specjalny rejestr, w którym musi znaleźć się firma i informacje o niej oraz jej właścicielu, jeśli osoba prowadząca ją chce otrzymać licencje na przewóz towarów, czyli licencję spedycyjną/ TRANSPORTOWĄ. KREPTD jest skrótowcem, który dokładnie oznacza Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Podmiotem zarządzającym danymi jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Co znajduje się w rejestrze?

Jest to rejestr tożsamy z elektronicznymi rejestrami europejskimi i wymagany prawem Unii Europejskiej. Składa się z trzech ewidencji. W pierwszej mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy już są w posiadaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W drugim znajdują się poważne naruszenia, czyli kwestie wykluczające przedsiębiorcę z możliwości posiadania licencji transportowej. Trzecia ewidencja to lista osób, które właśnie zostały uznane za niezdolne do działania w zakresie spedycji do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

W jaki sposób otrzymać wpis do KREPTD?

Co ważne, do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika, który otrzymuje się po zdaniu odpowiedniego testu i przygotowaniach w dobrej firmie przeprowadzającej właściwe szkolenia. To kilka kroków do rozpoczęcia działalności w tym zakresie.